CSD IT Services by Ricoh เปิดบริการวางระบบ IT Infrastructure ควบคู่กับบริการ Managed Service ตอบทุกโจทย์ของระบบ IT ภายในองค์กร

ที่ผ่านมาเรามักเห็นภาพของ CSD IT Services by Ricoh ในมุมของผู้ให้บริการ Managed Service ได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยสำหรับการบริหารจัดการ PC, Notebook, Mobile และ CCTV แบบเช่าใช้และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่ทาง CSD IT Services เองนั้นก็มีธุรกิจในส่วนของการติดตั้งระบบเครือข่ายและวาง IT Infrastructure อื่นๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าองค์กรในประเทศไทยได้อย่างรอบด้านอีกด้วยเช่นกัน

Credit: ShutterStock.com

 

Managed Service จะสมบูรณ์ได้เมื่อองค์กรมีระบบ IT Infrastructure ที่เพียบพร้อม

ถึงแม้ทีมงาน CSD IT Services by Ricoh นั้นมุ่งเน้นไปที่การให้บริการ Managed Services สำหรับการดูแลอุปกรณ์ลูกข่ายภายในองค์กรด้วยบริการ Device Management Services (DMS) ที่ครอบคลุมทั้ง PC, Notebook, Mobile, Server และอื่นๆ ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัย พร้อมๆ กับการนำเสนอบริการ Video Surveillance System Services (VSS) ที่เป็นระบบ Cloud CCTV พร้อมให้องค์กรติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ทั่วประเทศไทย และเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ผ่านบริการ Cloud ในทุกที่ทุกเวลา แต่การที่องค์กรเหล่านั้นจะสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น IT Infrastructure ภายในองค์กรเหล่านั้นต้องมีความเข้มแข็งเสียก่อน

คำว่า IT Infrastructure ในที่นี้หมายรวมถึงทั้งส่วนของระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย, Data Center สำหรับใช้งานภายในองค์กร, ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย รวมไปถึงระบบ IP Phone เพื่อให้การติดต่อสื่อสารพื้นฐานในการทำงานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างลื่นไหล ไม่สะดุดติดขัด ซึ่งด้วยประเด็นนี้ก็ทำให้ CSD IT Services ต้องเปิดบริการ Network Solution Services ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับเหล่าองค์กรที่ต้องการวางรากฐานของระบบ IT Infrastructure ให้มีการแข็งแรง รองรับต่อการเติบโตของธุรกิจในวันข้างหน้า และการก้าวมาสู่การลงทุนระบบ IT ในรูปแบบของ Managed Service เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดนั่นเอง

 

Network Solution Services (NSS): วางระบบ IT Infrastructure โดยทีมงาน CSD IT Services ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างครอบคลุม

บริการ Network Solution Services (NSS) ของ CSD IT Services by Ricoh นี้เป็นเพียงบริการเดียวที่ไม่ได้เป็นรูปแบบของ Managed Service เนื่องจากการวางระบบ IT Infrastructure พื้นฐานขององค์กรนั้นยังมักจะนิยมในรูปแบบของการซื้อขายระบบพร้อมบริการในรูปแบบเดิมๆ อยู่ เพื่อให้ระบบเหล่านี้เป็นทรัพย์สินขององค์กรและใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานเพื่อรองรับการลงทุนระบบใหม่ๆ เพิ่มเติม และปรับแต่งหรือเพิ่มขยายระบบได้อย่างอิสระและรวดเร็วตามความต้องการของระบบ IT ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจในทุกวันนี้

ภายในบริการ NSS ของ CSD IT Services by Ricoh นี้จะครอบคลุมบริการด้วยกันหลายส่วน ดังนี้

Credit: ShutterStock.com

 

1. UTM Solution: วางระบบ Firewall และ Log เสริมความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับระบบเครือข่ายขององค์กร

ปัจจุบันนั้น Firewall ได้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับระบบเครือข่ายขององค์กรไปแล้ว และ UTM Firewall ซึ่งมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยได้หลากหลายรูปแบบ, รองรับการเชื่อมต่อ VPN จากภายนอกได้อย่างปลอดภัย, สามารถยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน รวมไปถึงยังสามารถจัดเก็บข้อมูล Log ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหนึ่งเดียวนี้เองก็เป็นโซลูชันหลักที่ CSD IT Services เลือกเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเหล่าธุรกิจองค์กร

UTM Solution ของ CSD IT Services นี้จะใช้ผลิตภัณฑ์จาก Cyberoam หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Sophos ที่มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยได้อย่างครอบคลุมในราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

 

2. Enterprise Wireless Networking Solution: วางระบบเครือข่ายไร้สาย ตอบโจทย์หลากหลายการเชื่อมต่อตามความต้องการ

ด้วยการมาของอุปกรณ์ Mobile Device ภายในองค์กร และความนิยมในการใช้งาน Notebook สำหรับเหล่าผู้บริหาร ทำให้ CSD IT Services นั้นต้องให้ความสำคัญกับระบบเครือข่ายไร้สายซึ่งได้กลายเป็นการเชื่อมต่อหลักขององค์กรในทุกวันนี้ไปแล้ว โดย CSD IT Services นั้นได้เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับตอบโจทย์ความต้องการของระบบเครือข่ายไร้สายภายในองค์กรอย่างครอบคลุม ได้แก่

  • ZyXEL สำหรับองค์กรที่ต้องการระบบเครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า และยังคงมีความสามารถในการบริหารจัดการจากศูนย์กลางได้ผ่านทาง Wireless Controller
  • HPE Aruba สำหรับองค์กรที่ต้องการระบบเครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง และความปลอดภัยในระดับสูงสุด เพื่อป้องกันการโจมตีและการขโมยข้อมูลความลับขององค์กรผ่านทางการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ไม่เพียงแต่การวางระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ลูกข่ายเท่านั้น ทาง CSD IT Services เองก็ยังมีความเชี่ยวชาญการวางระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Point-to-Point เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคารในระยะไกลได้ รวมไปถึงยังมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบเครือข่ายแบบ Mesh เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินสาย LAN ได้ด้วยเช่นกัน

 

3. IP Phone & Video Conference Solution: วางระบบ IP Phone สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกประเทศ

ถึงแม้ทุกวันนี้ Smart Phone จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่พนักงานแทบทุกคนภายในองค์กรต้องมี แต่ความต้องการภายในระบบ IP Phone เพื่อให้การสื่อสารพูดคุยเป็นไปได้อย่างคล่องแคล่วและประหยัดด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ Contact ขององค์กร และการใช้ระบบ Video Conference เพื่อให้การประชุมระยะไกลมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็ยังคงเป็นทางเลือกที่เหล่าองค์กรเลือกใช้กันในปัจจจุบันนี้

CSD IT Services ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก Grandstream Networks และ Elastix เพื่อสร้างระบบ IT Infrastructure ทางด้าน Voice, Video และ Data อย่างครอบคลุมให้กับองค์กร เพื่อให้ทุกการติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

 

4. Data Center Solution: วางระบบ Server, Storage, Virtualization และ Data Center Networking สำหรับองค์กร

สำหรับตอบรับความต้องการต่อการติดตั้งระบบ Business Application ต่างๆ ภายในองค์กร ทาง CSD IT Services จึงได้ทำการเสริมบริการในฝั่งของการออกแบบและวางระบบ Data Center ภายในองค์กรได้อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมทั้งระบบ Server, Storage, Virtualization และ Data Center Networking จากผู้ผลิตหลายยี่ห้อ โดยมีวิศวกรผู้ได้รับใบรับรองด้านความรู้ความสามารถจากทั้ง Microsoft และ VMware มากมายมาคอยให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง ไปจนถึงการให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรด้วย

 

โซลูชัน NSS ทั้งหมดนี้ของ CSD IT Services by Ricoh สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรทุกระดับ พร้อมให้บริการในองค์กรทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้

 

สนใจติดต่อ CSD IT Services Ricoh หรือตรวจสอบราคาได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันของ CSD IT Services by Ricoh และต้องการรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุน สามารถติดต่อทีมงานของ CSD IT Services by Ricoh ได้โดยตรงที่โทร 02-088-8000 หรืออีเมล ricoh_callcenter@ricoh.co.th หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทาง CSD IT Services ได้ทันทีที่ http://www.csditservices.com/

นอกจากนี้ทาง CSD IT Services ยังมี Brochure ที่รวมราคาของบริการต่าง ๆ เอาไว้อย่างครบถ้วน โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารรายละเอียดของโซลูชันพร้อมราคาได้ทันที


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รายงานเผย อีเมลฟิชชิ่งสามารถผ่านระบบ Secure Email Gateway เพิ่มขึ้น 105% ในปีที่แล้ว

Cofense ผู้ให้บริการระบบ Phishing Detection and Response (PDR) ได้ออกรายงานฉบับล่าสุด เผยว่าอีเมลฟิชชิ่งสามารถผ่านระบบ Secure Email Gateway เพิ่มขึ้น 105% ในปีที่ผ่านมา

The Linux Foundation เปิดตัว Post-Quantum Cryptography Alliance (PQCA) ร่วมผลักดันการใช้ Post-quantum Cryptography

The Linux Foundation ประกาศเปิดตัว Post-Quantum Cryptography Alliance (PQCA) แผนการความร่วมมือแบบเปิดกว้างสำหรับผลักดันการพัฒนาและการใช้ Post-quantum Cryptography เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสื่อสารและข้อมูลในยุค Post-quantum ที่กำลังจะมาถึง