[Guest Post] ETDA จับมือพาร์ทเนอร์ เตรียมจัด Virtual Seminar Digital Video Platform Seminar 4D เพื่ออุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย 30 ต.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้คนไทยทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเติบโตบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ ได้แก่ บริษัท Techsauce Media จำกัด, บริษัท Thai Livestream X จำกัด, Spring News และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เตรียมจัดเสวนาออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน Digital Video Platform Seminar 4D : เผย 4 มิติ ดิจิทัลวิดีโอแพลตฟอร์มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.30 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการ Digital Platform และผู้บริหารสื่อสำนักต่างๆ ผู้ผลิตคอนเทนต์ รวมถึงผู้ที่สนใจ ตระหนักถึงความสำคัญถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการบริการของแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมสื่อ ผู้ผลิตคอนเทนต์ไทย

 

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและอัพเดททิศทางแนวโน้มการดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการให้บริการของแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล ทั้งด้านข้อความ ภาพ หรือเสียง ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ OTT (over-the-top) ในต่างประเทศรวมถึงในไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อในไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์มุมมองจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหารธุรกิจสื่อชั้นนำของประเทศ ที่อยู่เบื้องหลังของการขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยงานนี้นับเป็นงานใหญ่อีกงานที่จะก่อให้เกิดการผสานความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและวงการสื่อมวลชนยุคใหม่และ Video Streaming Platform ของประเทศไทย

ไฮไลท์ในงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อ “ดูแลเพื่อหนุน สร้างกลไกให้เกิด และเพิ่มโอกาสพัฒนา Digital Media Platform ของคนไทย”  โดย รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในทีมวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบ OTT ต่อการกำกับดูแลของ กสทช., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อนุกรรมการกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.),  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและรายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมสื่อและธุรกิจดิจิทัล, นายระวี ตะวันธรงค์ บรรณาธิการบริหาร SpringNews และนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Moderator) และปิดท้ายการเสวนากับหัวข้อ “Traditional Media Adaptation เผยเส้นทางการปรับตัวของสื่อดั้งเดิมสู่อนาคตยุค Full-Scale Digital Platform” โดยนายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร WorkpointTODAY, นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ Thai PBS, นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ PPTV36 และนายพิภู พุ่มแก้วกล้า Program & Content Creator Director บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (Moderator)

สำหรับผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “Digital Video Platform Seminar 4D : เผย 4 มิติ ดิจิทัลวิดีโอแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.0017.30 น. สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้ที่ Link : https://etda-4d-vdo-seminar.tlsx.co.th/th/register  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand)


About Maylada

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

ฟรี eBook: คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน

หลังจากเปิดให้ดาวน์โหลด eBook เรื่อง “คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออก eBook อีกฉบับเรื่อง “คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน” …