Breaking News

[PR] ISS Consulting (Thailand) จัดงานสัมมนา SAP Business Intelligence ปี 2017

เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  ISS Consulting (Thailand)Ltd. ร่วมกับ SAP Thailand  จัดงานสัมมนา SAP Business Intelligence 2017 ภายใต้หัวข้อ “ Powering the SAP Business Intelligence” ณ SAP Thailand อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 9  เวลา 09.00-12.00 น.

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ SAP Business Intelligence เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลและรายงานที่ถูกต้อง แม่นยำและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น วิทยากรจาก SAP Thailand และ ISS Consulting ขึ้นบรรยายในหัวข้อในงานวันนี้

ด้านคุณบุเรศ โตศักดิ์ตระกูล Project Manager ISS TH ขึ้นบรรยายในหัวข้อ SAP Advance Analytics Solution กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ข้อมูลของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราหันมาใช้ technology mobile computing กันมากขึ้น SAP Business Intelligence ได้มี Solution ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจ และนำผลลัพธ์ไปใช้งานได้จริง โดยการใช้ SAP Predictive Analytic ซึ่งเป็นการใช้ Model ที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ ในการทำนายผลลัพธ์ รวมถึงมีฟังชั่นที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น และมี Application แบบ All-in-One

มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 30 ท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและคำตอบจากวิทยากรที่ผลัดกันถาม-ตอบเพื่อรับของรางวัลในแต่ละหัวข้อAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Emerging Stronger Series

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก การเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือที่ชัดเจนกับความไม่แน่นอนท่ามกลาง “ความปกติใหม่” ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่องค์กรตั้งรับในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

Cloudflare รับมือกับ DDoS Attack ขนาด 754 ล้านแพ็กเก็ตต่อวินาที ด้วยระบบอัตโนมัติได้อย่างไร

Cloudflare ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนถูก DDoS Attack หลายต่อหลายครั้งช่วงปลายมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งความน่าประทับใจคือระบบอัตโนมัติสามารถจัดการการโจมตีขนาดสูงสุดกว่า 754 ล้านแพ็กเก็ตต่อวินาทีได้ตลอดความพยายามหลายรูปแบบกว่า 4 วันของคนร้าย โดยที่ทีมงานไม่ได้รับการเตือนจากระบบหรือเสียงบ่นจากลูกค้าว่ามีปัญหาด้วยซ้ำ