KPMG เผย 41% ของผู้นำด้านเทคโนโลยี เตรียมนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจในอีก 3 ปีถัดจากนี้

KPMG ได้ออกมาเผยผลสำรวจจาก KPMG Technology Industry Innovation Survey: Blockchain และพบว่าเหล่าผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในองค์กรนั้น มีแนวโน้มที่จะนำ Blockchain มาเริ่มใช้งานในธุรกิจของตนภายในอีก 3 ปีนับถัดจากนี้สูงถึง 41%

Credit: ShutterStock.com

การสำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นโดยสำรวจจากเหล่าผู้นำทางด้านเทคโนโลยีกว่า 740 รายจาก 12 ประเทศ และ 76% ของผู้ถูกสำรวจนั้นทำงานในระดับ C-Level ขององค์กร โดยการสำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2018 ถึงมกราคม 2019 ซึ่งผลสำรวจมีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้

  • 41% ของผู้ถูกสำรวจมีแนวโน้มจะนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจภายในอีก 3 ปี ส่วน 28% ของผู้ถูกสำรวจระบุว่ายังไม่มีแนวโน้มดังกล่าว
  • 48% ของผู้ถูกสำรวจเชื่อว่า Blockchain จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจในบริษัทของตนภายในอีก 3 ปี ในขณะที่ 27% ระบุว่าไม่ส่งผลใดๆ
  • การที่ยังไม่มีกรณีการใช้งานจริงของ Blockchain นั้นถือเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจถึง 24% ตามมาด้วยความซับซ้อนของเทคโนโลยี 14% และการขาดเงินลงทุน 12%
  • 27% เชื่อว่า Blockchain จะมาส่งผลกระทบต่อระบบ IoT ตามมาด้วยการทำ Trading ที่ 22%, การลดความเสี่ยงด้าน Cyber 20% และการทำสัญญา 18%
  • 23% เห็นว่า Blockchain จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้ดีขึ้น ตามมาด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่้ 12%, การลดค่าใช้จ่าย 9% และการได้รับรู้ข้อมูลเชิงธุรกิจใหม่ๆ จากข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 9%

สำหรับไฟล์ผลสำรวจแบบชัดๆ สามารถดูได้ที่ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2019/02/blockchain-tech-survey-2019-infographic.pdf ครับ

ที่มา: https://www.forbes.com/sites/rebeccacampbell1/2019/03/01/kpmg-blockchain-adoption/#148b2ad53b5d


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

HPE Aruba | Zscaler Webinar: WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange

Zscaler ร่วมกับ HPE Aruba ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Network & Security เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange" ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Hitachi JP1 Webinar: Optimizing Cloud Services with Hitachi Workload Automation” [3 พ.ย. 2564]

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถปรับตัว และแข่งขันทางธุรกิจได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยวางรากฐาน กำหนดเป้าหมายการทำธุรกิจ ตลอดถึงการลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน เพื่องานที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้ ได้แก่ Cloud computing, ปัญญาประดิษฐ์, เครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน …