Black Hat Asia 2023

ETDA ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกัน Ransomware สำหรับหน่วยงานรัฐ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกี่ยวกับ Ransomware สำหรับหน่วยงานรัฐ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

Credit: ETDA.or.th

1. มาตรการพื้นฐานสำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ Ransomware

  • จัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยต้องครอบคลุมการสำรองข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการประเมินความเสี่ยง
  • มีมาตรการในการสำรองข้อมูลที่สำคัญอย่างน้อย 2 เวอร์ชันและทดสอบการกู้คืนข้อมูลสม่ำเสมอ
  • ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และระบบสารสนเทศ
  • ประเมินความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
  • จัดเก็บ Log ไปยังพื้นที่จัดเก็บในส่วนกลางที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างรัดกุม
  • ทบทวน และยกเลิกบริการที่ไม่จำเป็นบนเครื่องให้บริการ
  • กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  • ให้ความรู้กับผู้ใช้งานในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่

2. มาตรการเพิ่มเติมสำหรับการดูแลบริการที่สำคัญ

  • ควรมีการเข้ารหัสข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์กรณีที่อุปกรณ์นั้นสูญหาย
  • มีมาตรการในการป้องกันมัลแวร์

นอกจากนี้ ETDA ยังได้แนะนำแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อหน่วยงานรัฐถูก Ransomware โจมตี รวมไปถึงการแจ้งเหตุไปยังสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ ThaiCERT อีกด้วย สามารถดูประกาศฉบับเต็มได้ที่: https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-recommendation-protection-guideline.aspx


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …