Black Hat Asia 2021

MIT พัฒนา AI ออกแบบหุ่นยนต์ที่เหมาะกับงานชนิดต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

MIT ได้เผยถึงโครงการ RoboGrammar ซึ่งเป็น AI สำหรับใช้ในการออกแบบกลไกของหุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับงานโดยอัตโนมัติ สามารถออกแบบหุ่นยนต์ในแบบ Arthropod ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในภูมิประเทศที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ

Credit: MIT

RoboGrammar นี้จะทำการรับสภาพพื้นภูมิประเทศเข้าไป และทำการออกแบบหุ่นยนต์ที่เหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงโครงสร้างและโปรแกรมควบคุมสำหรับหุ่นยนต์นั้นๆ ขึ้นมาให้พร้อมใช้งานได้เลย

โครงการดังกล่าวนี้จะเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการการออกแบบหุ่นนยนต์ซึ่งเดิมทียังคงเป็นแบบ Manual ให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และทำให้การออกแบบหุ่นยนต์โดยรวมนั้นมีความเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงที่ดีขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ออกแบบหุ่นยนต์นั้นไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์แบบใดแบบหนึ่งอย่างเจาะจง แต่มุ่งเน้นการออกแบบที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้

นอกเหนือจากการนำไปใช้สร้างหุ่นยนต์ของจริงแล้ว งานวิจัยนี้ก็อาจทำให้วงการเกมหรือภาพยนตร์นั้นมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบหุ่นยนต์ด้วยโครงสร้างที่ใช้งานได้จริงและเหมาะกับสภาพภูมิประเทศรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายได้

อย่างไรก็ดี Allan Zhao ซึ่งเป็น Lead Author ของงานวิจัยนี้ก็ระบุว่าท้ายที่สุดแล้วหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบโดยอัตโนมัตินี้โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีสี่ขาอยู่ดี ซึ่งก็เป็นแนวทางที่นักออกแบบหุ่นยนต์ส่วนใหญ่เลือกใช้อยู่แล้ว

ที่มา: https://news.mit.edu/2020/computer-aided-robot-design-1130

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดย แซม เฟนวิค นักวิเคราะห์อาวุโส Opensignal

IDC เผยยอดใช้จ่ายด้าน Security ใน APAC จะสูงถึง 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปีนี้

ดูเหมือนว่าสินค้าและบริการในฝั่ง Security จะมีความร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย IDC ได้ประเมินว่าปีนี้ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคจะมียอดใช้จ่ายในเรื่อง Security สะพัดกว่า 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ