ETDA จัดแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 เฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันระดับโลก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ประกาศจัดการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปแข่งขันในงาน Security Contest 2019 (SECCON 2019) ระดับโลก นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถลงสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยได้วันนี้แล้ว

Thailand CTF Competition 2019 เป็นการแข่งขันประเภท Capture the Flag หรือ CTF ซึ่งมีการทดสอบความรู้และการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงรับทางเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บคะแนน ผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดจะผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Cyber SEA Game 2019 ในเดือนพฤศจิกายน 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหายอดฝีมือไซเบอร์ในระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับโลกในงาน Security Contest 2019 (SECCON 2019) ณ ประเทศญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2019 ต่อไป

รายละเอียดการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019

วันและเวลา: วันที่ 21 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.​ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. (24 ชั่วโมง)
รูปแบบการแข่งขัน: Jeopardy
กฎกติกาการแข่งขัน: https://www.thailand-ctf.org/rule_page/

การแข่งนี้เป็นการแข่งแบบทีม ทีมละ 4 คน โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 – 29 ปี ผู้ที่สนใจสามารถลงสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.thailand-ctf.org/ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2019

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.thailand-ctf.org/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

5 แนวคิด สู่การพลิกโฉม Digital Transformation

Digital Transformation ยกระดับธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มจากแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการธุรกิจเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การวางรากฐานที่มั่นคงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

Tangerine Webinar: เจาะลึกเบื้องหลัง Smart City ด้วย Maps Intelligence

Tangerine ขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักพัฒนา และ GIS Users เข้าร่วมงานสัมมนา Tangerine Webinar เรื่อง “เจาะลึกเบื้องหลัง Smart City ด้วย Maps …