CDIC 2023

[PR] เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน

คะแนนที่โดดเด่นด้านกลยุทธ์การจัดการสภาพอากาศ การพัฒนาทุนมนุษย์
และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ช่วยให้เดลต้าคว้ารางวัล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 12 กุมภาพันธ์ 2561 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกจากความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกในวงการอุตสาหกรรม

RobecoSAM ผู้เชี่ยวชาญการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ได้มอบรางวัลและให้การยอมรับบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) โดยเดลต้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับบรอนซ์ (Bronze Class) ด้วยคะแนน CSA ในอันดับสูงสุดร้อยละ 10 จากการประเมินบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก

RobecoSAM และ S&P Dow Jones Indices ร่วมกัน คิดค้น Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ขึ้น เมื่อพ.ศ. 2542 เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืนระดับโลกเครื่องมือแรก ตลอดจนใช้ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทชั้นนำต่างๆ ของโลกในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเกณฑ์ทางสังคม RobecoSAM ได้จัดทำหนังสือประจำปี Sustainability Yearbook ซึ่งรวบรวมผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

จากข้อมูลของ RobecoSAM ในปีนี้ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้คะแนนสูงสุดด้านจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการ ด้านกลยุทธ์การจัดการสภาพอากาศ และการพัฒนาทุนมนุษย์

“ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เดลต้าได้ยกระดับสถานะการเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบขึ้นไปอีกขั้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย” นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บริษัทเดลต้า กล่าว “ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้วนมีส่วนช่วยทำให้การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ธุรกิจที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีเหตุผล ไม่ใช่คำนึงถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจด้วยเช่นกัน”

นายอารีส พรีพาวดีส ประธานบริหาร RobecoSAM กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ บริษัท เดลต้า

อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลระดับบรอนซ์ (Bronze Class) ในหนังสือ The Sustainability Yearbook 2018 โดยบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือประจำปีถือว่าเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ และกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ด้วยวิธีการที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติภายในปี พ.ศ. 2573”

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2533 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นการจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้ เดลต้าฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์ นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และอินฟราสตรัคเจอร์ บริษัทฯ มีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่นๆ อีกมากมายในหลายประเทศ

เดลต้า (ประเทศไทย) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาคเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ รางวัลนักธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

Paessler ประกาศเข้าซื้อกิจการ ITPS บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสวิส

3 ตุลาคม 2566 : Paessler AG ผู้นำด้านโซลูชันการมอนิเตอร์ระบบ IT, OT และ IoT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นูเร็มเบิร์ก เยอรมนี ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการของ ITPS …

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …