CDIC 2023

[PR] สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.เดลต้าฯ จัดงาน Technology and Innovation พัฒนา Industry 4.0

ในภาพจากซ้ายไปขวา 1.นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 3.ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรม 4.0 4.คุณเกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการภาคพื้นอาวุโสฝ่ายอินดัสเทรียลออโตเมชั่น บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 5.นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 6.ดร.นฤกมล ภู่ขาว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและไอซีทีของโลก โดย นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Technology and Innovation ในการพัฒนา Industry 4.0”  โดยมีบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบอุตสาหกรรม หรือ System Integrator (SI) เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่เดลต้าฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีระดับสูงและศักยภาพของ SI ในการยกระดับโรงงานสู่ความทันสมัยและประสิทธิภาพ และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

ผู้วางระบบอุตสาหกรรม หรือ System Integrator (SI) เป็นหนึ่งในวิชาชีพผู้ให้บริการอุตสาหกรรมซึ่งประเทศไทยกำลังขาดแคลนอย่างมากและมีบทบาทสำคัญในการออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบไอทีและเครือข่ายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพ SI ในการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาเชื่อมโยงเพื่อยกระดับปรับปรุงโรงงานสู่ความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยี Automation, Robotics พัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ นำเสนอแนวโน้มทิศทางผู้ให้บริการอุตสาหกรรมในอนาคต การเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญการวางระบบอุตสาหกรรม (SI) ตลอดจนเสริมสร้างความสำเร็จ Industry 4.0 สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต


About TechTalkThai PR 2

Check Also

Paessler ประกาศเข้าซื้อกิจการ ITPS บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสวิส

3 ตุลาคม 2566 : Paessler AG ผู้นำด้านโซลูชันการมอนิเตอร์ระบบ IT, OT และ IoT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นูเร็มเบิร์ก เยอรมนี ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการของ ITPS …

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …