Tag Archives: denial-of-sleep

[PR] รอบรั้วธุรกิจ กับ IoT 360°

การสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิตอลทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผูกพันกับโครงสร้างทางอินเตอร์เน็ตที่แข็งแกร่ง จะเห็นว่าภาครัฐเร่งเปิดยุทธศาสตร์ปี 2559 เคลื่อนแผนดิจิตอลเต็มสูบ เร่งจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อรองรับการเติบโตให้แก่ภาคเอกชน และเน้นประสิทธิภาพการบริการประชากร

Read More »

Gartner เผย 10 เทคโนโลยีสำหรับ Internet of Things (IoT) ที่จะมีบทบาทสำคัญในปี 2017 และ 2018

สำหรับการเข้ามาของ Internet of Things (IoT) ทำให้ทุกๆองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวตาม เพื่อตอบรับกับเทรนด์ใหม่นี้ และในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ IoT ก็เปิดตัวออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยบริหารจัดการ, ระบบ Analytics, รวมถึงฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถเริ่มต้นใช้งาน IoT ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น Gartner, Inc. ได้เผย 10 เทคโนโลยีเด่น ที่จะเข้ามามีบทบาทช่วยเพิ่มความสามารถให้ Internet of Things (IoT) ในสองปีข้างหน้า ดังนี้

Read More »