ADPT

Pure Storage เปิดตัว Purity 6.0 สำหรับ FlashArray รองรับการทำหน้าที่เป็น Unified All Flash Storage ได้แล้ว

Pure Storage ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Purity 6.0 สำหรับ FlashArray เพิ่มการรองรับการให้บริการ File Storage ภายในระบบจนกลายเป็น Unified All Flash Storage และยังเพิ่มความสามารถใหม่ ActiveDR เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำ Continuous Replication สำหรับทำ Disaster Recovery

Credit: Pure Storage

การรองรับการให้บริการ Block Storage ได้นี้ ทำให้ Pure Storage FlashArray กลายเป็น Unified Storage เพื่อรองรับ Workload ได้หลากหลายโดยมีประสิทธิภาพสูงไม่ต่างจากเดิม แต่สำหรับการรองรับงานประเภท Big Data และ Machine Learning นั้น ทาง Pure Storage ก็ยังคงแนะนำให้ใช้ Pure Storage FlashBlade ก็จะตอบโจทย์ได้ตรงกว่า

ส่วนความสามารถใหม่อย่าง ActiveDR นี้ก็จะช่วยให้สามารถทำ Active-Passive Replication ได้อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ก่อนอย่าง ActiveCluster สำหรับการทำ Active-Active Replication และ Snapshot-based Replication ทำให้องค์กรมีทางเลือกในการวางระบบ Disaster Recovery ได้หลากหลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนซื้อโซลูชันจากผู้ผลิตรายอื่นเพิ่มเติม โดยสามารถทำงานร่วมกับ VMware Site Recovery Manager, Microsoft SQL, Oracle, SAP และ MongoDB ได้

ทั้งนี้ใน Purity 6.0 เองก็ยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

  • เพิ่ม CloudSnap for Google Cloud เข้ามา ทำให้สำรองข้อมูลไปยัง GCP ได้แล้ว
  • สามารถแบ่งหมวดหมู่ให้กับ Data Set ได้ง่ายขึ้นด้วยการทำ Volume Tag
  • รองรับการทำ Two-Factor / Multi-Factor Authentication ได้ด้วยโซลูชันจาก RSA
  • วางแผนขยายระบบได้ง่ายขึ้นด้วย Pure1 Click-to-Quote
  • สามารถทำงานร่วมกับ Veeam, CommVault เพื่อสำรองข้อมูลบน File Service ได้

ที่มา: https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-unveils-purity-6.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน