Breaking News

Microsoft ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ด้าน Privacy และ Compliance บน Microsoft 365

Microsoft ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ด้านความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) และการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บน Microsoft 365 เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกฎหมายเพื่อปกป้องความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Laws) ดังเช่น GDPR ของสหภาพยุโรปที่เพิ่งประกาศให้งานเมื่อกลางปี 2018 ที่ผ่านมา

Read More »