Tag Archives: IBM Watson Knowledge Catalog

เข้าถึง ใช้งาน และควบคุมข้อมูลให้เป็นระเบียบด้วย IBM Watson Knowledge Catalog โดย Inteltion

หลายธุรกิจองค์กรทั่วโลกนั้นได้เริ่มนำข้อมูลไปใช้สร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การเปิดข้อมูลให้ผู้อื่นนำไปใช้ต่อยอดได้ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ AI ขึ้นมาจากการใช้ข้อมูลเหล่านั้น แต่เมื่อมองไปยังอนาคตที่จะต้องมีการนำข้อมูลไปใช้งานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลายเท่าตัว และรองรับการนำไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งกว่าทุกวันนี้ เราก็จะเห็นได้ว่าโจทย์สำคัญที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องเผชิญต่อไปก็คือ การจัดการกับข้อมูลให้เป็นระเบียบ IBM Watson Knowledge Catalog คือโซลูชันที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้การนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ง่าย และการควบคุมปกป้องข้อมูลได้อย่างมั่นใจ และในบทความนี้ เราก็จะแนะนำโซลูชัน IBM Watson Knowledge Catalog ให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ

Read More »