Breaking News

[PR] “DELTA” เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้รับเลือกเป็น 55 บริษัท “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 59

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) หรือ DELTA หนึ่งในผู้นำอีเลคทรอนิคส์และนวัตกรรมไอซีทีของโลก ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น Thailand Sustainability Investment หรือ หุ้นยั่งยืน สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจและการดำเนินงานของเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันเดลต้าฯ เป็นผู้นำนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการด้านอิเลคทรอนิคส์และไอซีทีของโลก พร้อมไปกับการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร คณะบริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกค้าและพันธมิตรของเรา ที่บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตลอดระยะเวลา 26 ปี ของการดำเนินงาน เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ไม่หยุดนิ่งที่จะผสานเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเข้ากับการวิจัย พัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากรกว่า 10,000 คน ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านอิเลคทรอนิคส์และไอซีทีที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ยกระดับความก้าวหน้าของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ชี้การเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก “หุ้นยั่งยืน” นั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินบริษัทที่จดทะเบียน จะต้องมีคะแนนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งในแต่ละมิติของทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม, สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG – Environmental, Social and Governance)

ก่อนหน้านี้ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)ได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลในปีนี้ ได้แก่ รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brands 2016), รางวัลองค์กรต้นแบบบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย (Thailand’s Model Organization on Labour Relations Management Award 2016), รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้คะแนนยอดเยี่ยมในธรรมาภิบาล จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

ปัจจุบัน บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ก่อตั้งมาเป็นเวลา 26 ปี มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างยั่งยืน การวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ สร้างงานและรายได้แก่ประเทศ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ ดูแลกำกับกิจการด้วยสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงพลังความมุ่งมั่นในแนวทางสู่ความยั่งยืนขององค์กรและพนักงานกว่า 10,000 คน บริษัทฯ มี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิคส์ (Power Electronics) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงาน ( Energy Management) ซึ่งรวมถึงโซลาร์คอนเวอร์เตอร์ และเครื่องชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทกรีนไลฟ์ (Smart Green Life) ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ ระบบแสดงผลและ LED  ตลอดจนบริการวางแผนโซลูชั่นและออโตเมชั่นสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ  เดลต้าฯ ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ระดับโลกและองค์กรชั้นนำ ในประเทศไทยและนานาประเทศ อาทิ Tesla, Apple, Google, Microsoft, Dell, HP, Gateway, IBM, NEC, Fujitsu, Porche, Mercedes, Chrysler, Eaton, Daikin, Bendix, Continental, Phillips, Cisco, Sun, Hitachi, Sony, Sharp. Xerox, Samsung, Panasonic และบริษัทชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

1-delta_logo_220-kAbout TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …

[PR] 3 เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมสร้างประสบการณ์ลูกค้า โดยอะโดบี

ภายในปี 2565 อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าไอโอที (IoT) จะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ค้าปลีกทั่วโลก อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกคือ การสรรหากลยุทธ์มาสร้างความน่าสนใจดึงดูดสายตาลูกค้าพร้อมกับรักษาฐานลูกค้าในเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้