Women: Thailand Cyber Top Talent 2022 เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันแล้ว

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ “ผู้หญิง” ครั้งแรกของประเทศไทย – Woman Thailand Cyber Top Talent 2022 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Huawei โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิง ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กรหรือทั่วไป และส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่

รายละเอียดการแข่งขัน

ระดับการแข่งขัน: แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติ: เป็นผู้หญิงหรือเพศสภาพเป็นหญิง สัญชาติไทย
การรับสมัคร: เป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
การแข่งขัน: แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกแบบ Online และรอบชิงชนะเลิศแบบ On-site
ปิดรับสมัคร: 10 ธันวาคม 2022
รายละเอียด: https://ctf.in.th/womenctf2022/

** ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีสิทธิ์เข้าอบรมพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์ทั้งทางด้าน Defensive (Blue Team) และ Offensive (Red Team) ผ่านระบบ Online วันที่ 11 ธันวาคม 2022

รูปแบบและกติการการแข่งขัน

  • รอบคัดเลือกแบบ Online วันที่ 11 ธันวาคม 2022
  • รอบชิงชนะเลิศแบบ On-site วันที่ 18 ธันวาคม 2022 เวลา 9:00 – 17:00 น.
  • แข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy คือ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์ โดยมี 2 หัวข้อ คือ Blue Team และ Red Team

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รายงาน Global Digtial 2023 ที่คนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ในหลายด้าน แล้วเราควรวางแผนลงทุนไอทีอย่างไร

ทุก ๆ ปี We are social ซึ่งเป็นเอเจนซีทางด้านโซเชียลมีเดีย จะทำรายงานประจำเกี่ยวกับสรุปสถิติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชันต่าง …

QNAP ออกแพตช์อุดช่องโหว่ความรุนแรงสูงบนอุปกรณ์ NAS

QNAP ออกแพตช์อุดช่องโหว่ความรุนแรงสูงใน QTS และ QuTS บนอุปกรณ์ NAS Devices