CDIC 2023

INETMS จับมือเป็นพันธมิตร UiPath ผนึกกำลังสร้างบริการ RPA เสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร 17 มิถุนายน 2562 – INETMS บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Managed Services แก่ธุรกิจองค์กร พร้อมให้คำปรึกษาและการออกแบบระบบไอทีแบบครบวงจร ได้ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ UiPath ผู้ให้บริการโซลูชัน ด้าน Robotic Process Automation หรือ RPA ชั้นนำระดับโลก ซึ่ง RPA นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน และลดระยะเวลาในการจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ

ภาพเรียงจากซ้าย-ขวา : นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอเน็ต แมเนจ เซอร์วิสเซส จํากัด และนายพงษ์ศักดิ์ วรสายัณห์ Sales Director ประเทศไทย UiPath

RPA เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จากยุค IT สู่ยุค Automation สำหรับการทำธุรกิจ

เดิมทีนั้นการทำงานในโลกของเราค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการข้อมูลธุรกิจต่างๆ ในรูปแบบของกระดาษและการจดบันทึก มาสู่ยุคที่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบันทึกข้อมูลและประมวลผลเชิงคณิตศาสตร์ กำเนิดเป็น Application สำหรับการจัดการด้านธุรกิจ และก้าวสู่ยุคของระบบบัญชี, ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และ Business Application อื่นๆ อีกมากมายที่มาตอบโจทย์การทำธุรกิจในหลากหลายแง่มุม เป็นการก้าวสู่ยุคของ IT ในการทำธุรกิจอย่างเต็มตัว

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมี Application และข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นมามากมายเพียงใด ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการจัดการกับข้อมูลและป้อนข้อมูลนั้นก็คือมนุษย์อยู่ดี ซึ่งด้วยจำนวน Application และข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลในตอนนี้ และความต้องการทางธุรกิจที่ต้องการทำให้ข้อมูลชุดเดียวกันนั้นไปปรากฏ อยู่บนระบบที่หลากหลายและถูกนำไปประมวลผลเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ก็ทำให้เกิดขั้นตอนที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลข้ามระบบ Application ขึ้นมา

จากโจทย์นี้ แนวคิดของ Application Programming Interface หรือ API นั้นจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อทำให้ระบบ Application ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนและรับส่งข้อมูลกันได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง และกลายเป็นทางเลือกหนึ่งในการแปลงให้งานกลายเป็นอัตโนมัติหรือ Automation แต่ในการทำงานจริงนั้นสำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ระบบ Application ที่มีการใช้งานนั้นมีความหลากหลายอย่างที่คาดไม่ถึงอยู่อีกมาก และไม่ใช่ทุกระบบที่จะสามารถเชื่อมต่อระหว่างกันด้วย API ได้ ตรงนี้เองที่ RPA ได้เข้ามามีบทบาท

แนวคิดของ RPA นั้นก็คือการนำพลังประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ มาสร้างหุ่นยนต์หรือ Robot ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานซ้ำๆ ที่มีรูปแบบตายตัว สำหรับให้ทำงานแทนมนุษย์ในการจัดการกับข้อมูลและการนำข้อมูลจาก Application หนึ่งไปประมวลผลและป้อนลงไปยังอีก Application หนึ่งนั่นเอง

แนวทางนี้สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความเร็วในการประมวลผลและจัดการกับข้อมูลที่สูงขึ้นได้ รวมถึง Robot เหล่านี้ยังทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทำให้งานซ้ำๆ ที่ผิดพลาดไม่ได้ซึ่งเคยเป็นงานที่ไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำ ตกเป็นงานของ Robot เหล่านี้ไปแทน และทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นพนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

การนำ RPA มาใช้นี้ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการก้าวสู่การเป็น Digital Workforce ของหลายธุรกิจองค์กรไปแล้ว และเทคโนโลยี RPA นี้ก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจ, หลากหลายอุตสาหกรรม และหลากหลายส่วนงานในแต่ละธุรกิจด้วย

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด นำทีมโดย นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส น.ส.ฤทัยรัตน์ เรืองรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Operation Management นายเรืองยศ สัมฤทธิ์จินตนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ฝ่าย Innovation น.ส.นวรัตน์ จิตรตระการวงศ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน Partner เสริมทัพกับ UiPath ประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ วรสายัณห์ Sales Director ประเทศไทย และ น.ส.อำไพกาญจน์ หุ่นธานี Partner Manager ประเทศไทย

INETMS จับมือ UiPath นำโซลูชันชั้นนำสู่ตลาดธุรกิจองค์กร พร้อมเปิดให้บริการแบบ Managed Services ทันที

UiPath คือผู้นำด้านโซลูชัน RPA ระดับโลก ที่ได้นำองค์ความรู้ของตนเองมาพัฒนาปรับปรุงให้โซลูชันมีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆ และตอบรับต่อการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง จนได้กลายเป็นหนึ่งในโซลูชันด้าน RPA ที่ได้รับความนิยมสูงจากเหล่าธุรกิจองค์กรในไทยไปแล้วในทุกวันนี้

อย่างไรก็ดี ในการเริ่มต้นใช้งานโซลูชัน RPA นั้น ควรมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทั้งในส่วนของ RPA และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ Automation มาช่วยทำการวิเคราะห์และปรับแต่งระบบ RPA ให้สามารถทำงานตอบโจทย์ตามที่ธุรกิจต้องการได้ และหากระบบ Application ใดๆ ในกระบวนการการทำ Automation มีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมีทีมงานมาคอยปรับแต่งระบบ RPA ให้ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างต่อเนื่อง

INETMS และ UiPath ผนึกกำลังจับมือเป็นพันธมิตร เพื่อนำเสนอโซลูชัน RPA แบบครบวงจรตอบสนองความต้องการใช้งานแบบ Automation ในกระบวนการทำงาน ให้ลูกค้าเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม ดังนี้

  • ระบบ RPA แบบ On-Premises ให้บริการ License พร้อมการติดตั้งดูแลรักษา และให้คำปรึกษาการใช้งาน UiPath
  • บริการ Managed Services ให้บริการ RPA แบบครบวงจรบน Cloud โดยติดตั้ง License UiPath บน INET Cloud ที่จัดสรรให้แก่ลูกค้า และทำ Automation กับ Application ต่างๆ บริหารจัดการตลอดจนตรวจสอบการทำงานของ Robot แบบครบวงจร

ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน INETMS ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT Infrastructure, Business Application และ Software Development อย่างหลากหลาย อีกทั้งด้วยทรัพยากรระบบ Cloud จาก INET เองนั้น ก็จะย่อมจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้การผลักดันตลาดร่วมกับ UiPath นั้นเป็นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

เติบโตร่วมกัน สร้างประสบการณ์การทำ Automation ที่ดีให้แก่เหล่าธุรกิจไทย

คุณอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไปแห่ง INETMS ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อการจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ UiPath ครั้งนี้ว่า INETMS ต้องการที่จะเติบโตไปพร้อมกับ UiPath ในตลาดระบบ Automation สำหรับธุรกิจองค์กรในประเทศไทย และร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะทางที่เกิดจากความต้องการในการสร้างระบบ Automation ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่าง Application ที่หลากหลายเป็นไปได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ธุรกิจไทยนั้นก้าวสู่ยุคสมัยแห่ง Digital Workforce ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ INETMS ได้สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี RPA พร้อมประสบการณ์ในการใช้งานจริง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการหลังการขาย และไม่ว่า UiPath จะมีการเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ ออกมามากเพียงไหน ทีมงาน INETMS ก็พร้อมที่จะเรียนรู้และนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับทุกธุรกิจองค์กรไทยต่อไป

เกี่ยวกับ UiPath

UiPath คือผู้นำในยุคสมัยแห่ง “Automation First” ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งาน Robot ได้ ด้วยการเปิดให้มีการฝึกอบรมและส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อให้ Robot นั้นสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่จากการนำ AI และ Machine Learning มาประยุกต์ใช้ โดยในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) ของ UiPath ก็ได้ทำ Automation ให้กับงานที่มีรูปแบบตายตัวซ้ำๆ นับหลายล้านงานทั่วโลกทั้งสำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจ ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน, สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และเพิ่มความสุขในการทำงานให้กับพนักงานนับไม่ถ้วน

สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ UiPath เพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.uipath.com

เกี่ยวกับ INETMS

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INET MS บริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเครือข่าย, อินเตอร์เน็ต, Cloud Computing, Security และ Managed Services พร้อมประสบการณ์การบริหารจัดการระบบไอทีมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ และต้องการคำปรึกษาแนะนำการนำโซลูชันเพื่อใช้งานภายในธุรกิจ สามารถติดต่อทีมงาน INETMS ได้ที่โทร 0-2257-7100 หรืออีเมล์ sales@inetms.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เปิดเทคโนโลยีใหม่จาก LINE ที่นักพัฒนาไทยห้ามพลาด จากงาน LINE Conference Thailand 2023 [Guest Post]

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับครั้งแรกในประเทศไทย ของงาน LINE Conference Thailand 2023 หรือ #LCT23 งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่จาก LINE ประเทศไทย กับการเผยวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก LINE …

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Unlock the Limits of Your SAP System with Google Cloud โดย Tangerine [18 ต.ค. 2023]

พลาดไม่ได้! สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นความสำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นจะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถนำข้อมูลภายใน SAP มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลภายนอก สร้าง Analytics Dashboard ได้ง่ายและรวดเร็ว …