CDIC 2023

ETDA ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกัน Ransomware สำหรับหน่วยงานรัฐ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกี่ยวกับ Ransomware สำหรับหน่วยงานรัฐ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

Credit: ETDA.or.th

1. มาตรการพื้นฐานสำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ Ransomware

  • จัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยต้องครอบคลุมการสำรองข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการประเมินความเสี่ยง
  • มีมาตรการในการสำรองข้อมูลที่สำคัญอย่างน้อย 2 เวอร์ชันและทดสอบการกู้คืนข้อมูลสม่ำเสมอ
  • ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และระบบสารสนเทศ
  • ประเมินความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
  • จัดเก็บ Log ไปยังพื้นที่จัดเก็บในส่วนกลางที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างรัดกุม
  • ทบทวน และยกเลิกบริการที่ไม่จำเป็นบนเครื่องให้บริการ
  • กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  • ให้ความรู้กับผู้ใช้งานในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่

2. มาตรการเพิ่มเติมสำหรับการดูแลบริการที่สำคัญ

  • ควรมีการเข้ารหัสข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์กรณีที่อุปกรณ์นั้นสูญหาย
  • มีมาตรการในการป้องกันมัลแวร์

นอกจากนี้ ETDA ยังได้แนะนำแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อหน่วยงานรัฐถูก Ransomware โจมตี รวมไปถึงการแจ้งเหตุไปยังสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ ThaiCERT อีกด้วย สามารถดูประกาศฉบับเต็มได้ที่: https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-recommendation-protection-guideline.aspx


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …