เข้าถึง ใช้งาน และควบคุมข้อมูลให้เป็นระเบียบด้วย IBM Watson Knowledge Catalog โดย Inteltion

หลายธุรกิจองค์กรทั่วโลกนั้นได้เริ่มนำข้อมูลไปใช้สร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การเปิดข้อมูลให้ผู้อื่นนำไปใช้ต่อยอดได้ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ AI ขึ้นมาจากการใช้ข้อมูลเหล่านั้น แต่เมื่อมองไปยังอนาคตที่จะต้องมีการนำข้อมูลไปใช้งานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลายเท่าตัว และรองรับการนำไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งกว่าทุกวันนี้ เราก็จะเห็นได้ว่าโจทย์สำคัญที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องเผชิญต่อไปก็คือ การจัดการกับข้อมูลให้เป็นระเบียบ

IBM Watson Knowledge Catalog คือโซลูชันที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้การนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ง่าย และการควบคุมปกป้องข้อมูลได้อย่างมั่นใจ และในบทความนี้ เราก็จะแนะนำโซลูชัน IBM Watson Knowledge Catalog ให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ

Credit: ShutterStock.com

เมื่อข้อมูลถูกใช้งานในธุรกิจอย่างจริงจัง การจัดการข้อมูลก็กลายเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นตามมา

ที่ผ่านมาธุรกิจนั้นมักจะมุ่งเน้นการสร้าง Know-How ด้านการนำข้อมูลมาใช้เสริมคุณค่าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจกันเป็นหลัก ดังนั้นหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านข้อมูลนี้จึงยังคงอยู่ในรูปแบบของ Pilot Project หรือเป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบผลลัพธ์เท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ เมื่อธุรกิจมีแผนที่จะเดินหน้าโครงการด้านข้อมูลหรือ AI ต่อยอดไปในอนาคตและหันกลับมาทบทวนถึงการนำทรัพยากรหรือระบบเดิมที่มีอยู่ไปใช้งานต่อยอด ก็จะพบว่าทำได้ยากมาก ทั้งข้อมูลที่อาจจะถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายและซ้ำซ้อน, ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้พร้อมนำไปใช้งานต่อได้ในโครงการอื่นๆ, การไม่สามารถติดตามได้ว่าข้อมูลถูกนำไปใช้โดยใครในโครงการใดๆ บ้าง, การไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าภายในข้อมูลแต่ละชุดที่ใช้งานนั้นมีข้อมูลละเอียดอ่อนที่ไม่สมควรถูกนำไปใช้งานหรือเผยแพร่หรือไม่, ข้อมูลที่นำไปใช้นั้นได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานใดบ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

ประเด็นเหล่านี้ล้วนยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นไปอีกเมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะทำให้การปกป้องข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้งานนั้นต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดต่อข้อกฎหมายและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้ภายใต้การได้รับความยินยอม

แนวทางหนึ่งที่ธุรกิจองค์กรทั่วโลกมองว่าจะสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหานี้ได้ ก็คือการมีระบบกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ พร้อมบันทึกข้อมูลปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายและไม่ละเมิดต่อข้อกฎหมาย รวมถึงมีระบบควบคุมเพื่อให้ข้อมูลแต่ละชุดถูกเข้าถึงและนำไปใช้งานได้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในขณะที่ยังต้องรองรับ Lifecycle ของการจัดการ, อัปเดต และปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้ทันสมัยและนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกได้อีกอย่างว่าระบบนี้ก็คือระบบ Data Catalog ที่มีความชาญฉลาดนั่นเอง

IBM Watson Knowledge Catalog: ตอบโจทย์การจัดการและควบคุมการใช้งานข้อมูลอย่างชาญฉลาด

IBM Watson Knowledge Catalog คือโซลูชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้านการทำ Data Catalog สำหรับธุรกิจองค์กรที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการนำข้อมูลไปใช้งานและการควบคุมการใช้งานข้อมูลอย่างครบถ้วนในระบบเดียว สอดคล้องกับแนวทางของการทำ DataOps ได้เป็นอย่างดี

credit : IBM

IBM Watson Knowledge Catalog นี้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในองค์กรด้วยการติดตั้งใช้งาน on-premise หรือการใช้งานผ่านบริการ IBM Cloud ก็ได้เช่นกัน โดยระบบถูกออกแบบมาให้สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานได้แบบ Self-Service เพื่อให้แต่ละทีมที่ดูแลแต่ละโครงการสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก ด้วยความสามารถในการทำ Data Catalog ที่ครบวงจร และสามารถกำหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลได้เป็นอย่างดี ในขณะที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปและคุณภาพของข้อมูลในระบบได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็น Structured Data, Unstructured Data, AI Model หรือแม้แต่เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประเภท Notebooks เช่น Jupyter ที่ใช้ในการทำงานก็ตาม

จัดเก็บและจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลไปใช้งานด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

IBM Watson Knowledge Catalog จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลมีระเบียบมากยิ่งขึ้น ด้วยการทำ Index และเสริม Metadata ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าข้อมูลชุดใดคืออะไร และสามารถเลือกไปใช้งานได้เหมาะสมกับความต้องการ พร้อมความสามารถในการทำ Advanced Discovery ที่ระบบจะสามารถแนะนำชุดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่เสียเวลาในการค้นหาและประเมินว่าจะใช้ข้อมูลใดมากอย่างในอดีต

นอกจากนี้ ภายในระบบยังมีเครื่องมือสำหรับช่วยในการทำ Data Preparation เพื่อเตรียม Raw Data ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงยังสามารถทำการค้นหา คัดกรอง เพิ่มเติมข้อมูลแวดล้อม ตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลภายในเบื้องต้น พร้อมสถิติการนำข้อมูลแต่ละชุดไปใช้งาน เพื่อให้การนำไปใช้งานมีความรวดเร็วและแม่นยำ

วิธีการเหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้งานข้อมูลนั้นไม่ต้องทำงานซ้ำๆ กับที่เคยมีผู้อื่นเคยทำในโครงการก่อนหน้าไปแล้ว และสามารถเลือกชุดข้อมูลที่เหมาะสม อัปเดต มีการจัดการปรับแก้ไขให้มีคุณภาพมาแล้วไปใช้งานต่อได้ทันที

ควบคุมการเข้าถึงและใช้งานให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหล ตอบรับต่อ PDPA ได้ดียิ่งขึ้น

Credit: ShutterStock.com

เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ในงานที่ไม่ได้รับความยินยอม IBM Watson Knowledge Catalog สามารถช่วยทำการตรวจสอบและจำแนกว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลประเภทใด เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ และสามารถทำการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น หรือทำการ Anonymize ข้อมูลชุดนั้นแยกออกมาเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้โดยไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าข้อมูลแต่ละชุดนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลใด

ทั้งนี้ IBM ยังมีโซลูชัน IBM Data Risk Manager สำหรับเอาไว้จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีการจัดเก็บและใช้งานโดยเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิจมั่นใจได้ถึงการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน และจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ก้าวสู่ภาพ Governed Data Lake และ AI Governance สู่อนาคตยุค AI ได้อย่างมั่นใจ

เมื่อการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบและการนำข้อมูลมาใช้งานนั้นง่ายดายและสอดคล้องกับข้อบังคับด้านกฎหมายแล้ว ธุรกิจองค์กรก็พร้อมที่จะต่อยอดการนำข้อมูลมาใช้สร้างคุณค่าเพิ่มเติมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำ Governed Data Lake ที่นำข้อมูลใหม่ๆ เข้ามาเสริมในคลังข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีการจัดการโดยอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นพร้อมถูกนำมาใช้งาน ไปจนถึงการทำ AI Governance เพื่อให้มั่นใจว่า AI ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาจากข้อมูลที่เหมาะสม และทำงานได้อย่างถูกต้อง ไม่มีความผิดปกติซึ่งขัดแย้งกับประเด็นด้านสังคมหรือศีลธรรม ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ มีความโปร่งใส มั่นคงปลอดภัย ในขณะที่ไม่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากการทำงานของระบบ

สนใจติดต่อ Inteltion ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน IBM Watson Knowledge Catalog หรือโซลูชันอื่นๆ ของ IBM หรือท่านใดสนใจให้ทาง Inteltion เข้าไปให้คำแนะนำปรึกษา (Assessment) ให้กับทางบริษัทของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ คุณมะลิ  อีเมล mali@inteltion.com โทร 086-400-5490 หรือ เยี่ยมเว็บไซต์ของ Inteltion ได้ที่ https://www.inteltion.com


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …