CDIC 2023

HP ช่วยปกป้องคุณจากหมึกเลียนแบบ [Guest Post]

แม้ว่าในปัจจุบันสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่สิ่งพิมพ์ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อไลฟ์สไตล์ในสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงการทำงานขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจทุกประเภท ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่ยังต้องอาศัยเทคโนโลยีการพิมพ์อันทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อผลิตงานที่มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์แบบเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ให้สอดคล้องและตอบรับกับการใช้งานในยุคดิจิทัลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทุกๆ องค์กรที่จะมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญกับงานที่ได้ประสิทธิผลและมีคุณภาพสูงแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ  ปัจจัยด้านต้นทุนการพิมพ์  ปัจจัยด้านการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้มาตรฐาน  ปัจจัยด้านการบริการและการบำรุงรักษา ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลองค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่กลายเป็นประเด็นสำคัญลำดับต้นๆ ต่อการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ โดยสาเหตุที่สำคัญส่วนหนึ่งนั้นมากจากการใช้ของลอกเลียนแบบ หรือของปลอมแปลงที่ไม่ได้มาตรฐาน นั่นเอง

ด้วยประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการพิมพ์ระดับโลกที่มีมาอย่างยาวนาน HP ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากประเด็นต่างๆ ข้างต้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP เสมอมา ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพิมพ์ทุกประเภท โซลูชันด้านการพิมพ์ ตลอดจนตลับหมึกและผงหมึกแท้ (HP Original Supplies) ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องผลิตภัณฑ์ ข้อมูลธุรกิจ และผลประโยชน์ต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานอีกด้วย

นอกจากคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ HP ใส่ใจเป็นลำดับต้นๆ แล้ว HP Original Supplies ยังคำนึงถึงผู้ใช้งานทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ระบบเน็ตเวิร์ก ผลกระทบต่อสังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อีกด้วย  จึงได้จัดตั้งโครงการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบของ HP (HP Anti-Counterfeit and Fraud – ACF) ขึ้นมา

โครงการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบของ HP (HP Anti-Counterfeit and Fraud – ACF)

โครงการฯ นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากของลอกเลียนแบบและทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้ตลับหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก รวมถึงวัสดุการพิมพ์ของแท้จาก HP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วางใจได้ ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจากการรีไซเคิลได้อย่างครบวงจร ซึ่ง HP คำนึงถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้งาน

ในส่วนของสภาพอากาศภายในอาคาร Indoor air quality – IAQ สำหรับหมึกแท้ HP ได้ผ่านการทดสอบเมื่อผู้ใช้งานวางเครื่องพิมพ์ในระยะใกล้ ฝุ่นผงหมึกจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ซึ่งต่างจากหมึกที่มีการดัดแปลงหรือปลอมแปลงนั้น ไม่คำนึงถึงมาตรฐานนี้ที่มีผลเสีย เกิดฝุ่นผงหมึกฟุ้งกระจายออกมา ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงกับผู้ใช้งานในระยะสั้นและระยะยาวได้

  1. ความปลอดภัยต่อระบบเน็ตเวิร์คในสำนักงาน

การปลอมแปลงชิปที่เป็นจุดสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลในเน็ตเวิร์คของบริษัท หากหมึกปลอมแปลงดัดแปลงชิปจะทำให้มีมัลแวร์แทรกตัวเข้ามาทำความเสียหายกับระบบการเน็ตเวิร์คของบริษัท หรือ ติดไวรัส ที่เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึงได้  https://fb.watch/n_QjbawvyS/

  1. ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับตลับหมึกยังจำเป็นต้องใช้พลาสติกเป็นวัสดุหลักในการผลิตสินค้า HP คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ HP จึงมีโปรแกรม HP Planet Partners ซึ่งเป็นโปรแกรมรับคืนตลับหมึกใช้แล้วเพื่อนำมารีไซเคิลและทำลายอย่างถูกต้องฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าที่ส่งคืนตลับหมึกยังสามารถรับคะแนนสะสมเพื่อใช้แลกรับของรางวัลมากมาย (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.hp.com/th/ppr)                                                    

คุณสามารถเลือกซื้อตลับหมึกและตลับผงหมึกของ HP ได้อย่างปลอดภัย จากคำแนะนำในการเลือกซื้อและตรวจสอบสินค้า HP Original Supplies ตามวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบโฮโลแกรมบนฉลาก: 

2. ตรวจสอบผ่านรหัส QR เพียงสแกนรหัส QR บนฉลากด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ 

ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hp.com/th-th/cartridge/anti-counterfeit.html

หากมีข้อสงสัยในสินค้า HP Original Supplies ขอรับบริการตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งถึงที่จากโครงการ HP CDI – Customer Delivery Inspection ได้ฟรี!

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานตลับหมึกและตลับผงหมึก HP แท้ ในปริมาณปานกลางถึงปริมาณมากมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น คุณยังสามารถขอรับบริการตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งถึงที่ (Customer Delivery Inspection หรือ CDI) ได้ฟรี!  โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ที่ https://reinvent.hp.coma/GAAntiCounterfeit_TH หรือ สามารถแสกน QR code ด้านล่าง หรือ E-mail มาได้ที่ apj.anti-counterfeit@hp.com


About Maylada

Check Also

Amazon เปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจ

ในงาน Amazon re:Invent 2023 ที่ผ่านมา Amazon ได้ประกาศเปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจให้ทดลองใช้งานแบบ Preview

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า