Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

MIT ประกาศลงทุน 32,000 ล้านบาท เปิดวิทยาลัยด้าน AI คู่กับศาสตร์แขนงอื่น

Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ได้ออกมาประกาศถึงแผนการลงทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 32,000 ล้านบาท ในการเปิดวิทยาลัยใหม่ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนคือการผสานศาสตร์ด้าน Computing, AI, Machine Learning และ Data Science เข้าไปกับศาสตร์อื่นๆ ทันทีที่เริ่มเรียน

 

Credit: ShutterStock.com

 

การเปิดตัววิทยาลัยใหม่แห่งนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในมุมมองของ MIT เพราะทาง MIT นั้นเชื่อว่าการปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้แยกเทคโนโลยีออกมาจากศาสตร์แขนงอื่นนั้นจะกลายเป็นแนวทางของการศึกษาในอนาคต โดยทาง MIT คาดหวังว่าในวิทยาลัยแห่งนี้ นักเรียนจะถูกสนอให้ใช้ AI ในศาสตร์ที่ตนเองเข้ามาเริ่มเรียนตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงตลอดหลักสูตร เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ควรถูกแยกออกเป็นศาสตร์เฉพาะทางเท่านั้น แต่ควรจะเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนได้ทำความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้จะอยู่แทรกซึมอยู่ในทุกๆ ส่วนของชีวิตอยู่แล้วในอนาคต

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือการกระตุ้นให้เหล่านักเรียนนักศึกษาได้มองถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงการต่างๆ จากการนำเทคโนโลยีด้าน Computing และ AI ไปใช้งาน ซึ่งอาจมีทั้งในแง่ของการเมือง, การจ้างงาน และประเด็นด้านศีลธรรมต่างๆ

การเปิดวิทยาลัยแห่งนี้คาดว่าจะทำให้ MIT มีศักยภาพในการให้การศึกษาและการวิจัยด้าน Computing และ AI มากกว่าเดิมถึงเท่าตัว

 

ที่มา: https://www.technologyreview.com/the-download/612293/mit-has-just-announced-a-1-billion-plan-to-create-a-new-college-for-ai/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CU Webinar: ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem" เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดของ Flash Storage และเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนำไปใช้เพื่อรองรับงานทางด้าน AI, Analytics, SAP HANA และ Red Hat OpenShift ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. - 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้