กฟภ. วางใจ ออราเคิล วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์กร [Guest Post]

Oracle Utilities Meter Data Management นำเสนอแพลตฟอร์มตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพออกบิลค่าไฟ และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในภาพรวมให้ต่ำลง

กรุงเทพฯ 30 ตุลาคม 2566 – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มอบความไว้วางใจเลือกใช้ระบบ Oracle Utilities Meter Data Management (MDM) และ Oracle Utilities Load Analysis เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยโครงการนี้เป็นการต่อยอดของแผนงานการเปลี่ยนแปลงสาธารณูปโภคสู่ระบบดิจิทัลที่ทาง กฟภ. ได้ดำเนินงานร่วมกับออราเคิลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานมิเตอร์ขั้นสูง (Advanced Meter Infrastructure: AMI) ที่บูรณาการระบบอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบระดับการใช้พลังงานในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

การใช้ระบบของออราเคิลช่วยให้ กฟภ. สามารถคาดการณ์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และควบคุมพลังงานสำหรับลูกค้าครัวเรือนกว่า 23 ล้านราย และลูกค้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) กว่า 300,000 รายใน 74 จังหวัด 

ในอดีตที่ผ่านมา กฟภ. ใช้มิเตอร์หลายยี่ห้อซึ่งมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในด้านการผสานข้อมูลเพื่อออกบิลเรียกเก็บเงินและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระบบเก่ายังขาดความสามารถในการรวมข้อมูลการใช้พลังงานจากสถานที่หลาย ๆ แสนแห่งของลูกค้าเพื่อระบุอัตราการใช้และคาดการณ์พลังงานรายวันอย่างแม่นยำ การดำเนินงานเฟสแรกของโครงสร้างพื้นฐานมิเตอร์ขั้นสูง (AMI) นี้ กฟภ.ได้ทำการย้ายมิเตอร์จำนวน 155,100 ตัวเข้าสู่ระบบ Oracle Utilities MDM และ Oracle Utilities Load Analysis ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ที่ผ่านมา โดยทาง Oracle Energy and Water ร่วมสนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้

“เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การขยายและการใช้พลังงานหมุนเวียน แนวโน้มตลาดของลูกค้าระดับมืออาชีพที่กำลังเติบโต และโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่กำลังพัฒนาของประเทศ ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องปรับระบบไฟฟ้าให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าผู้คนเริ่มสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ มิเตอร์อัจฉริยะและระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง Oracle Utilities Meter Data Management (MDM) และ Oracle Utilities Load Analysis จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคตต่อไป”

ระบบ Oracle Utilities Meter Data Management (MDM) และ Oracle Utilities Load Analysis จะช่วยให้ กฟภ. ตระหนักถึงศักยภาพของข้อมูลจากมิเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการเก็บรวบรวม การบริหารจัดการ และการผสานข้อมูลที่มาจากมิเตอร์ต่างชนิดและรูปแบบโปรโตคอลที่แตกต่างกัน โดยข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและดัชนีมิเตอร์ รวมถึงแผงแดชบอร์ดที่ถูกจัดลำดับความสำคัญไว้ จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมิเตอร์และอุปกรณ์ ขณะเดียวกัน ก็ยังช่วยให้ กฟภ. สามารถติดตามประสิทธิภาพของระบบการทำงานอัตโนมัติและการออกบิลเรียกเก็บค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลวิเคราะห์การใช้พลังงานยังช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยสนับสนุนหน่วยบริการลูกค้าของ กฟภ. และมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติตลอดจนระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากล

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยข้อมูลมิเตอร์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดย MDM ของออราเคิล จะช่วยให้ กฟภ. สามารถเห็นภาพรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าของลูกค้าครัวเรือนได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับลูกค้ากลุ่ม C&I ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึงผู้ผลิตรายใหญ่อีกมากมายในนิคมอุตสาหกรรม กฟภ. ยังสามารถใช้ข้อมูลมิเตอร์อัจฉริยะขั้นสูงในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างการส่งพลังงาน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่จะแจ้งเตือนเมื่อระดับการใช้พลังงานถึงเป้าหมายที่กำหนด”

การใช้ข้อมูลมิเตอร์อัจฉริยะจะทำให้ กฟภ. สามารถปรับแต่งและปรับปรุงบริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคำนวณค่าธรรมเนียมและข้อเสนอราคาที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ระบบอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU (Time of Use ) เพื่อรองรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของลูกค้า ในขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระพลังงานในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ระบบการทำงานแบบเปิดของออราเคิลยังช่วยให้ กฟภ. สามารถรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าองค์กรที่มีที่ตั้งสำนักงานหลายสาขาและติดตั้งมิเตอร์ไฟเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ยังนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ เช่นการเลือกวันชำระเงินที่ต้องการได้อีกด้วย

หลังจากปี 2023 เป็นต้นไป กฟภ. มีแผนที่จะบรรจุมิเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีอยู่จำนวน 300,000 ตัวเข้าสู่ระบบ Oracle MDM ซึ่งจะทำให้ระบบนี้เป็นแหล่งรวมข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในช่วงเวลาที่มีความซับซ้อนสูงและช่วยกำหนดผลกำไรให้กับ กฟภ. ได้แบบครบวงจร นอกจากนี้ กฟภ. ยังตั้งเป้าที่จะขยายโครงการ AMI สู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งครอบคลุมมิเตอร์ไฟจำนวน 800,000 ตัว ภายในปี 2025

ออราเคิลมีผลงานที่ประสบความสำเร็จในโครงการมิเตอร์อัจฉริยะทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Oracle Energy and Water กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์


About chanphen

Check Also

Microsoft เปิดตัว Copilot for Finance ใช้งานบน Microsoft 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว Microsoft Copilot for Finance ระบบ AI ผู้ช่วยด้านการเงิน ใช้งานได้บน Microsoft 365

Cohesity เปิดตัว Generative AI ‘Gaia’ สืบค้นคำตอบที่สนใจจากข้อมูลสำรอง

Cohesity ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูล ได้ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลระดับองค์กรด้วยการเปิดตัว Generative AI ที่ชื่อว่า ‘Cohesity Gaia’ ซึ่งจะเปิดให้ใช้จริงในวันที่ 15 มีนาคมนี้