Google เปิด Open Source ระบบ Wide & Deep Learning ช่วยให้ AI ฉลาดขึ้นไปอีกขั้น

ในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นถูกแบ่งออกเป็นสองแบบ แบบแรกคือการจดจำในสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และจดจำข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งเรียกว่า Wide Learning และการทำ Generalization ให้กับสิ่งต่างๆ เรียกว่า Deep Learning ซึ่ง Google ก็ได้ผสานแนวทางทั้งสองนี้เข้าในระบบ TensorFlow ซึ่งเป็น Open Source Machine Learning แล้วภายใต้ TF.Learn API

google_tensorflow_wide_and_deep_learning

แนวทางการทำ Wide & Deep Learning นี้ Google ได้มองว่าจะเป็นประโยชน์มากในการนำไปแก้ปัญหา Generic Large-Scale Regression และ Classification ที่มี Sparse Input เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบ Recommender Systems, Serach และระบบ Ranking นั่นเอง

Google ได้อธิบายตัวอย่างคร่าวๆ เอาไว้โดยยกตัวอย่างการสร้างระบบ Machine Learning เพื่อเรียนรู้ว่าผู้ใช้งานจะอยากทานอาหารอะไร ซึ่งระบบ Wide Learning ก็จะทำการจดจำว่าผู้ใช้งานชอบกินหรือไม่ชอบกินอะไร ในขณะที่ Deep Learning ก็จะหาความสัมพันธ์ของการสั่งอาหารว่าจะสั่งอะไรควบคู่กันไปบ้าง

google_tensorflow_wide_and_deep_learning_2

บางครั้ง Deep Leaning จะให้ผลลัพธ์ที่กว้างจนเกินไปและแนะนำอาหารจานที่ไม่เกี่ยวอะไรกันออกมาเลย ดังนั้นการนำ Wide Learning เข้ามาผสมด้วยก็จะทำให้ระบบสามารถแนะนำเมนูที่เฉพาะเจาะจงจากการเรียนรู้แบบจดจำ ควบคู่ไปกับการนำเสนอเมนูต่างๆ ตามความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ไปพร้อมๆ กัน ทำให้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการทำนายนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สำหรับด้านล่างนี้เป็นคลิปอธิบายแนวคิด Deep & Wide Learning โดยการใช้ TensorFlow ครับ

ผู้ที่สนใจและอยากทดสอบใช้งาน สามารถเข้าไปลองศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/contrib/learn/python/learn ทันทีนะครับ ส่วน Tutorial อยู่ที่ https://www.tensorflow.org/tutorials/wide/ และ https://www.tensorflow.org/tutorials/wide_and_deep/ นะครับ

ที่มา: https://research.googleblog.com/2016/06/wide-deep-learning-better-together-with.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

UiPath ขอเชิญร่วม Meeting ในหัวข้อ Discovering the process for Automation 3 ก.ค. 2019

UiPath ขอเชิญผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) ทุกท่าน เข้าร่วมงาน Meeting ฟรี Discovering the process for Automation เพื่อเรียนรู้ว่าปัจจุบันนี้กระบวนการใดบ้างที่นิยมแปลงให้เป็นอัตโนมัติด้วย RPA ในวันที่ 3 ก.ค. 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

Cisco Webinar: Cisco Ransomware Defense Webinar โดย Cisco

Cisco ขอเรียนเชิญเหล่าผู้บริหาร, CSO, Security Engineer, ผู้จัดการฝ่าย IT และผู้ดูแลระบบ IT เข้าร่วมงาน Webinar หรือสัมมนาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ "Cisco Ransomware Defense Webinar โดย Cisco" เพื่อเรียนรู้ถึงโซลูชันด้าน Security ล่าสุดของ Cisco และการประยุกต์นำมาใช้รับมือกับ Ransomware โดยเฉพาะ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2019 เวลา 14.00 - 15.30 โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนดังนี้