เชิญเข้าแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ร่วมกับ Huawei (Thailand) และเหล่าพันธมิตร จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ซึ่งเป็นการแข่งขันความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตร ผู้ที่สนใจสามารถจัดทีม 3 คนสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2021

Thailand Cyber Top Talent 2021 เป็นการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย NCSA และ Huawei (Thailand) โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  • เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปอายุไปเกิน 30 ปี พร้อมแนบหลักฐานบัตรนักเรียน บัตรนิสิตนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
  • รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน สำหรับนักเรียนและนิสิตนักศึกษา สามารถมาจากต่างสถาบันหรืออยู่สถาบันเดียวกันได้ แต่ต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
  • ผู้สมัคร 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  • ระดับมัธยมศึกษา – เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย
  • ระดับอุดมศึกษา – เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ระดับประชาชนทั่วไป – เป็นประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม – รอบคัดเลือก เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy
  • รอบที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม – รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Attack the Virtual World

รางวัลการแข่งขัน – เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข รูปแบบการแข่งขัน และรางวัลได้ที่ https://thcybertoptalent.in.th/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Distributed Services Switch คืออะไร? Data Center Switch จะเปลี่ยนไปอย่างไรจากการมาของ Data Processing Unit (DPU)?

การมาของ Data Center Switch ชนิดใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Distributed Services Switch นี้เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาพลิกโฉมการออกแบบ Data Center Networking ทั้งภายในองค์กรและภายในบริการ Cloud ไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคต จากการนำ Data Processing Unit หรือ DPU มาใช้สร้างความเป็นไปได้ในแนวทางใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาคอขวดภายในระบบเครือข่ายที่น่าสนใจ ในบทความนี้ทีมงาน TechTalkThai จะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวคิดของ Distributed Services Switch กันเพื่อให้เห็นภาพทั้งในเชิงเทคโนโลยี, การออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเหล่า Network Engineer ทั่วไทยกันครับ

Free webinar สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AWS : “ตั้งค่า S3 และ CloudFront อย่างไรให้ต้นทุนเว็บไซต์ถูกลงได้อีก ครั้งที่3” by Classmethod Thailand

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม Classmethod Webinar สัมมนาออนไลน์ฟรี สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AWS โดยเนื้อหาจะสอนวิธีการ deploy เว็บเพจ Static ในราคาที่ถูกแสนถูก ใช้งานได้จริง ด้วยเงินแค่หลักสิบ