Breaking News

Cisco เผยแผนเข้าซื้อกิจการ Singularity Networks ผู้ผลิตระบบ Network Infrastructure Analytics

Cisco ได้ออกมาประกาศใน Blog ของตนเองถึงแผนการเข้าซื้อกิจการของ Singularity Networks บริษัทผู้พัฒนาระบบ Network Infrastructure Analytics เพื่อช่วยให้เหล่า Service Provider, ธุรกิจเว็บไซต์ขนาดใหญ่ และองค์กรขนาดใหญ่ สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

Credit: Cisco

เทคโนโลยีของ Singularity Networks นี้ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลของระบบเครือข่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์ทั้งด้าน Network Performance, การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย, การตรวจวัดค่า Gain, และการลด Downtime ที่จะเกิดขึ้นกับระบบ

Cisco นั้นวางแผนที่จะผสานเทคโนโลยีของ Singularity Networks เข้ากับระบบ Cisco Crosswork Network Automation ซึ่งเป็น Software สำหรับช่วยให้ Service Provider นั้นสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายของตนด้วยการทำ Automation ได้ อีกทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมได้จากเทคโนโลยีนี้ยังสามารถถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาภัยคุกคามได้โดยตรง เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบอีกทางหนึ่งได้ด้วย

ทีมของ Singularity Networks จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Service Provider Business Unit ภายใน Cisco โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2019 ของ Cisco

มูลค่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ยังไม่เป็นที่เปิดเผย

ที่มา: https://blogs.cisco.com/news/cisco-announces-sp-news


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Pulse Secure เพิ่มเทคโนโลยี Software Define Perimeter ตอบโจทย์ Zero-trust

Pulse Secure ได้ประกาศออกเทคโนโลยี Software Define Perimeter (SDP) เป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์ตด้านการทำ Secure Access ของตน

[Guest Post] – ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีที่ใช่ ส่งมอบให้คนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ โดยคนที่ใช่ – IBM System Provide Complete AI Platforms : Building AI Optimization Into Your Cloud Computing Infrastructure

“ไม่สำคัญว่าธุรกิจของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด AI สามารถเข้าถึงและช่วยคุณได้ในทุกธุรกิจ ให้ธุรกิจก้าวหน้าเร็วไปกว่าใคร” ...ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังจะเกิดรอบตัวเรานั้น เป็นอย่างไรและมีศักยภาพในการปลดปล่อยความสามารถของข้อมูล ที่มีอยู่ในคลังข้อมูลขององค์กรคุณ ..... การประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากและต้องคำนึงถึงส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลของ AI ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมรองรับกัน ทั้ง AI Platform , Core Server และ Shared Storage ได้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ