Tag Archives: infor mingle

เพิ่มประสิทธิภาพให้ ERP ด้วย Infor OS ลดภาระด้าน IT ตอบทุกโจทย์เทคโนโลยีในองค์กรอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ความเร็วของความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจปัจจุบันนั้นทำให้บทบาทของเทคโนโลยีเปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ ก็กลายเป็นรากฐานที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตและปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันและความต้องการของลูกค้า คำถามไม่หยุดอยู่ที่ว่าคุณใช้เทคโนโลยีแล้วหรือไม่ แต่เป็นคุณใช้เทคโนโลยีได้ดีแค่ไหน เปลี่ยนได้เร็วแค่ไหน ต่อยอดไปได้ไกลเท่าไร  ในบทความนี้ จะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ Infor OS แพลตฟอร์มเทคโนโลยีจาก Infor ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและโซลูชันต่างๆ และครบครันไปด้วยเครื่องมือที่จะเสริมการทำงานของทั้งระบบ ERP และสมาชิกภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งให้องค์กรพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ 

Read More »