CDIC 2023

MIT พัฒนา AI ออกแบบหุ่นยนต์ที่เหมาะกับงานชนิดต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

MIT ได้เผยถึงโครงการ RoboGrammar ซึ่งเป็น AI สำหรับใช้ในการออกแบบกลไกของหุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับงานโดยอัตโนมัติ สามารถออกแบบหุ่นยนต์ในแบบ Arthropod ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในภูมิประเทศที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ

Credit: MIT

RoboGrammar นี้จะทำการรับสภาพพื้นภูมิประเทศเข้าไป และทำการออกแบบหุ่นยนต์ที่เหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงโครงสร้างและโปรแกรมควบคุมสำหรับหุ่นยนต์นั้นๆ ขึ้นมาให้พร้อมใช้งานได้เลย

โครงการดังกล่าวนี้จะเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการการออกแบบหุ่นนยนต์ซึ่งเดิมทียังคงเป็นแบบ Manual ให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และทำให้การออกแบบหุ่นยนต์โดยรวมนั้นมีความเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงที่ดีขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ออกแบบหุ่นยนต์นั้นไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์แบบใดแบบหนึ่งอย่างเจาะจง แต่มุ่งเน้นการออกแบบที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้

นอกเหนือจากการนำไปใช้สร้างหุ่นยนต์ของจริงแล้ว งานวิจัยนี้ก็อาจทำให้วงการเกมหรือภาพยนตร์นั้นมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบหุ่นยนต์ด้วยโครงสร้างที่ใช้งานได้จริงและเหมาะกับสภาพภูมิประเทศรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายได้

อย่างไรก็ดี Allan Zhao ซึ่งเป็น Lead Author ของงานวิจัยนี้ก็ระบุว่าท้ายที่สุดแล้วหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบโดยอัตโนมัตินี้โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีสี่ขาอยู่ดี ซึ่งก็เป็นแนวทางที่นักออกแบบหุ่นยนต์ส่วนใหญ่เลือกใช้อยู่แล้ว

ที่มา: https://news.mit.edu/2020/computer-aided-robot-design-1130


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

NSA จัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยของ AI

สหรัฐฯได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของตนเพิ่มอีกหนึ่งขั้น สืบเนื่องจากความสำคัญของ AI โดยหน่วยงานความมั่นคงของชาติ(NSA) ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ที่ติดตาม เฝ้าระวัง ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจากการนำ AI เข้ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเอกชนที่สำคัญ