Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022 ออกแล้ว Metaverse และ AI ยังมาแรง

Gartner ได้ออกมาเผยถึง 25 เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาแรงใน Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022 จากบรรดาเทคโนโลยีทั้งหมดกว่า 2,000 รายการ โดยในปีนี้ได้มีการแบ่งธีมของเทคโนโลยีมาแรงออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

Credit : Gartner

Evolving and Expanding Immersive Experiences

Gartner ระบุว่าอนาคตของ Digital Experience นั้นกำลังมุ่งไปสู่ภาพของ Immersive ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีที่หลากหลายมาสนับสนุนให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ตั้งแต่การแสดงผลในโลกเสมือน, การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสำหรับลูกค้าและผู้ใช้งาน, การ Engage ผู้คนด้วยวิธีการใหม่ๆ, การจัดการตัวตน ข้อมูล และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และการใช้ Digital Currency ในโลกเสมือน
เทคโนโลยีที่ถูกจัดให้เข้าหมวดหมู่นี้ได้แก่ Metaverse, Non-Fungible Tokens (NFTs), Superapps, Web3, Decentralized Identity, Digital Humans, Digital Twin of the Customer และ Internal Talent Marketplaces โดยเป็นที่น่าสนใจว่า Gartner ทำนายว่า Metaverse และ Digital Humans นั้นจะต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปีจึงจะเข้าสู่การเป็น Mainstream ได้
 

Accelerated AI Automation

การใช้งาน AI นั้นยังคงมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในผลิตภัณฑ์, บริการ และโซลูชัน ส่งผลให้เกิดเป็นแรงผลักดันในการพัฒนา Specialized AI Model ที่สามารถนำไปใช้ทำ Automate Model Development, Training และ Deployment ได้ ทั้งหมดนี้ทำให้บทบาทในการสร้าง AI ของมนุษย์เปลี่ยนไป และทำให้การทำนายหรือการตัดสินใจมีความแม่นยำมากขึ้น รวมถึงยังทำให้ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก AI ที่พัฒนาได้เร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ถูกจัดให้เข้าหมวดหมู่นี้ ได้แก่ Autonomic Systems, Causal AI, Foundation Models, Generative Design AI และ Machine Learning Code Generation
 

Optimized Technologist Delivery

แน่นอนว่าความสำเร็จของ Digital Business นั้นย่อมต้องเกิดจากการพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเองมากกว่าที่จะเป็นการซื้อระบบเข้ามาใช้งาน ดังนั้นเทคโนโลยีในกลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นไปยังการช่วยสร้างผลิตภัณฑ์, บริการ และโซลูชชันเป็นหลัก เพื่อให้การปรับปรุง, พัฒนา, ส่งมอบสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและสร้างกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยั่งยืน
เทคโนโลยีที่ถูกจัดให้เข้าหมวดหมู่นี้ได้แก่ Augmented FinOps, Cloud Data Ecosystems, Cloud Sustainability, Computational Storage, Cybersecurity Mesh Architecture, Data Observability, Dynamic Risk Governance, Industry Cloud Platforms, Minimum Viable Architecture, Observability Driven Development, OpenTelemetry และ Platform Engineering
 
 

About chanphen

Check Also

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

รู้จัก digi.data.go.th แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ใหม่สำหรับคนสาย Data – เรียนรู้ แบ่งปัน ร่วมมือ เพื่อใช้ข้อมูลพัฒนาธุรกิจและประเทศ

เมื่อข้อมูลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทั้งในแง่ของชีวิตประจำวันทั่วไป การทำงานของธุรกิจ และการให้บริการของภาครัฐ การส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปมีทักษะที่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงได้กลายมาเป็นหนึ่งภารกิจของภาครัฐเช่นกัน  ในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม digi.data.go.th จากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับธุรกิจและบุคคลทั่วไป …