HP Device as a Service การให้บริการดูแลจัดการอุปกรณ์ไอทีครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านกลยุทธ์ IT ที่รวดเร็วขององค์กร ทาง HP จึงเลือกที่จะนำเสนอบริการ HP Device as a Service (DaaS) สำหรับผู้ใช้งานในระดับองค์กร ที่จะเปลี่ยนให้การลงทุนระบบ IT ในส่วนอุปกรณ์ลูกข่ายขององค์กรทั้งหมดกลายไปเป็นรูปแบบการใช้บริการ และชำระค่าบริการเป็นรายเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ device ที่ทันสมัยตลอดเวลา พร้อมรับการบริการครบวงจร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้องค์กรในประเทศไทยได้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง มีการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความคล่องตัวในการลงทุนซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนด้วยงบประมาณก้อนใหญ่ในครั้งเดียวอีกต่อไป

 

HP Device as a Service: เปลี่ยนภาพการลงทุนอุปกรณ์ลูกข่ายระบบ IT มาเป็นการใช้บริการแบบครบวงจร

เมื่อองค์กรต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการปรับตัวขององค์กรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการทำ Digital Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Business การลงทุนทางด้านระบบ IT เองจึงต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจให้ทัน

ด้วยเหตุนี้ HP จึงนำเสนอแนวคิด Device as a Service เพื่อตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกให้กับองค์กรที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถออกแบบการลงทุนทางด้านระบบ IT ในส่วนของอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer, Tablet และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยองค์กรสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้พร้อมรูปแบบการให้บริการครบวงจรจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ HP โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทางด้าน ITสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญของ HP ให้การบริการดูแลรักษารวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์ลูกข่าย (device) กับผู้ใช้งานโดยตรง อีกทั้งยังทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทางด้าน IT สามารถมุ่งเน้นและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฎิบัติงานเพื่อตอบสนองการทำธุรกิจขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

 

Managed Service การบริหารจัดการอุปกรณ์ และการให้บริการแบบครบวงจร

การบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการและการจัดการด้านความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ IT ในองค์กร และเป็นส่วนที่ใช้เวลาของผู้ดูแลระบบ IT ค่อนข้างมากทีเดียว HP DaaS จึงขอนำเสนอ Managed Service ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ IT ดูแลบริหารจัดการทั้งสองเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเชิงการบริหารจัดการอุปกรณ์ ทีมงาน HP จะรับหน้าที่ในการกำหนดค่าและติดตั้ง Software ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของผู้ใช้งาน พร้อมนำไปติดตั้งให้ถึงที่ และยังคอยดูแลรักษาให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการย้ายข้อมูล, การอัปเดตระบบ, การปรับแต่งการตั้งค่า ไปจนถึงการจัดการกับอุปกรณ์และข้อมูลภายในเครื่องนั้นๆ เมื่อผู้ใช้งานเลิกใช้งานแล้ว

ส่วนการจัดการด้านความปลอดภัยนั้น ทาง HP จะช่วยทำการอัปเดต Software ต่างๆ เพื่ออุดช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยให้กับระบบ พร้อมคอยติดตามสอดส่องเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น การติด Virus และกรณีอื่นๆ เพื่อรายงานมายังทีมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน พร้อมทั้งทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ หากจะมองว่าบริการ HP DaaS นี้คือการมีฝ่าย IT Support จาก HP มาช่วยให้บริการถึงที่ภายในองค์กรสำหรับอุปกรณ์ลูกข่ายทั้งหมดก็คงไม่ผิดนัก

 

ตรวจสอบและทำนายปัญหาที่อาจจะเกิด เพื่อป้องกันได้ก่อนล่วงหน้า พร้อมมีทีมงานให้บริการ Onsite ได้ทันที

HP DaaS นี้ครอบคลุมถึงบริการ HP Proactive Intelligence ที่ทำการวิเคราะห์แบบ Predictive Analytics จากข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่องค์กรใช้งาน ก็ทำให้ทีมงานของ HP สามารถทำนายถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้ล่วงหน้า และทำการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ส่งผลให้การทำงานของพนักงานภายในองค์กรไม่ต้องสะดุดติดขัดกับการที่อุปกรณ์ใช้การไม่ได้โดยไม่ได้คาดการณ์มาก่อน หรือการสูญเสียข้อมูลสำคัญในการทำงานจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆ

ในขณะเดียวกัน บริการ HP Tech Cafe ที่อยู่ใน HP DaaS ด้วยนี้ก็จะเป็นบริการ Onsite Support ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าของ HP โดยตรง ลดภาระของแผนก IT ภายในองค์กรที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิด หรือการส่งเคลมอุปกรณ์ที่พังหรือเสียหายแบบเดิมๆ ลงไปได้เป็นอย่างมาก

 

รองรับอุปกรณ์ของ HP ทุกรุ่น รวมถึงอุปกรณ์ลูกข่ายจากผู้ผลิตรายอื่นด้วย

บริการ HP DaaS นี้สามารถเป็นทางเลือกในการลงทุนใช้งานอุปกรณ์ลูกข่ายภายใต้แบรนด์ HP ได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer หรืออุปกรณ์อื่นๆ อีกทั้ง HP ยังสามารถช่วยดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ลูกข่ายของผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ด้วย ทำให้องค์กรไม่ต้องสับสนกับการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องลูกข่ายว่าจะต้องติดต่อผู้ให้บริการรายใดอีกต่อไป โดย HP จะกลายเป็นผู้ให้บริการ Multi vendor support ที่จะอำนวยความสะดวกเป็นผู้ให้บริการรายเดียว

 

6 ขั้นตอนการบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายครบวงจรทั้ง Life Cycle ของ HP DaaS

สำหรับบริการ HP DaaS นี้จะประกอบไปด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอนสำหรับการบริหารจัดการ Life Cycle ของอุปกรณ์ลูกข่ายทั้งหมดที่องค์กรใช้งานอยู่ด้วยกันดังนี้

 

1. ศึกษาและออกแบบ

ทีมงาน HP จะรวบรวมความต้องการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาเลือกอุปกรณ์ลูกข่ายที่เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานอุปกรณ์ลูกข่ายเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องกังวลกับการดูแลรักษาทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป

 

2. ปรับตั้งค่า

ก่อนนำส่งอุปกรณ์ลูกข่ายใดๆ ให้กับลูกค้า ทาง HP จะทำการตั้งค่าพื้นฐาน, การติดตั้ง Label บนอุปกรณ์, การติดตั้ง Software และ Application ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของพนักงานองค์กรแต่ละคนแต่ละแผนกตามต้องการ ไม่ตกเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ในการเตรียมเครื่อง PC หรือ Notebook ให้พร้อมใช้งาน

 

3. ติดตั้ง

ทีมงาน HP จะทำการส่งของและติดตั้งถึงสถานที่ พร้อมมีบริการในการตั้งค่าเบื้องต้นให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ภายในองค์กรของลูกค้าทันที อีกทั้งยังช่วยโอนถ่ายข้อมูล พร้อมบริหารจัดการให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

4. พัฒนาประสิทธิภาพ

สนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้บริการสนับสนุนระดับ Priority Service, การบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มจำนวนพนักงานขององค์กร, ตรวจสอบและทำนายปัญหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมทำการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ไปจนถึงการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้อุปกรณ์และข้อมูลที่ใช้งานอยู่

 

5. บำรุงรักษา

ทีมงาน HP จะช่วยดูแลรักษาและสนับสนุนการใช้งานทั้งอุปกรณ์ของ HP และอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นแบบ Onsite ที่คุ้มครองทั้งกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหาเอง หรือเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้

 

6. ปลดระวางและเปลี่ยนใหม่

เมื่อหมดอายุขัยการใช้งานของอุปกรณ์ใด ทาง HP จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กลายเป็นอุปกรณ์ในรุ่นใหม่พร้อมใช้เทคโนโลยีล่าสุด และทำการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์เก่า รวมถึงทำการ Recycle อุปกรณ์เหล่านั้นให้ด้วย

 

สนใจติดต่อทีมงาน HP Thailand ได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุนรูปแบบอื่นๆ นั้น สามารถติดต่อทีมงาน HP Thailand ได้ที่อีเมล์ : kanogorn.lertsrisuriya@hp.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Samsung จับมือ ARM เตรียมผลิต Cortex-X CPU

Samsung ได้เผยถึงความร่วมมือกับผู้ออกแบบชิปอย่าง ARM ที่จะเปิดไลน์การผลิต Cortex-X ด้วยสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์แบบ gate-all-around(GAA)

ซิสโก้เผยโฉมนวัตกรรม AI พร้อมประกาศความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ที่งาน Cisco Live Amsterdam [PR]

โซลูชั่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการตรวจสอบ ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของซิสโก้ในการพัฒนานวัตกรรม AI