Black Hat Asia 2021

MIT ประกาศลงทุน 32,000 ล้านบาท เปิดวิทยาลัยด้าน AI คู่กับศาสตร์แขนงอื่น

Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ได้ออกมาประกาศถึงแผนการลงทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 32,000 ล้านบาท ในการเปิดวิทยาลัยใหม่ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนคือการผสานศาสตร์ด้าน Computing, AI, Machine Learning และ Data Science เข้าไปกับศาสตร์อื่นๆ ทันทีที่เริ่มเรียน

 

Credit: ShutterStock.com

 

การเปิดตัววิทยาลัยใหม่แห่งนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในมุมมองของ MIT เพราะทาง MIT นั้นเชื่อว่าการปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้แยกเทคโนโลยีออกมาจากศาสตร์แขนงอื่นนั้นจะกลายเป็นแนวทางของการศึกษาในอนาคต โดยทาง MIT คาดหวังว่าในวิทยาลัยแห่งนี้ นักเรียนจะถูกสนอให้ใช้ AI ในศาสตร์ที่ตนเองเข้ามาเริ่มเรียนตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงตลอดหลักสูตร เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ควรถูกแยกออกเป็นศาสตร์เฉพาะทางเท่านั้น แต่ควรจะเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนได้ทำความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้จะอยู่แทรกซึมอยู่ในทุกๆ ส่วนของชีวิตอยู่แล้วในอนาคต

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือการกระตุ้นให้เหล่านักเรียนนักศึกษาได้มองถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงการต่างๆ จากการนำเทคโนโลยีด้าน Computing และ AI ไปใช้งาน ซึ่งอาจมีทั้งในแง่ของการเมือง, การจ้างงาน และประเด็นด้านศีลธรรมต่างๆ

การเปิดวิทยาลัยแห่งนี้คาดว่าจะทำให้ MIT มีศักยภาพในการให้การศึกษาและการวิจัยด้าน Computing และ AI มากกว่าเดิมถึงเท่าตัว

 

ที่มา: https://www.technologyreview.com/the-download/612293/mit-has-just-announced-a-1-billion-plan-to-create-a-new-college-for-ai/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Practical Methods นำเสนอโซลูชันต่อต้านการปลอมแปลงและการตรวจสอบย้อนกลับด้วย Digimarc

ขยาย Digimarc Barcode เข้าสู่เกาหลีใต้ ภายใต้แบรนด์ edgecode®

Fujitsu ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Transform and grow your business with AI-powered Automation”

Fujitsu ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Transform and grow your business with AI-powered Automation” เพื่อรับฟังแนวทางการพลิกโฉมและขยายธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมกระบวนการทำงานทางธุรกิจหรือ business workflows …