Black Hat Asia 2023

[PR] เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ต Digi-Path Premier สำหรับองค์กรในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ( เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีที ( NYSE: NTT ) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมทั้งสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับลูกค้าองค์กรในเมืองย่างกุ้งอีกด้วย

ntt-communications-digi-path-premier

บริการอินเทอร์เน็ต Digi-Path Premier ให้บริการเชื่อมโยงวงจรลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกันเป็นอิสระ ( Dedicated Circuit ) ด้วยความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้บริการเสริม อาทิ Global IP Address, Web Hosting, Mail Hosting, Router Rental, Managed Firewall, Internet VPN และ File Transfer ได้อีกด้วย

บริการเชื่อมโยงวงจรใหม่ในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเชื่อมต่อบริการของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์

ntt-communications-digi-path-premier-2

สภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อที่มีความน่าเชื่อถือสูง

บริการอินเทอร์เน็ตที่รองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงผ่านวงจรเส้นใยแก้วนำแสงแบบอิสระ ( dedicated optical-fiber circuit ) จากสำนักงานของลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกออกแบบแบบทดแทนซึ่งกันและกัน ( redundant backbone network )

ความพร้อมในการให้บริการ

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ มีความสามารถในการส่งมอบบริการวงจรเชื่อมต่อจากสำนักงานของลูกค้าเพื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งปกติแล้วอาจจะต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีทั่วไป

การดูแลตรวจสอบระบบเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

บริการดูแลและตรวจสอบระบบเครือข่ายของลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินแบบทันทีเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต Digi-Path Premier รวมไปถึงวิธีการสมัคร บริการเสริม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานย่างกุ้งของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ( ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาพม่า ) ตามที่อยู่ด้านล่าง

NTT Communications ( Thailand ) Co., Ltd., Myanmar Branch
15th Floor, Sakura Tower
339, Bogyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
Tel: +95-1-255-032 / E-mail: ygn-all@nttc.com.mm

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าองค์กรในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงเจ็ดประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า

ntt-communications-digi-path-premier-3

นับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลทหารสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศในเขตเศรษฐกิจกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังถูกจับตามองจากนานาประเทศ จำนวนบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุนในประเทศพม่าได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีมากขึ้นตามไปด้วย เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้เริ่มธุรกิจในเมืองย่างกุ้งตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร ตั้งแต่เครือข่ายระหว่างประเทศ บริการออกแบบและวางระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ไปจนถึงบริการระบบรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าองค์กรในประเทศพม่า โดยก่อนหน้านี้บริการอินเทอร์เน็ตถูกจำกัดการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายในอาคารซากุระ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สำหรับบริษัทข้ามชาติ แต่ในปัจจุบันขอบเขตการให้บริการได้ถูกขยายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศพม่าแล้ว

 

เกี่ยวกับ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูลและบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) แก่องค์กรธุรกิจ ซึ่งบริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ที่มีอยู่ทั่วโลก อาทิ บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายหลักของเอ็นทีทีระดับ Tier-1 ( Global Tier-1 IP Network ) บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือนระหว่างประเทศ ( Arcstar Universal OneTM ) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 196 ประเทศ/ดินแดน รวมไปถึงศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) ที่ปลอดภัยกว่า 140 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้บริการและโซลูชั่นส์ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ สามารถผนึกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็นทีที เช่น Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA ได้อีกด้วย


About TechTalkThai_PR

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …