Breaking News

Tag Archives: fujitsu asia conference

[PR] ฟูจิตสึประกาศวิสัยทัศน์ “Fujitsu Asia Conference 2016” การเปลี่ยนแปลงโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย มร. โตชิโอะ ฮิโรเซะ (Toshio Hirose) Corporate Executive Officer SVP, Head of Asia Region Fujitsu Limited (ที่ 2 จากซ้าย)   และ มร.โยชิคูนิ ทาคาชิเกะ (Yoshikuni Takashige) รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ทางด้านการตลาด บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย)  ได้ร่วมกันประกาศวิสัยทัศน์องค์กรในงานสัมมนา “Fujitsu Asia Conference 2016”  ชูแนวทางหลักมุ่งเน้นไปที่  “นวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ : การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ” Human Centric Innovation – Driving …

Read More »