Gartner เผย 10 เทคโนโลยีสำหรับ Internet of Things (IoT) ที่จะมีบทบาทสำคัญในปี 2017 และ 2018

Credit: ShutterStock
Credit: ShutterStock

สำหรับการเข้ามาของ Internet of Things (IoT) ทำให้ทุกๆองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวตาม เพื่อตอบรับกับเทรนด์ใหม่นี้ และในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ IoT ก็เปิดตัวออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยบริหารจัดการ, ระบบ Analytics, รวมถึงฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถเริ่มต้นใช้งาน IoT ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Gartner, Inc. ได้เผย 10 เทคโนโลยีเด่น ที่จะเข้ามามีบทบาทช่วยเพิ่มความสามารถให้ Internet of Things (IoT) ในสองปีข้างหน้า ดังนี้

1.IoT Security

ระบบความปลอดภัยมีสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้งาน IoT เนื่องจากอุปกรณ์ IoT จะต้องทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ รวมทั้งมีระบบการสื่อสารเฉพาะของตัวเอง ทำให้มาตรฐานความปลอดภัยจำเป็นต้องปรับตัวตาม เพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย เช่น ต้องสามารถป้องกันการโจมตีแบบ “denial-of-sleep” ที่จะทำให้อุปกรณ์ปลายทางใช้งานแบตเตอรี่จนหมดและไม่สามารถทำงานได้ นอกจากนี้ IoT Security จำเป็นต้องรองรับอุปกรณ์ปลายทางที่มีพลังในการประมวลผลต่ำ และรองรับระบบปฏิบัติการสำหรับ IoT โดยเฉพาะ ซึ่งวิธีการป้องกันความปลอดภัยแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถนำมาใช้งานกับระบบ IoT ได้

2.IoT Analytics

อุปกรณ์ IoT จะเก็บข้อมูลเข้ามาเป็นปริมาณมหาศาล และเก็บข้อมูลแบบ Real-time ทำให้ระบบ Analytics แบบเดิมๆไม่สามารถใช้งานกับ IoT ได้อย่างเต็มความสามารถ การทำ Analytics จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ ให้เข้ากับพฤติกรรมของ IoT เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาทำ Analytics ได้มีอย่างประสิทธิภาพและตอบรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

3.IoT Device (Thing) Management

อุปกรณ์ IoT ปลายทางจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบมาควบคุม เพื่อใช้บริหารจัดการ รวมทั้งทำการสอดส่องดูแลการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระบบบริหารจัดการต้องมีความสามารถครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ Monitoring, อัพเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์, รองรับการทำ Debugging, มีระบบรักษาความปลอดภัย และสามารถออกรายงานสถานะของอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดได้ ซึ่งระบบบริหารจัดการต้องสามารถรองรับอุปกรณ์หลักพันชิ้น บางทีอาจมีจำนวนถึงล้านชิ้นก็เป็นได้

4.Low-Power, Short-Range IoT Networks

การเลือกระบบเครือข่ายสำหรับ IoT ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากอุปกรณ์ IoT มีข้อจำกัดหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่ส่งข้อมูลได้, มีแบตเตอรี่น้อย, ใช้งาน Bandwidth ได้ต่ำ ดังนั้นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่ใช้พลังงานการส่งข้อมูลต่ำ และส่งข้อมูลในระยะสั้นๆจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ IoT

5. Low-Power Wide-Area Networks

การใช้งานระบบ Cellular แบบเดิมไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ IoT ที่ต้องส่งข้อมูลระยะไกลได้ เนื่องจากจะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะมีการใช้งานอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก และการส่งข้อมูลแบบ Wide-area จะต้องรองรับการส่งข้อมูล Bandwidth ต่ำ เพื่อให้อุปกรณ์ยังคงสามารถใช้งานพลังงานในระดับต่ำต่อไปได้ ทำให้เทคโนโลยี Wide-area IoT Network ในอนาคตจะใช้การส่งข้อมูลในหลักกิโลบิตต่อวินาที (kbps) ผ่านระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมเป็นวงกว้าง และยังคงสามารถรักษาแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องถึง 10 ปี ซึ่งฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ปลายทางจะต้องสร้างให้มีราคาถูกที่สุด ซึ่งอาจจะมีราคาแค่ประมาณ 5 เหรียญเท่านั้น ในขณะที่ต้องออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับ Base Station และอุปกรณ์อื่นๆได้นับพันชิ้น โดยเทคโนโลยี Low-power Wide-area network (LPWANs) ในระยะแรกจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง (proprietary) แต่ในระยะยาวแล้วจะมีการร่างมาตรฐานขึ้นมาให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น Narrowband IoT (NB-IoT)

6.IoT Processors

หน่วยประมวลผลและสถาปัตยกรรมของอุปกรณ์ IoT จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ความสามารถในการเข้ารหัส, การใช้พลังงาน, ระบบปฏิบัติการที่รองรับ, ความสามารถในการรองรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งการออกแบบฮาร์ดแวร์ให้มีความสามารถมากขึ้นจำต้องแลกมาด้วยราคาของอุปกรณ์ที่จะแพงขึ้นตาม ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาใส่ไปยังฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ IoT

7.IoT Operating Systems

ระบบปฏิบัติการแบบเดิม เช่น Windows, iOS และอื่นๆในปัจจุบัน ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ IoT เนื่องจากมีการใช้งานพลังงานสูง, ใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลที่มีความเร็วสูง นอกจากนี้ยังขาดความสามารถบางอย่าง เช่น การตอบสนองแบบ Real-time ดังนั้นระบบปฏิบัติแบบใหม่จำเป็นต้องมีการออกแบบให้รองรับกับพฤติกรรมการทำงานของอุปกรณ์ IoT และต้องรองรับฮาร์ดแวร์ได้หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้ทุกรูปแบบ

8.Event Stream Processing

แอพพลิเคชันของระบบ IoT บางประเภท จะมีการส่งข้อมูลจำนวนมากแบบ Real-time ทำให้เหตุการณ์จำนวนมากนับหมื่นๆเหตุการณ์ถูกเก็บเข้ามาในระบบ และถ้าหากเป็นระบบที่ใหญ่มากๆ อาจมีได้ถึงหลักล้านเหตุการณ์ต่อหนึ่งวินาที ซึ่งการส่งข้อมูลแบบ Distributed Stream Computing Platform (DSCPs) จะถูกนำมาใช้ โดยจะใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบขนานในการประมวลผลเหตุการณ์จำนวนมากที่ส่งเข้ามา เพื่อรองรับการทำ Analytics แบบ Real-time

9.IoT Platforms

IoT Platform จะเป็นการรวมส่วนประกอบหลายๆส่วนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบ IoT เข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์เดียว ซึ่งจะมีส่วนประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. Low-level device control and operation : รองรับการควบคุมการสื่อสารของอุปกรณ์, การตรวจสอบดูแล และมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัวเอง
  2. IoT data : รองรับการอ่านข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน และต้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้
  3. IoT application development : รองรับการพัฒนาแอพพลิเคชันที่นำข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT มาใช้งาน รวมไปจนถึงการทำ Visualization, Analytics และต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นๆที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กรได้

10.IoT Standards and Ecosystems

ถึงแม้ว่ามาตรฐานจะไม่ได้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีก็ตาม แต่มาตรฐานในความหมายของ IoT นั้น สามารถตีความได้ว่า เป็นการใช้ Application Programming Interfaces (APIs) เพื่อส่งข้อมูลจากระบบ IoT ไปยังระบบอื่นๆ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเองก็ตาม ทำให้ API มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และจะถูกจัดเป็นมาตรฐานแบบหนึ่งนั่นเอง ทำให้ผู้ผลิตต้องสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับ IoT ที่รองรับหลายมาตรฐาน เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ที่มา : http://www.gartner.com/newsroom/id/3221818


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Armorblox ผู้พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Armorblox บริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity

CrowdStrike ประกาศความร่วมมือ AWS พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity

CrowdStrike ประกาศความร่วมมือ AWS พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity พร้อมเปิดตัว Chatbot ใหม่