Gmail และ Google Drive ล่มทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมาก

มีรายงานบนโลกออนไลน์ปริมาณมากจากหลายแหล่งที่ระบุถึงการล่มของ Gmail และ Google Drive ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวได้

Credit: Outage Report

ในเว็บไซต์ Outage Report ที่ https://outage.report/gmail ได้มีการรายงานถึงการเข้าใช้งาน Gmail ไม่ได้เป็นจำนวนมากจากทั่วโลก โดยในช่วงหลังจรก 9.00 ตามเวลาเมืองไทย ปริมาณรายงานดังกล่าวก็พุ่งสูงขึ้นจนเกินกว่า 1,200 รายงานภายในเวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น โดยมีปัญหาตั้งแต่การ Login ไม่ได้, รับส่ง Email ไม่ได้, เปิดอ่าน Email ไม่ได้, ใช้งาน Mobile Application ไม่ได้ ไปจนถึงไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ Google ได้เลย โดยรวมแล้วมีการรายงานในปัจจุบันทั้งสิ้นเกินกว่า 6,000 รายงานจาก 90 ประเทศทั่วโลก และแนวโน้มของรายงานเหล่านี้ก็เป็นไปในรูปแบบเดียวกันบนเว็บไซต์ Down Detector ที่ https://outage.report/gmail ด้วยเช่นกัน

ทางด้าน Google เองก็มีระบุเช่นกันว่าบริการ Gmail และ Google Drive นั้นมีปัญหาบางส่วนที่ https://www.google.com/appsstatus

ปัจจุบันนี้บริการกลับมาใช้งานได้บางส่วนแล้ว

ก่อนหน้านี้ Gmail เองก็เคยล่มครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี 2016 โดยปัญหาแพร่กระจายจากสหราชอาณาจักรมายังสหรัฐอเมริกา ก่อนจะล่มไปจนถึงนิวซีแลนด์

ที่มา: https://www.newshub.co.nz/home/money/2019/03/gmail-google-drive-down-in-apparent-outage.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก