เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

HP Device as a Service การให้บริการดูแลจัดการอุปกรณ์ไอทีครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านกลยุทธ์ IT ที่รวดเร็วขององค์กร ทาง HP จึงเลือกที่จะนำเสนอบริการ HP Device as a Service (DaaS) สำหรับผู้ใช้งานในระดับองค์กร ที่จะเปลี่ยนให้การลงทุนระบบ IT ในส่วนอุปกรณ์ลูกข่ายขององค์กรทั้งหมดกลายไปเป็นรูปแบบการใช้บริการ และชำระค่าบริการเป็นรายเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ device ที่ทันสมัยตลอดเวลา พร้อมรับการบริการครบวงจร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้องค์กรในประเทศไทยได้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง มีการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความคล่องตัวในการลงทุนซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนด้วยงบประมาณก้อนใหญ่ในครั้งเดียวอีกต่อไป

 

HP Device as a Service: เปลี่ยนภาพการลงทุนอุปกรณ์ลูกข่ายระบบ IT มาเป็นการใช้บริการแบบครบวงจร

เมื่อองค์กรต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการปรับตัวขององค์กรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการทำ Digital Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Business การลงทุนทางด้านระบบ IT เองจึงต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจให้ทัน

ด้วยเหตุนี้ HP จึงนำเสนอแนวคิด Device as a Service เพื่อตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกให้กับองค์กรที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถออกแบบการลงทุนทางด้านระบบ IT ในส่วนของอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer, Tablet และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยองค์กรสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้พร้อมรูปแบบการให้บริการครบวงจรจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ HP โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทางด้าน ITสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญของ HP ให้การบริการดูแลรักษารวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์ลูกข่าย (device) กับผู้ใช้งานโดยตรง อีกทั้งยังทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทางด้าน IT สามารถมุ่งเน้นและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฎิบัติงานเพื่อตอบสนองการทำธุรกิจขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

 

Managed Service การบริหารจัดการอุปกรณ์ และการให้บริการแบบครบวงจร

การบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการและการจัดการด้านความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ IT ในองค์กร และเป็นส่วนที่ใช้เวลาของผู้ดูแลระบบ IT ค่อนข้างมากทีเดียว HP DaaS จึงขอนำเสนอ Managed Service ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ IT ดูแลบริหารจัดการทั้งสองเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเชิงการบริหารจัดการอุปกรณ์ ทีมงาน HP จะรับหน้าที่ในการกำหนดค่าและติดตั้ง Software ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของผู้ใช้งาน พร้อมนำไปติดตั้งให้ถึงที่ และยังคอยดูแลรักษาให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการย้ายข้อมูล, การอัปเดตระบบ, การปรับแต่งการตั้งค่า ไปจนถึงการจัดการกับอุปกรณ์และข้อมูลภายในเครื่องนั้นๆ เมื่อผู้ใช้งานเลิกใช้งานแล้ว

ส่วนการจัดการด้านความปลอดภัยนั้น ทาง HP จะช่วยทำการอัปเดต Software ต่างๆ เพื่ออุดช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยให้กับระบบ พร้อมคอยติดตามสอดส่องเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น การติด Virus และกรณีอื่นๆ เพื่อรายงานมายังทีมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน พร้อมทั้งทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ หากจะมองว่าบริการ HP DaaS นี้คือการมีฝ่าย IT Support จาก HP มาช่วยให้บริการถึงที่ภายในองค์กรสำหรับอุปกรณ์ลูกข่ายทั้งหมดก็คงไม่ผิดนัก

 

ตรวจสอบและทำนายปัญหาที่อาจจะเกิด เพื่อป้องกันได้ก่อนล่วงหน้า พร้อมมีทีมงานให้บริการ Onsite ได้ทันที

HP DaaS นี้ครอบคลุมถึงบริการ HP Proactive Intelligence ที่ทำการวิเคราะห์แบบ Predictive Analytics จากข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่องค์กรใช้งาน ก็ทำให้ทีมงานของ HP สามารถทำนายถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้ล่วงหน้า และทำการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ส่งผลให้การทำงานของพนักงานภายในองค์กรไม่ต้องสะดุดติดขัดกับการที่อุปกรณ์ใช้การไม่ได้โดยไม่ได้คาดการณ์มาก่อน หรือการสูญเสียข้อมูลสำคัญในการทำงานจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆ

ในขณะเดียวกัน บริการ HP Tech Cafe ที่อยู่ใน HP DaaS ด้วยนี้ก็จะเป็นบริการ Onsite Support ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าของ HP โดยตรง ลดภาระของแผนก IT ภายในองค์กรที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิด หรือการส่งเคลมอุปกรณ์ที่พังหรือเสียหายแบบเดิมๆ ลงไปได้เป็นอย่างมาก

 

รองรับอุปกรณ์ของ HP ทุกรุ่น รวมถึงอุปกรณ์ลูกข่ายจากผู้ผลิตรายอื่นด้วย

บริการ HP DaaS นี้สามารถเป็นทางเลือกในการลงทุนใช้งานอุปกรณ์ลูกข่ายภายใต้แบรนด์ HP ได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer หรืออุปกรณ์อื่นๆ อีกทั้ง HP ยังสามารถช่วยดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ลูกข่ายของผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ด้วย ทำให้องค์กรไม่ต้องสับสนกับการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องลูกข่ายว่าจะต้องติดต่อผู้ให้บริการรายใดอีกต่อไป โดย HP จะกลายเป็นผู้ให้บริการ Multi vendor support ที่จะอำนวยความสะดวกเป็นผู้ให้บริการรายเดียว

 

6 ขั้นตอนการบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายครบวงจรทั้ง Life Cycle ของ HP DaaS

สำหรับบริการ HP DaaS นี้จะประกอบไปด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอนสำหรับการบริหารจัดการ Life Cycle ของอุปกรณ์ลูกข่ายทั้งหมดที่องค์กรใช้งานอยู่ด้วยกันดังนี้

 

1. ศึกษาและออกแบบ

ทีมงาน HP จะรวบรวมความต้องการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาเลือกอุปกรณ์ลูกข่ายที่เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานอุปกรณ์ลูกข่ายเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องกังวลกับการดูแลรักษาทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป

 

2. ปรับตั้งค่า

ก่อนนำส่งอุปกรณ์ลูกข่ายใดๆ ให้กับลูกค้า ทาง HP จะทำการตั้งค่าพื้นฐาน, การติดตั้ง Label บนอุปกรณ์, การติดตั้ง Software และ Application ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของพนักงานองค์กรแต่ละคนแต่ละแผนกตามต้องการ ไม่ตกเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ในการเตรียมเครื่อง PC หรือ Notebook ให้พร้อมใช้งาน

 

3. ติดตั้ง

ทีมงาน HP จะทำการส่งของและติดตั้งถึงสถานที่ พร้อมมีบริการในการตั้งค่าเบื้องต้นให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ภายในองค์กรของลูกค้าทันที อีกทั้งยังช่วยโอนถ่ายข้อมูล พร้อมบริหารจัดการให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

4. พัฒนาประสิทธิภาพ

สนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้บริการสนับสนุนระดับ Priority Service, การบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มจำนวนพนักงานขององค์กร, ตรวจสอบและทำนายปัญหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมทำการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ไปจนถึงการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้อุปกรณ์และข้อมูลที่ใช้งานอยู่

 

5. บำรุงรักษา

ทีมงาน HP จะช่วยดูแลรักษาและสนับสนุนการใช้งานทั้งอุปกรณ์ของ HP และอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นแบบ Onsite ที่คุ้มครองทั้งกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหาเอง หรือเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้

 

6. ปลดระวางและเปลี่ยนใหม่

เมื่อหมดอายุขัยการใช้งานของอุปกรณ์ใด ทาง HP จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กลายเป็นอุปกรณ์ในรุ่นใหม่พร้อมใช้เทคโนโลยีล่าสุด และทำการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์เก่า รวมถึงทำการ Recycle อุปกรณ์เหล่านั้นให้ด้วย

 

สนใจติดต่อทีมงาน HP Thailand ได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุนรูปแบบอื่นๆ นั้น สามารถติดต่อทีมงาน HP Thailand ได้ที่อีเมล์ : kanogorn.lertsrisuriya@hp.comAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เปิดตัว Cisco Nexus X100 SmartNIC Adapter ใช้ FPGA จาก Xilinx

Cisco ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Cisco Nexus X100 SmartNIC ซึ่งเป็น Smart Network Interface รุ่นล่าสุดสำหรับงานที่ต้องการ Latency ต่ำและมีปริมาณการรับส่งข้อมูลมหาศาลโดยเฉพาะ

Microsoft ประกาศเปิดตัว ARM64 Teams App สำหรับ Windows 10 on ARM แล้ว

Bill Weidenborner ผู้ดำรงตำแหน่ง Senior Product Manager แห่ง Microsoft ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Microsoft Teams รุ่นสำหรับ ARM64 อย่างเป็นทางการ และพร้อมให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้ว