ทิศทางของ Internet of Things ต่อระบบความปลอดภัย

Credit: hoperan/ShutterStock
Credit: hoperan/ShutterStock

บทความนี้ ทีมงาน TechTalkThai ได้สรุปข้อมูลผลกระทบของการเข้าสู่ยุค Internet of Things ต่อระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรจาก Atomik Research ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางการตลาดของสหราชอาณาจักร โดยรวบรวมข้อมูลจากมืออาชีพทางด้าน IT กว่า 400 คน และผู้บริหารจากหน่วยงานด้านหลังงาน สถาบันการเงิน และห้างร้านกว่า 300 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

สรุปข้อมูลผลกระทบของ Internet of Things ต่อระบบความปลอดภัย มีดังนี้

  • พนักงานที่นั่งทำงานที่บ้านโดยเฉลี่ยแล้วมีอุปกรณ์ IoT (อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้) จำนวน 11 ชิ้น และ 24% ของพนักงานเหล่านั้นมีอุปกรณ์อย่างน้อย 1 ชิ้นที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายขององค์กร
  • 63% ของผู้บริหารคาดหวังว่าการเพิ่มศักยภาพและ Productivity ทางด้านธุรกิจจะบังคับให้เหล่าพนักงานหันมาใช้อุปกรณ์ IoT มากขึ้น แม้จะมีความเสี่ยงตามมา และมีเพียง 46% เท่านั้นที่คิดว่าความเสี่ยงเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระบบของตน
  • มีเพียง 8% ของมืออาชีพทางด้าน IT สังกัดหน่วยงานทางด้านพลังงานที่กังวลต่อการโจมตีระบบควบคุมที่ตนเองดูแลอยู่ แต่ 88% กลับไม่มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของระบบควบคุมเหล่านั้น
  • น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมืออาชีพทางด้าน IT มีความมั่นใจในเรื่องการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานอยู่ในระบบเครือข่าย ประกอบด้วย VoIP 21%, เซ็นเซอร์ตรวจจับความปลอดภัย 20%, แผงควบคุมระบบไฟและ HVAC 16%, อุปกรณ์สนับสนุนการขาย 18% และระบบควบคุมอุปกรณ์ในโรงงาน 12%

IDC อีกหนึ่งหน่วยงานวิจัย คาดการณ์ว่า จะมีอุปกรณ์ IoT ประมาณ 3 หมื่นล้านชิ้นในปี 2020 เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีประมาณ 9 พันล้านชิ้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ถูกคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกได้สูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 80% มาจากการบริการต่างๆ ในขณะที่ตลาด IoT จะก่อให้เกิดกำไรมหาศาล อุปกรณ์ IoT เหล่านี้ก็ก่อให้เกิดช่องทางในการโจมตีระบบเครือข่ายขององค์กรด้วยเช่นเดียวกัน

ที่มา: http://www.net-security.org/secworld.php?id=17865


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft Threat Protection เปิดให้ทดลองใช้งานแล้ว

Microsoft ประกาศเปิดให้ทดลองใช้ Microsoft Threat Protection แบบ Public Preview เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามโดยอัตโมมัติ รวมไปถึงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ อัตลักษณ์ของผู้ใช้งาน และกล่องอีเมลได้ด้วยตนเอง

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …