Microsoft ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ด้าน Privacy และ Compliance บน Microsoft 365

Microsoft ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ด้านความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) และการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บน Microsoft 365 เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกฎหมายเพื่อปกป้องความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Laws) ดังเช่น GDPR ของสหภาพยุโรปที่เพิ่งประกาศให้งานเมื่อกลางปี 2018 ที่ผ่านมา

Credit: Microsoft.com

Rudra Mitra, Partner Director ของ Microsoft 365 Security and Compliance ระบุว่า ฟีเจอร์ Data Protection และ Compliance ใหม่บน Microsoft 365 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการกับปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใช้ในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคลของตนเองมากขึ้น

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา Microsoft ได้เพิ่มฟีเจอร์ “Information Protection & Compliance” ซึ่งมาพร้อมกับแพ็กเกจ Office 365 Advanced Compliance และ Azure Information Protection สำหรับปกป้องข้อมูลและ Privacy ของผู้ใช้ ล่าสุด Microsoft ได้ออกฟีเจอร์ใหม่ เรียกว่า “Microsoft 365 Compliance Center” ซึ่งช่วยให้ฝ่ายกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน Compliance สามารถปกป้องและบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน Data Privacy รวมไปถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เช่น GDPR ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Microsoft 365 Compliance Center มีคุณสมบัติเด่น 3 ประการ คือ

  • เมื่อผสานรวมกับ Compliance Manager ฟีเจอร์ Microsoft 365 Compliance Center จะช่วยให้ผู้ดูแลด้าน Compliance เห็นภาพรวมของการใช้งานที่สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ เช่น GDPR, ISO 27001, NIST 800-53 และอื่นๆ รวมไปถึงสามารถทำการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มมาตรการควบคุมด้าน Privacy และ Complaince ให้รัดกุมยิ่งขึ้นได้
  • เพื่อช่วยให้การทำ Label ข้อมูลมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ฟีเจอร์ Microsoft 365 Label Analytics ใหม่เพื่อวิเคราะห์และยืนยันความสำคัญ รวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของ Label ที่จะใช้กับ Office 365 Workloads
  • ฟีเจอร์ Microsoft Cloud App Security (MCAS) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถระบุความเสี่ยงด้าน Compliance บนแอปพลิเคชัน ค้นหา Shadow IT และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ขัดกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของผู้ใช้ได้

นอกจากนี้ Microsoft 365 ยังเพิ่มคุณสมบัติด้าน Microsoft Information Protection ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับจำแนกข้อมูลสำคัญบน macOS, iOS และ Android ผ่านทางการทำ Label ที่เหมาะสมบนเอกสารและอีเมลเมื่อใช้โปรแกรม Office อีกด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถบังคบใช้นโยบายปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ใส่ลายน้ำ เข้ารหัสข้อมูล หรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ได้

Microsoft ค่อยๆ อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายเดือนมีนาคมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Security-Privacy-and-Compliance/Introducing-the-new-Microsoft-365-security-center-and-Microsoft/ba-p/326959

ที่มาและเครดิตรูปภาพ: https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-adds-new-privacy-and-compliance-features-to-microsoft-365/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel ตั้งบริษัท Altera แยกส่วนธุรกิจ FPGA โดยเฉพาะ

Intel ประกาศตั้งบริษัท Altera อย่างเป็นทางการ แยกส่วนธุรกิจ FPGA โดยเฉพาะ

เฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยบริการ Managed SOC ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยี IBM Security QRadar จาก INET MS

อาชญากรไซเบอร์ในยุค AI สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วและแนบเนียน ในขณะที่ช่องทางการโจมตีก็มีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำเข้ามาใช้ องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจจับและรับมือกับการโจมตีเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำ INET Managed Services จึงให้บริการ Managed SOC ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยี IBM Security QRadar …