[PR] ฟูจิตสึประกาศวิสัยทัศน์ “Fujitsu Asia Conference 2016” การเปลี่ยนแปลงโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย มร. โตชิโอะ ฮิโรเซะ (Toshio Hirose) Corporate Executive Officer SVP, Head of Asia Region Fujitsu Limited (ที่ 2 จากซ้าย)   และ มร.โยชิคูนิ ทาคาชิเกะ (Yoshikuni Takashige) รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ทางด้านการตลาด บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย)  ได้ร่วมกันประกาศวิสัยทัศน์องค์กรในงานสัมมนา “Fujitsu Asia Conference 2016”  ชูแนวทางหลักมุ่งเน้นไปที่  “นวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ : การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ” Human Centric Innovation – Driving Digital Transformation” และแนวโน้มนวัตกรรมดิจิตอลที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีที่จะเชื่อมการใช้งานเข้าด้วยกัน อาทิ คลาวด์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things – IoT) การวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ สอดคล้องกับความต้องการของโลกดิจิทัล ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

###About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …

Fujitsu เปิดตัว Actlyzer ระบบ AI ที่วิเคราะห์พฤติกรรมของคนจากวิดีโอได้อย่างแม่นยำ

สำหรับใครที่กำลังมองหาระบบ AI เพื่อมาใช้ตรวจจับพฤติกรรมของคนจากภาพวิดีโอของกล้องวงจรปิด Fujitsu ได้พัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะขึ้นมาแล้วภายใต้ชื่อ Actlyzer ที่ได้ผสานเอาพฤติกรรมพื้นฐานกว่า 100 รูปแบบมาใช้วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างแม่นยำในแบบ Real-Time ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต้องสงสัย, พฤติกรรมก่อนการซื้อสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย