ผลวิจัยชี้ ตลาดองค์กรลงทุนกับ IT Infrastructure ปี 2018 ถึง 4 ล้านล้านบาท Cisco ยังเป็นผู้นำ

Synergy Research ได้ออกมาเผยถึงผลการสำรวจข้อมูลการลงทุนในระบบ IT Infrastructure ของธุรกิจองค์กรในปี 2018 ว่ามีรายรับรวมสูงถึง 125,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 4 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2017 ถึง 13% โดย Cisco ยังคงเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดนี้

Credit: Synergy Research Group

การสำรวจนี้ได้แบ่งเทคโนโลยีออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ Data Center Servers, Switches & Routers, Collaboration: Hosted & Cloud, Collaboration On-Prem, Network Security และ WLAN ซึ่งทุกหมวดหมู่นั้นมีการเติบโตยกเว้น Collaboration: On-Prem

Data Center Servers ถือเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่งใหญ่ที่สุดและยังมีการเติบโตสูงสุดด้วย ในขณะที่อันดับส่วนแบ่งตลาดสูงสุดรองลงมานั้นคือ Switches & Routers แต่การเติบโตสูงสุดรองลงมากลับเป็น Collaboration: Hostes & Cloud ส่วนการเติบโตของตลาด WLAN และ Network Security เองก็น่าสนใจไม่น้อย

Cisco นั้นยังคงเป็นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเหมือนกับปี 2017 โดยมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 23% และเป็นผู้นำตลาดในหลายหมวดหมู่ยกเว้น Server ตามมาด้วย HPE ที่มีส่วนแบ่งตลาดรวม 11%

ทาง Synergy Research ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าปัจจัยที่ทำให้ตลาดเติบโตในปี 2018 ที่ผ่านมานี้คือการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการ Public Cloud และการลงทุนในระบบ Private Cloud ขององค์กร ในขณะที่แนวโน้มการลงทุนด้านระบบ Collaboration ที่ย้ายจาก On-Premises มาสู่ Cloud เองก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจ และเชื่อว่าโดยรวมแล้วตลาด IT Infrastructure นี้จะยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ในอีก 5 ปีนับถัดจากนี้

ที่มา: https://www.srgresearch.com/articles/enterprise-it-infrastructure-spending-jumped-13-2018-cisco-maintains-big-lead


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Webinar “Scaling Service Management in Modern Enterprises” การบริหารจัดการบริการในองค์กรสมัยใหม่ 

งานสัมมนาออนไลน์ “Scaling Service Management in Modern Enterprises” นี้จัดขึ้นโดย Atlassian ร่วมกับทาง Forrester Research ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารจัดการบริการ (Service …

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ SMEs สู่สากล มุ่งสู่การเป็น Smart SMEs กับ GROW with SAP

NTT DATA Business Solutions Thailand  ขอเชิญผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่ออัปเดต Technology Cloud  ERP ในหัวข้อ GROW with SAP, …