Gmail และ Google Drive ล่มทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมาก

มีรายงานบนโลกออนไลน์ปริมาณมากจากหลายแหล่งที่ระบุถึงการล่มของ Gmail และ Google Drive ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวได้

Credit: Outage Report

ในเว็บไซต์ Outage Report ที่ https://outage.report/gmail ได้มีการรายงานถึงการเข้าใช้งาน Gmail ไม่ได้เป็นจำนวนมากจากทั่วโลก โดยในช่วงหลังจรก 9.00 ตามเวลาเมืองไทย ปริมาณรายงานดังกล่าวก็พุ่งสูงขึ้นจนเกินกว่า 1,200 รายงานภายในเวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น โดยมีปัญหาตั้งแต่การ Login ไม่ได้, รับส่ง Email ไม่ได้, เปิดอ่าน Email ไม่ได้, ใช้งาน Mobile Application ไม่ได้ ไปจนถึงไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ Google ได้เลย โดยรวมแล้วมีการรายงานในปัจจุบันทั้งสิ้นเกินกว่า 6,000 รายงานจาก 90 ประเทศทั่วโลก และแนวโน้มของรายงานเหล่านี้ก็เป็นไปในรูปแบบเดียวกันบนเว็บไซต์ Down Detector ที่ https://outage.report/gmail ด้วยเช่นกัน

ทางด้าน Google เองก็มีระบุเช่นกันว่าบริการ Gmail และ Google Drive นั้นมีปัญหาบางส่วนที่ https://www.google.com/appsstatus

ปัจจุบันนี้บริการกลับมาใช้งานได้บางส่วนแล้ว

ก่อนหน้านี้ Gmail เองก็เคยล่มครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี 2016 โดยปัญหาแพร่กระจายจากสหราชอาณาจักรมายังสหรัฐอเมริกา ก่อนจะล่มไปจนถึงนิวซีแลนด์

ที่มา: https://www.newshub.co.nz/home/money/2019/03/gmail-google-drive-down-in-apparent-outage.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ปกป้องข้อมูลและกู้สถานการณ์จาก Ransomware โดยอัตโนมัติ ด้วย IBM FlashSystem Cyber Vault

ทุกวันนี้ การรับมือกับ Ransomware ได้กลายเป็นหนึ่งในหน้าที่พื้นฐานของเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ภายในองค์กรไปแล้ว และแน่นอนว่าเหล่าผู้พัฒนาโซลูชันระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะ Enterprise Storage เองต่างก็ได้มีการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว

[Video] รู้จักโซลูชัน IBM FlashSystem Cyber Vault: ปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจจาก Ransomware แบบอัตโนมัติ

ธุรกิจองค์กรสามารถเลือกใช้ IBM FlashSystem Cyber Vault ในการรับมือกับ Ransomware ในแบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ ต่อยอดจากการใช้เพียง IBM FlashSystem และ IBM Safeguarded Copy เพื่อปกป้องข้อมูล Snapshot จากการถูกโจมตีเพียงเท่านั้นได้