Tag Archives: pure storage purity 6.0

Pure Storage เปิดตัว Purity 6.0 สำหรับ FlashArray รองรับการทำหน้าที่เป็น Unified All Flash Storage ได้แล้ว

Pure Storage ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Purity 6.0 สำหรับ FlashArray เพิ่มการรองรับการให้บริการ File Storage ภายในระบบจนกลายเป็น Unified All Flash Storage และยังเพิ่มความสามารถใหม่ ActiveDR เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำ Continuous Replication สำหรับทำ Disaster Recovery

Read More »