Tag Archives: brainasia

[PR] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดงานสัมมนา “มหกรรมดาตาเซ็นเตอร์ 2018”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) จัดงาน“มหกรรมดาตาเซ็นเตอร์ 2018”  โดยมีคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) พร้อมด้วย คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธานคณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์ และคณะกรรมการ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเพื่อส่งเสริมให้ดาตาเซ็นเตอร์ในประเทศไทย เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฎิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมแผนมั่นคงความก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีองค์กร บุคคลากรและแวดวงไอซีทีเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ เจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

Read More »

[PR] เดลต้าฯ  จัดงานรวมพลังพันธมิตรคู่ค้า ปี 2017 ทะยานเป็นอันดับ 7 ของตลาดดาต้า เซนเตอร์ในโลก และเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นำโดย  นายเคอร์ติส คู ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ นายศักดา แซ่อึ้ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย MCIS ได้จัด ”งานรวมพลังพันธมิตรบริษัทคู่ค้า 2017” เพื่อขอบคุณลูกค้า เสริมสร้างพัฒนาคู่ค้าและซัพพลายเชน เครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการทางด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเติบโตขององค์กรไปพร้อมกันทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

Read More »

[PR] สุวิทย์ เมษินทรีย์ ลงพื้นที่สงขลาและตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนวัตกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0

เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมราชการและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ในโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พร้อมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีและเปิดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา ตอกย้ำการขับเคลื่อนบทบาทความสำคัญของสงขลาที่มีต่อการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

Read More »

[PR] บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ โชว์ TubbyBot หุ่นยนต์สุนัขรักษาความปลอดภัย ในงาน BOA Solutions Day 2017

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ หนึ่งในผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและนวัตกรรมไอซีทีของโลก แสดงผลงานTubbyBot เทคโนโลยีหุ่นยนต์สุนัขรักษาความปลอดภัย ในงาน “BOA Solutions Day 2017” จัดโดยบริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดย ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด ร่วมกับ คุณเกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการภาคพื้นอาวุโส ฝ่ายอินดัสเทรียลออโตเมชั่น บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เปิดตัวหุ่นยนต์ TubbyBot ซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สร้างสรรค์ผลงานและได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน DELTA CUP 2016 ณ ประเทศจีน หุ่นยนต์ TubbyBot นี้ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุด ระบบเซ็นเซอร์ กล้องและซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยของเดลต้าฯ ทำให้หุ่นยนต์ TubbyBot นี้สามารถควบคุมได้ในระยะไกล เคลื่อนที่ไปได้โดยรอบและมองเห็นได้ทั่วทั้งห้อง ตรวจจับการเคลื่อนไหว บันทึกเหตุการณ์ พร้อมด้วยฟังก์ชั่นอื่นๆ …

Read More »

[PR] “Thailand: A Nation in a Making” สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมกับ มจพ.ขับเคลื่อนบทบาทของมหาวิทยาลัย สู่ไทยแลนด์ 4.0

ความร่วมมือของภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ เป็นพลังสำคัญ ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ตามยุทธศาสตร์ชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาและสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.พร้อมชมนวัตกรรมฝีมือคนไทยสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ New S-Curve และชมการเรียนการสอน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ภายใต้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

Read More »

[PR] สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบบัญฃี รองรับไทยแลนด์ 4.0

17 กค.2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี – ท่ามกลางระยะเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีการเงินและดิจิตอล สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เร่งพัฒนาขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รองรับดิจิตอลเทคโนโลยีและการก้าวสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชี ตั้งเป้าหมายจำนวน 4,000 คน เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อันเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

Read More »

[PR] รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อีสานตอนล่าง 4 จังหวัด ติดตามงานปฏิรูปพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในท้องถิ่นชุมชน รองรับไทยแลนด์ 4.0

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเมื่อวันที่ 28-29 มิย.2560  ติดตามการปฏิรูปพัฒนาเศรษฐกิจ 4 จังหวัดในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 13 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและภาคการศึกษาร่วมประชุมและหารือร่วมกัน  เผยความก้าวหน้าของกองทุนหมู่บ้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเผยผลสำเร็จการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตจากเดิมไร่ละ 3,980 บาท เหลือ 2,720 บาทต่อไร่ หนุนใช้ทคโนโลยีพัฒนา Smart Farm มุ่งทำเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0

Read More »

[PR] 5 องค์กรรวมพลังในโครงการ DATATHON หนุนสตาร์ทอัพไทยติดปีกธุรกิจเกษตรและอาหาร เผย 10 แนวโน้มเทคโนโลยีเกษตรและอาหารในยุคไทยแลนด์ 4.0

เทคโนโลยีและไอโอทีเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกและการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ประเทศไทยเป็นแหล่งการเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงของโลก ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น แต่พื้นที่เพาะปลูกทำการเกษตรกลับลดน้อยลงอย่างมาก แล้วการเกษตรกับอาหารจะพลิกโฉมไปอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ? ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ C asean- Dream Office , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด เปิดตัวโครงการ DATATHON แข่งขันบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ในหัวข้อ “Agriculture and Food Technology” เพื่อพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอาหารของไทยสู่โอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอบรับไทยแลนด์ 4.0

Read More »

[PR] 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเปิดงานแสดงผลงานวิศวกรรมอัตโนมัติ”ICA SP-CON 2017″

รวมพลังวิศวกรรมศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “ICA SP-CON 2017” แสดงผลงานเด่นด้านวิศวกรรมอัตโนมัติรวมกว่า 80 ผลงานจากโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4  (Senior Project) และโครงงานสหกิจศึกษา (COOP/WIL) ในสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมเมคเกอร์คนรุ่นใหม่ กระตุ้นการก้าวเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบผลสำเร็จและร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต ณ หอประชุม สจล.

Read More »

[PR] เมคเกอร์คนรุ่นใหม่ คว้าแชมป์ Best Innovation Awards 2017 ในงาน KMITL Engineering Project Day

หลากสีสันจากไอเดียสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสู่อนาคตไทยแลนด์ 4.0   ในงาน “KMITL Engineering Project Day 2017” ตื่นตากับ 500 นวัตกรรมจากเมคเกอร์นักประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ไฟแรง พร้อมเปิดเวทีประกวดสุดยอดนวัตกรรม Best Innovation Awards 2017 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. และรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมเชิญผู้ประกอบการและนักธุรกิจอุตสาหกรรมพบปะเมคเกอร์ หนุนแจ้งเกิดสตาร์ทอัพ ป้อนไทยแลนด์ 4.0 รวมพลังประชารัฐสร้างการเปลี่ยนแปลง

Read More »

[PR] วิศวกรรมศาสตร์ สจล.โชว์ผลงาน 500 นวัตกรรม จากพลังเมคเกอร์คนรุ่นใหม่ ป้อนไทยแลนด์ 4.0 ในงาน KMITL Engineering Project Day 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานโชว์ผลงาน 500 นวัตกรรมจากเมคเกอร์รุ่นใหม่ในงาน “KMITL Engineering Project Day 2017” โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. และรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมพบปะเมคเกอร์นักประดิษฐ์หนุนแจ้งเกิดสตาร์อัพ รวมพลังประชารัฐสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมพร้อมเปิดเวทีประกวดสุดยอดนวัตกรรม Best Innovation Awards 2017 และประกวด KMITL Pitching ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

Read More »

[PR] สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.เดลต้าฯ จัดงาน Technology and Innovation พัฒนา Industry 4.0

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและไอซีทีของโลก โดย นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Technology and Innovation ในการพัฒนา Industry 4.0”  โดยมีบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบอุตสาหกรรม หรือ System Integrator (SI) เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่เดลต้าฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีระดับสูงและศักยภาพของ SI ในการยกระดับโรงงานสู่ความทันสมัยและประสิทธิภาพ และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

Read More »

[PR] 26 เม.ย. นี้ เชิญชม 500 นวัตกรรม จากเมคเกอร์รุ่นใหม่ ในงาน “KMITL Engineering Project Day 2017”

26 เม.ย. 2560 – โลกวิถี 4.0 ก้าวไกลด้วยไอเดียสร้างสรรค์และเทคโนโลยี   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ขอเชิญร่วมงาน “KMITL Engineering Project Day 2017” ในวันพุธที่ 26 เม.ย. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ KMITL Convention Hall (ถนนฉลองกรุง) ตื่นตาตื่นใจกับ 500 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาเมคเกอร์คนรุ่นใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 10 ภาควิชา ชมไอเดียสร้างสรรค์ที่ผสมผสานงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และดิจิตอล สร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์คุณภาพชีวิต ธุรกิจอุตสาหกรรม สังคม และเศรษฐกิจในย่างก้าวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และไทยแลนด์ 4.0

Read More »

[PR] เปิดเวที “นักศึกษาไทยเปิดใจ…ไทยแลนด์ 4.0” 5 มหาวิทยาลัย และ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ดึงคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม

หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยและโลก เยาวชนนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 220 คน ได้มาร่วมงานมอบประกาศนียบัตร “DELTA Automation Academy 2017” พร้อมทั้งเปิดเวทีความคิดของนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เรื่อง “นักศึกษาไทยเปิดใจ…ไทยแลนด์ 4.0” (Empowering the next generation to Thailand 4.0) เกี่ยวกับบทบาทคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดย บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ 5 มหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นเจ้าบ้านต้อนรับ

Read More »

[PR] คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ จัดเสวนา “สตาร์ทอัพ 4.0 กับ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” พร้อมเปิดห้องปฏิบัติการสุดล้ำ Delta Industrial Automation Lab เพื่อเยาวชนไทย

ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งการเปลี่ยนโฉมเทคโนโลยีใหม่ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และคลาวด์ IoT เข้ามามีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Startup ในยุค 4.0 จะเป็นอย่างไร? จึงจะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและขนส่งโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง (สจล.) ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมไอซีทีของโลก จัดงานแถลงเสวนา “สตาร์ทอัพ 4.0 กับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” พร้อมเปิดห้องสมาร์ทแล็บอัจฉริยะ (Delta Industrial Automation Lab) เพื่อเป็นอีกแรงผลักดันการปฏิรูปการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะให้ต่อเนื่อง และบ่มเพาะสตาร์ทอัพ 4.0

Read More »

[PR] คณบดีวิศวลาดกระบัง บรรยายนวัตกรรมก่อสร้าง ในงาน MATALEX 2016

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมก่อสร้างใหม่ สร้างโลกอนาคตในไทยด้วยโฉมใหม่แห่งเทคโนโลยี” ในงาน The Grand METALEX 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ รวมเทคโนโลยีและโซลูชั่นล่าสุดจาก 50 ประเทศทั่วโลกกว่า 3,300 รายการ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิตโลหะอาเซียน ครบทุกเทคโนโลยี เต็มพิกัดแบรนด์ระดับโลก การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแสดงวิสัยทัศน์ของภาคการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ก้าวทันการพัฒนาของประเทศสู่ระดับโลก ตอบรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

Read More »

[PR] นศ.เกษตรศาสตร์ ก้าวไกลไปกับ ออโตเมชั่น 4.0 ในโครงการ Delta IA Training Program

เพื่อเยาวชนไทยก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับอนาคตไทยแลนด์ 4.0  มร.เซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ “DELTA”  หนึ่งในผู้นำอิเลคทรอนิคส์และไอซีทีของโลก เป็นประธานเปิดงานและต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ Delta Industrial Automation Training  Program วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม 4.0  ส่งเสริมความก้าวหน้าของการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ของไทย ที่ผสมผสานวิชาการการ ความคิดสร้างสรรค์ และนักศึกษาได้ปฏิบัติจริง  กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ณ สำนักงานใหญ่เดลต้าฯ กรุงเทพฯ

Read More »

[PR] บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2016 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม “CSR-DIW Continuous Award 2016” จากกระทรวงอุตสาหกรรม แก่ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  หรือ “DELTA” หนึ่งในผู้นำอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมไอซีทีของโลก โดยมี นายปราโมทย์  โมรา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายมานะ  นนท์แก้ว  ผจก.อาวุโส และ นางสาววิไลลักษณ์  ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบ ณ แกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม  ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ในฐานะที่เป็นองค์กรอุตสาหกรรมที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

Read More »

[PR] โซลาร์ ฟรอนเทียร์ แห่งญี่ปุ่น ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด CIS ในประเทศไทย

  บริษัท โซลาร์ ฟรอนเทียร์ (Solar Frontier) เป็นผู้นำระบบเซลพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ CIS ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมอีเลคโทรนิคส์ไอซีทีและการจัดการพลังงานของโลก ได้ประกาศความสำเร็จของความร่วมมือใน 4 โครงการที่ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ หรือ CIS ขนาด 510 Kwp (กิโลวัตต์) ที่โรงงานของ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ในนิคมอุตสากรรมบางปู

Read More »

[PR] “DELTA” เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้รับเลือกเป็น 55 บริษัท “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 59

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) หรือ DELTA หนึ่งในผู้นำอีเลคทรอนิคส์และนวัตกรรมไอซีทีของโลก ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น Thailand Sustainability Investment หรือ หุ้นยั่งยืน สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจและการดำเนินงานของเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันเดลต้าฯ เป็นผู้นำนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการด้านอิเลคทรอนิคส์และไอซีทีของโลก พร้อมไปกับการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

Read More »