ETDA เปิดให้ดาวน์โหลดชุดกฎหมายดิจิทัลทั้ง 8 ฉบับฟรี

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.​ หรือ ETDA) เปิดให้ดาวน์โหลด “กฎหมายดิจิทัล” ในรูป eBook ซึ่งได้รวมรวมชุดกฎหมายดิจิทัลในไทยทั้ง 8 ชุดไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายธุุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิลและสังคม รวมไปถึงกฎหมายใหม่ล่าสุดอย่าง กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ฟรี

ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์มีความหมายครอบคลุมทั้ง e-Commerce และ e-Government ซึ่งนับวันจะมีปริมาณการช้งานเพิ่มมากขึ้น และมีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของพวกเรา เพื่อผลักดันให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและผลักดันใให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ

ด้วยเหตุนี้ สำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ETDA จึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำเป็น eBook แล้วเปิดให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลด เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมายดิจิทัล

eBook เล่มนี้ประกอบด้วยกฎหมายดิจิทัลรวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ได้แก่

  • พ.ร.บ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
  • พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  • พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
  • พ.ร.บ. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
  • พ.ร.บ. การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
  • พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  • พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  • พ.ร.บ. คุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค Industry 4.0 ไปกับ Infor M3 ERP for Food & Beverage โดย Infor

Infor ขอเรียนเชิญเหล่าผู้บริหารธุรกิจและผู้จัดการฝ่าย IT ในธุรกิจโรงงานและการผลิตทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค Industry 4.0 ไปกับ Infor M3 ERP for Food & Beverage โดย Infor" เพื่อรู้จักกับโซลูชัน Infor M3 ระบบ ERP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ พร้อมเรียนรู้แนวงทางการวางระบบ ERP ร่วมกับระบบการผลิตและระบบวางแผน Supply Chain ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

บริหารจัดการการตั้งค่า Wireless LAN อย่างชาญฉลาดด้วย AI จาก Aruba AirMatch

เมื่อการใช้งานระบบ Wireless LAN ได้กลายมาเป็นการเชื่อมต่อพื้นฐานของแทบทุกอุปกรณ์ในปัจจุบัน การปรับแต่งระบบเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมกับการทำงานนั้นก็กลายเป็นเรื่องยากด้วยปัจจัยที่ต้องประเมินนั้นเยอะขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด Aruba ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถดูแลรักษาระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้น จึงได้พัฒนา AirMatch ซึ่งนำเอา AI มาใช้ในการทำ Wi-Fi RF Management โดยอัตโนมัติขึ้นมาเป็นตัวช่วยนั่นเอง