CDIC 2023

KPMG กล่าวว่า “จำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่ดีขึ้นเพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมั่นในปัญญาประดิษฐ์ AI”

ความเชื่อมั่นในปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่ในระดับต่ำ ตามรายงานฉบับใหม่จาก KPMG และมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (UQ)
KPMG และ UQ ได้ทำการวิจัยระดับความไว้วางใจทั่วโลกในการใช้งาน AI เป็นระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา จากรายงาน Trust in AI ฉบับที่ 3 นี้เรียกร้องให้มีกฎระเบียบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการผู้ควบคุมอิสระในออสเตรเลีย
 
รายงานเผยให้เห็นว่า :
  • ระดับองค์กร ผู้จัดการส่วนใหญ่สนับสนุน AI มากขึ้น และเชื่อว่า AI จะสร้างงานมากกว่าที่กำจัดทิ้ง
  • ระดับทั่วไป คนรุ่นใหม่และผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยยังแสดงระดับความเชื่อมั่นใน AI มากกว่าคนรุ่นเก่า สิ่งนี้อาจมาจากความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ อาจนำมาใช้ในบริบทของ AI มากขึ้น
  • แอปพลิเคชันสำหรับ AI เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระดับความไว้วางใจ
  • ระดับความไว้วางใจที่สูงขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับ AI ในด้านการดูแลสุขภาพ
  • ระดับความไว้วางใจที่ต่ำสุดนั้นมาจากกรณีการใช้ AI ในงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ในการจ้างงานหรือการตัดสินใจในการเลื่อนตำแหน่ง
ผลลัพธ์ของ KPMG และ UQ แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าธรรมาภิบาลและกฎระเบียบในปัจจุบันนั้นเพียงพอที่จะปกป้องผู้คนจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ AI ขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของ AI คือการทำให้แน่ใจว่า AI อยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม กรอบการกำกับดูแลและกฎหมาย
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Google Bard รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Apps แล้ว

Google Bard รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Apps แล้ว ผ่านทาง Bard Extensions

NECTEC-ACE 2023 ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนแสดงศักยภาพแห่ง “ข้อมูล” หนุนให้เกิดการ“แชร์และใช้” เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มมูลค่า สร้างความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีไทย เพื่อคนไทย [Guest Post]

ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในชีวิตประจำวันและการดำเนินงานขององค์กร การจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มคุณค่าและประสิทธิผลในหลายมิติ ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน อย่างข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาหรือหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เช่น การค้นหาข้อมูลการเดินทาง, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น …