Breaking News

MIT ประกาศลงทุน 32,000 ล้านบาท เปิดวิทยาลัยด้าน AI คู่กับศาสตร์แขนงอื่น

Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ได้ออกมาประกาศถึงแผนการลงทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 32,000 ล้านบาท ในการเปิดวิทยาลัยใหม่ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนคือการผสานศาสตร์ด้าน Computing, AI, Machine Learning และ Data Science เข้าไปกับศาสตร์อื่นๆ ทันทีที่เริ่มเรียน

 

Credit: ShutterStock.com

 

การเปิดตัววิทยาลัยใหม่แห่งนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในมุมมองของ MIT เพราะทาง MIT นั้นเชื่อว่าการปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้แยกเทคโนโลยีออกมาจากศาสตร์แขนงอื่นนั้นจะกลายเป็นแนวทางของการศึกษาในอนาคต โดยทาง MIT คาดหวังว่าในวิทยาลัยแห่งนี้ นักเรียนจะถูกสนอให้ใช้ AI ในศาสตร์ที่ตนเองเข้ามาเริ่มเรียนตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงตลอดหลักสูตร เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ควรถูกแยกออกเป็นศาสตร์เฉพาะทางเท่านั้น แต่ควรจะเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนได้ทำความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้จะอยู่แทรกซึมอยู่ในทุกๆ ส่วนของชีวิตอยู่แล้วในอนาคต

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือการกระตุ้นให้เหล่านักเรียนนักศึกษาได้มองถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงการต่างๆ จากการนำเทคโนโลยีด้าน Computing และ AI ไปใช้งาน ซึ่งอาจมีทั้งในแง่ของการเมือง, การจ้างงาน และประเด็นด้านศีลธรรมต่างๆ

การเปิดวิทยาลัยแห่งนี้คาดว่าจะทำให้ MIT มีศักยภาพในการให้การศึกษาและการวิจัยด้าน Computing และ AI มากกว่าเดิมถึงเท่าตัว

 

ที่มา: https://www.technologyreview.com/the-download/612293/mit-has-just-announced-a-1-billion-plan-to-create-a-new-college-for-ai/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

VMUG Webinar: แม่นยำขึ้น ฉลาดขึ้น ในการตรวจสอบปัญหาและการใช้ทรัพยากรในระบบ VMware HCI, Private Cloud, Hybrid Cloud, Multi-Cloud โดย VMware

VMware User Group Thailand ขอเรียนเชิญผู้บริหารฝ่าย IT, ผู้จัดการ IT, Cloud Engineer, System Engineer และผู้ดูแลระบบ IT เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "แม่นยำขึ้น ฉลาดขึ้น ในการตรวจสอบปัญหาและการใช้ทรัพยากรในระบบ VMware HCI, Private Cloud, Hybrid Cloud, Multi-Cloud โดย VMware" เพื่อรู้จักกับแนวคิด Self-Driving Operation ที่ต่อยอดจากความสามารถของ VMware vRealize Operation 8.0 โดยทีมงาน VMware โดยตรง ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

TechTalk Webinar: HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในสายงานด้าน IT เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "TechTalk Webinar: HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC" เพื่อรู้จักกับแนวคิดและการทำงานของ HTTP/3 อย่างเจาะลึก พร้อมกับโซลูชันของ Cloudflare ที่จะช่วยให้ Web Application ของคุณสามารถเริ่มต้นรองรับ HTTP/3 ได้ทันที ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้