Tag Archives: it infrastructure trends 2018

ผลวิจัยชี้ ตลาดองค์กรลงทุนกับ IT Infrastructure ปี 2018 ถึง 4 ล้านล้านบาท Cisco ยังเป็นผู้นำ

Synergy Research ได้ออกมาเผยถึงผลการสำรวจข้อมูลการลงทุนในระบบ IT Infrastructure ของธุรกิจองค์กรในปี 2018 ว่ามีรายรับรวมสูงถึง 125,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 4 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2017 ถึง 13% โดย Cisco ยังคงเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดนี้

Read More »