Black Hat Asia 2023

เพิ่มประสิทธิภาพให้ ERP ด้วย Infor OS ลดภาระด้าน IT ตอบทุกโจทย์เทคโนโลยีในองค์กรอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ความเร็วของความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจปัจจุบันนั้นทำให้บทบาทของเทคโนโลยีเปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ ก็กลายเป็นรากฐานที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตและปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันและความต้องการของลูกค้า คำถามไม่หยุดอยู่ที่ว่าคุณใช้เทคโนโลยีแล้วหรือไม่ แต่เป็นคุณใช้เทคโนโลยีได้ดีแค่ไหน เปลี่ยนได้เร็วแค่ไหน ต่อยอดไปได้ไกลเท่าไร 

ในบทความนี้ จะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ Infor OS แพลตฟอร์มเทคโนโลยีจาก Infor ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและโซลูชันต่างๆ และครบครันไปด้วยเครื่องมือที่จะเสริมการทำงานของทั้งระบบ ERP และสมาชิกภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งให้องค์กรพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ 

เกี่ยวกับ Infor

หากพูดถึงผู้ให้บริการโซลูชัน ERP ขนาดใหญ่ของโลกแล้วชื่อของ Infor คงเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย โดยมีโซลูชันที่เป็นที่รู้จักดีอย่าง Infor LN, Infor WMS, Infor HCM, และ Infor M3 

อีกทั้งยังมีโซลูชันเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมการผลิตในรูปแบบต่างๆ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมการแพทย์  

จุดเด่นของ Infor คือความเข้าใจในธุรกิจที่ลึกซึ้งและการออกแบบโซลูชันให้ตอบโจทย์กับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจง โดย Infor ผสานประสบการณ์การให้บริการลูกค้ามาอย่างยาวนานเข้ากับเทคโนโลยีสำหรับอุตสากรรมเฉพาะทางที่ได้มีการเข้าซื้อหรือวิจัยพัฒนาขึ้น ทำให้ Infor สามารถพัฒนาโซลูชันที่ครอบคลุมและครบครันสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง 

What is Infor OS

ในปัจจุบัน ธุรกิจส่วนใหญ่มีการนำแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีหลากหลายชนิดเข้ามาใช้เพื่อเสริมการดำเนินงานในส่วนต่างๆ แต่การที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ธุรกิจจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อระบบต่างๆเหล่านั้นให้สามารถทำงานร่วมและส่งเสริมกันและกันได้

Infor OS (Operating Service) เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นรากฐานเชื่อมต่อเทคโนโลยีต่างๆภายในองค์กร โดยครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจในหลายด้าน ตั้งแต่การทำ Integration เครื่องมือ Collaboration ไปจนถึงการจัดการเอกสารภายในองค์กร และการค้นหาข้อมูล โดย Infor OS เป็นซอฟต์แวร์เสริม เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ERP ที่ธุรกิจใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP ของ Infor เอง หรือจากผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น SAP หรือ Oracle 

แพลตฟอร์ม Infor OS นั้นประกอบไปด้วยโซลูชันต่างๆของ Infor ได้แก่ Coleman Artificial Intelligence ระบบ AI และ Machine Learning, Infor Data Lake สำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ, Birst Business Analytics เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล, Infor ION สำหรับงาน Integration ระหว่างระบบ, และ Infor Mongoose โซลูชันพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Low-code โดยทั้งหมดนี้ถูกนำมาผสมผสานออกมาเป็น 8 โมดูลของ Infor OS ได้แก่

1. Infor Ming.le – แพลตฟอร์ม Collaboration และจัดการขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร ซึ่งมีหน้า Feed ของการทำงานที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร Task, Workflow และการติดต่อสื่อสารในการทำงานเข้าไว้ด้วยกันให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาตรวจสอบสิ่งที่เข้ามาใหม่และสิ่งที่ควรสนใจได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอ Homepage ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Productivity ของสมาชิกภายในองค์กร

  • Tasks – ชิ้นงานที่สามารถส่งต่อ มอบหมาย อ้างอิงถึงเอกสารในระบบ IDM (Infor Document Management) หรือการทำงานภายในระบบ ERP เช่น การอนุมัติคำสั่งซื้อ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Alert ได้ด้วย

2. HomePages ซึ่งคือหน้าแรกของการทำงานซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่ง Widget จากโมดูลอื่นของ Infor OS หรือระบบ ERP และแอปพลิเคชันเข้ามาใส่ให้ตรงความความต้องการใช้งานของแต่ละบุคคลได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

3. ION หรือ Intelligent Open Network – แพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำ Integration หรือเชื่อมต่อระหว่างระบบต่างๆภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันจาก Infor เอง หรือของ Third-party ก็ตามเข้ามาเป็นระบบเดียวกันผ่าน API กำจัด Silo ภายในองค์กร ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและดูแลรักษา 

ION มีฟีเจอร์ในการสร้าง Workflow และ Alerts ที่สามารถเชื่อมต่อกับการทำงานของระบบ ERP และ Task ใน Ming.le ได้ ทำให้องค์กรสามารถ Monitor ภาพรวมของการทำงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยทันที หรือการใช้ Workflow ช่วยดำเนินขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาในการทำงานได้

  • Workflow คือขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติที่ธุรกิจสามารถเลือกใช้จากขั้นตอนพื้นฐานที่ Infor ได้จัดเตรียมไว้ให้ ปรับแต่งจาก Workflow เดิม หรือสร้างขึ้นใหม่เองทั้งหมด โดยการทำงานสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลการทำงานของระบบ ERP เช่น เลขที่คำสั่งซื้อ และเชื่อมต่อกับระบบ Task และ Alert ได้

4. IDM หรือ Infor Document Management – ระบบจัดการเอกสารกลางขององค์กร ที่สามารถ Sync ข้ามอุปกรณ์ได้ทันที ทำให้สะดวกและง่ายต่อการแชร์เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ภายในทีม หรือกับทั้งองค์กร ตัวระบบมีการบันทึกประวัติเอกสารเป็นเวอร์ชัน (Version control) สำหรับการแก้ไขและมีการรักษาความปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

5. Infor BI – ระบบ Business Intelligence สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time รองรับการทำงานร่วมกับข้อมูลในระบบ ERP ที่เชื่อมต่อ ระบบอื่นๆ จาก Infor รวมไปถึงจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น Amazon RedShift และ RDBMS ทั้งหลาย

6. User Management – ระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและส่วนต่างๆของแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งาน

7. Infor ION BV สำหรับการเก็บข้อมูลขององค์กรให้รวมศูนย์อยู่ที่เดียว รองรับการนำไปใช้งานในการวิเคราะห์ จัดทำรีพอร์ตนำไปใช้งานโดยระบบอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลระยะยาวขององค์กรอีกด้วย

8. Infor Enterprise Search – ค้นหาข้อมูลจากระบบทั้งหมดขององค์กร ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานและอ้างอิงถึงข้อมูลเก่า 

นอกจากนี้ Infor OS ยังมีแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ได้แก่ Infor Ming.le และ Infor Document Management ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทำงานหรือเช็คข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจาก Infor OS

Infor OS จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ ERP ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. เพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในขั้นตอนการดำเนินงาน ด้วยระบบ Alert และ Ming.le ซึ่งจะแจ้งเตือนและนำเสนอถึงสิ่งที่ผู้ใช้ควรให้ความสำคัญ ปัญหา หรือสิ่งที่ต้องพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังมีระบบ Workflow ที่สามารถดำเนินขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ และระบบ IDM Document Management ที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งทีม อีกทั้งผู้ใช้สามารถทำงานได้ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
  2. ยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถมีหน้า HomePages การทำงานที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ ลดความซับซ้อนของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถโฟกัสกับงานที่สำคัญได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าตาการใช้งานที่ถูกออกแบบมาอย่างดี และเครื่องมือต่างๆ เช่น Integration ที่จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
  3. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในองค์กรและนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ มีระบบ BI ที่ช่วยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ทำให้สมาชิกภายในองค์กรสามารถทำงานแบบ Data-driven ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Infor ION BV เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  4. เป็นแพลตฟอร์มกลางในการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในทีมและองค์กร ช่วยให้สมาชิกภายในทีมได้เห็นภาพรวมของงาน พูดคุย ค้นหาข้อมูล ตอบคำถาม และแบ่งปันเอกสารหรือข้อมูลถึงกันได้โดยง่ายและรวดเร็วแม้อยู่คนละส่วนงาน ซึ่งเครื่องมือเช่นนี้จะช่วยในแง่ของการสื่อสาร และเพิ่ม Productivity ให้กับการทำงาน ทั้งการทำงานในออฟฟิศ และการทำงานนอกสถานที่
  5. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเสถียรให้กับระบบในองค์กร Infor OS นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงถูกออกแบบให้มีการรักษาความปลอดภัยที่พร้อมรับมือกับการโจมตีหลายรูปแบบ มีระบบการจัดการการยืนยันตัวตนแบบละเอียด รักษาความปลอดภัยแยกในแต่ละ Web Services นอกจากนี้ ยังมีระบบที่จะช่วยเสริมความเสถียรให้กับการทำงานของแพลตฟอร์ม เช่น การจัดการ Scaling และการทำ High Availability 

Infor OS เหมาะกับใคร

Infor OS นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมการทำงานของระบบ ERP ภายในองค์กร ดังนั้นการจะใช้งาน Infor OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น องค์กรควรจะมีระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่แล้วและกำลังมองหาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ธุรกิจทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดึงประโยชน์จากระบบ ERP ออกมาได้เต็มที่ โดยขนาดขององค์กรที่แนะนำว่าคุ้มค่าต่อการติดตั้ง Infor OS คือองค์กรที่มีผู้ใช้งานในระบบERP ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป 

ในขณะเดียวกัน องค์กรที่กำลังจะติดตั้งระบบ ERP ใหม่ ก็สามารถติดตั้ง Infor OS เข้าไปใช้งานพร้อมๆ กันเลยได้เช่นกัน โดย Infor OS นั้นจะใช้เวลาในการ Implement ประมาณ 6 เดือน หรือขึ้นกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ

Infor OS เป็นโซลูชันเสริมที่มาพร้อมกับ Infor CloudSuite Industrial Enterprise แต่สำหรับผู้ใช้งานในรูปแบบ On-premise หรือระบบ ERP อื่นๆ ก็สามารถซื้อ License ของ Infor OS นี้เข้าไปใช้เพิ่มได้

——————————-

ในอนาคตต่อไปนั้น องค์กรผู้ใช้งาน ERP จะต้องมองหาช่องทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีภายในองค์กรอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นแล้วขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีก็อาจจะลดลงตามเวลาได้อย่างรวดเร็วตามอัตราความเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ธุรกิจควรพิจารณา คือแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้ในระยะยาว มีโครงสร้างรองรับการเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน 

Infor OS นับเป็นโซลูชันหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP และแอปพลิเคชันได้อย่างยืดหยุ่น และมีฟีเจอร์ในการใช้งานที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการทางเทคโนโลยีของธุรกิจสมัยใหม่ได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน การรองรับการเชื่อมต่อและการสร้างเทคโนโลยีใหม่ การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการลดภาระการทำงานและข้อผิดพลาดด้วยขั้นตอนอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นรากฐานที่จะส่งเสริมให้ให้ธุรกิจได้พัฒนาเทคโนโลยีไปในรูปแบบอื่นๆในอนาคตได้อย่างรวดเร็วด้วย

หากท่านใดสนใจโซลูชัน Infor OS หรือแนวทางอื่นๆในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของระบบ ERP ที่กำลังใช้งานอยู่ สามารถติดต่อไปยังทีมงาน Reinvention ได้ทันที ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

เกี่ยวกับ Reinvention

Reinvention Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมการผลิต การวางแผนการผลิตที่ซับซ้อน และการผลิตที่มีขั้นตอนหรือสูตรในการผลิตที่ซับซ้อน (Complex BOM and Routing)

Reinvention Co., Ltd. ยินดีให้คำปรึกษาและแนวทางการนำเทคโนโลยี และระบบดิจิทัล มาใช้ในองค์กร รวมถึงการพัฒนาโซลูชันต่างๆ อาทิเช่น Factory Automation, การเชื่อมต่อเครื่องจักรและหุ่นยนต์ (Interface Robot and Machines), การทำงานผ่านมือถือหรือ Mobile Application ที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบ Smart Factory ได้อย่างยั่งยืน

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับชมสาธิตซอฟต์แวร์และ solutions ต่างๆ ของเราได้ที่


Check Also

NVIDIA เปิดตัว DGX Cloud Platform และ AI Foundations Model สำหรับ Gen-AI

NVIDIA เปิดตัว DGX Cloud Platform และ AI Foundations Model สำหรับ Gen-AI พร้อมเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

Arista เปิดตัว WAN Routing System โซลูชัน WAN สำหรับองค์กร

Arista เปิดตัว WAN Routing System โซลูชัน WAN สำหรับองค์กร ตอบโจทย์การเชื่อมต่อระหว่าง Campus, Data Center และ Edge Networks