CS LOXINFO พลิกโฉมระบบ HR ด้วย MATRIX HRM สุดยอดซอฟต์แวร์ออนไลน์สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในการทำงาน จากสถิติปี 2016 ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการลาออกของพนักงานสูงถึง 12% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราการลาออกสูงสุด โดยเพิ่มจาก 12% ในปี 2015 เป็น 16% ในปี 2016 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องการทักษะการทำงานที่สูงจึงทำให้เกิดแข่งขันและแย่งชิงบุคลากรกันระหว่างแต่ละองค์กร การจัดทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานเหล่านี้ยังร่วมงานกับเราอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายสำคัญอย่างยิ่ง

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไม่ตอบโจทย์

การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัลเริ่มกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานมีแนวโน้มทำงานจากภายนอกองค์กร ทำงานไม่ตรงเวลา และมีการทำงานหลายกะ ส่งผลให้การขออนุมัติเพื่อลางานหรือตรวจสอบบันทึกการทำงานเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก นอกจากนี้เมื่อการขอ OT มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การคำนวณเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนในองค์กรให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่จำกัดจึงกลายเป็นภาระสำหรับฝ่าย HR เป็นอย่างมาก

เพื่อลดภาระของฝ่าย HR ลง จึงมีการนำระบบจัดการข้อมูลบุคลากร ระบบลงบันทึกการลงเวลา และระบบบัญชีเงินเดือนเข้ามาให้งานเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลพนักงาน ตรวจสอบเวลาทำงาน และคำนวณเงินเดือนพร้อม OT ได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม พบระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่มักทำงานแยกขาดจากกัน ทำให้ฝ่าย HR ยังคงต้องเข้าใช้งานทีละระบบแล้วดึงข้อมูลออกมาเพื่อใส่เข้าไปยังระบบบัญชีเงินเดือนและระบบประเมินผลของพนักงานด้วยตนเอง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

จัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างครบวงจรด้วย MATRIX HRM

CS LOXINFO ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร จึงได้พัฒนา MATRIX HRM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์สำหรับบริหารจัดการทรัพยาการบุคคลแบบครบวงจรที่ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรในประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยผสานการทำงานของระบบจัดการข้อมูลบุคลากร ระบบบันทึกการลงเวลา ระบบบัญชีเงินเดือน และระบบประเมินผลงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ภายใต้โครงข่าย Cloud Computing มาตรฐานสูงของ CS LOXINFO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ICT Services แบบครบวงจรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

MATRIX HRM ประกอบด้วยบริการหลัก 4 ระบบ และบริการเสริมอีก 2 ระบบ ซึ่งเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันได้อย่างครบวงจร ดังนี้

  • ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร – ระบบบันทึก/แก้ไขข้อมูลผู้สมัครงานและประวัติพนักงาน สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อดึงข้อมูลจากสมาร์ตการ์ดมาใช้ได้ทันที ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยจริง
  • ระบบบันทึกการลงเวลา – เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรหรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน พร้อมคำนวณการมาสาย กลับก่อน ขาดงาน หรือลืมรูดบัตรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน – ระบบคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทนซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากระบบบันทึกการลงเวลามาใช้ได้ทันที รองรับการออกรายงานสรุปรายละเอียดค่าจ้างและรายละเอียดเงินได้-รายการหักในรายงานใบแจ้งยอด (Slip) พร้อมนำส่งข้อมูลกับธนาคารและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน – ประเมินพนักงานสำหรับปรับเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรม โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงจาก 3 ระบบแรก ทั้งยังรองรับการประเมินผลด้วยตัวพนักงานเองอีกด้วย

บริการเสริมอีก 2 บริการ ได้แก่

  • Mobile Application – ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน
  • HR Self Services – ระบบการให้บริการตนเองบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อินเตอร์เฟส 2 ภาษา รองรับมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ในไทย

MATRIX HRM เป็นซอฟต์แวร์ระบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอบรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เหมาะสำหรับบริษัทระดับ SME ตั้งแต่ไซส์ S ถึง L หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคน 100 คนขึ้นไป MATRIX HRM มาพร้อมกับหน้าจออินเตอร์เฟสที่เข้าใจได้ง่าย พร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อดึงข้อมูลของพนักงานจากบัตรประชาชนประเภทสมาร์ตการ์ดออกมาใช้งานได้ทันที ช่วยร่นระยะเวลาและลดความผิดพลาดในการจัดการกับข้อมูลของบุคลากร

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนยังถูกออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เช่น แบบฟอร์มการยื่นภาษีของกรมสรรพากร แบบฟอร์มการจ่ายเงินเพือนพนักงานให้กับธนาคาร หรือแบบฟอร์มการนำส่งข้อมูลประกันสังคม ซึ่งช่วยขจัดปัญหาความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความไม่ถูกต้องของเอกสาร โดยที่ฝ่าย HR ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เพิ่มความสะดวกแก่พนักงานด้วยบริการเสริม พร้อมลดภาระฝ่าย HR

จุดเด่นสำคัญอีกประการของ MATRIX HRM คือเป็นบริการบนระบบ Cloud ซึ่งฝ่าย HR สามารถใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์จากที่ไหน เวลาใดก็ได้ทันที แม้ไม่ได้อยู่ในออฟฟิสก็ตาม โดยรองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการยอดนิยมทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น Windows, macOS, Linux ช่วยลดการใช้กระดาษและทำให้การดำเนินงานของฝ่าย HR มีความอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือสามารถจัดทำรายงานจากระบบต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานสรุปรายละเอียดค่าจ้างและรายละเอียดเงินได้-รายการหักในสลิปเงินเดือน หรือรายงานสรุปการประเมินผลงานรายบุคคลหรือรายแผนกเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับฝั่งพนักงานเอง บริการเสริมบนสมาร์ตโฟนสามารถใช้งานได้ทั้งบน Apple iOS และ Android ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกการมาทำงาน ขอลางาน หรือเรียกดูสลิปเงินเดือนผ่าน Mobile Application ได้ทันที ในขณะที่ธุรกิจประเภทโรงงานที่พนักงานไม่ได้มีสมาร์ตโฟนใช้ทุกคน ก็สามารถเลือกติดตั้งเครื่อง Kiosk เพื่อให้พนักงานเข้ามาจัดการข้อมูลประวัติส่วนตัว ดูรายละเอียดการทำงาน หรือขอ OT ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเขียนเอกสารและตามล่าลายเซ็นต์จากหัวหน้างานของตนอีกต่อไป ช่วยลดภาระการขออนุมัติทั้งฝั่งพนักงานและหัวหน้างาน ในขณะที่ฝ่าย HR สามารถติดตามการขออนุมัติและสถานะการทำงานต่างๆ แบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์

Software as a Service บนระบบ Cloud Computing มาตรฐานสูงของ CS LOXINFO

MATRIX HRM เป็นบริการบนระบบ Cloud ในรูปแบบ Software as a Service ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ภายใน Data Center มาตรฐานสูงของ CS LOXINFO ถึง 3 แห่ง ได้แก่ อาคารซีดับเบิลยู อาคารเดอะคลาวด์ และอาคาร กสท.โทรคมนาคม พร้อมรับประกันความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการด้วยมาตรฐาน ISO 9001, ISO 20000 และ ISO 27001 ที่สำคัญมีระบบสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกวัน ส่งผลให้ Data Center ทั้ง 3 แห่งสามารถทำงานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

นอกจากนี้ CS LOXINFO ยังจัดให้มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยเฝ้าระวัง Data Center ตลอดเวลาแบบ 7/24 เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือช่องโหว่บนซอฟต์แวร์ ก็สามารถแจ้งทีมนักพัฒนาเพื่อออกแพตช์แก้ไขได้ทันที โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องดำเนินการอัปเกรดซอฟต์แวร์หรืออัปเดตด้วยตนเองแต่อย่างใด ลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของ CapEx และ OpEx เหล่านี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า MATRIX HRM และบริการอื่นๆ ของ CS LOXINFO มีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัย และพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุดชะงัก

ผู้ที่สนใจใช้บริการ MATRIX HRM ของ CS LOXINFO สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล matrixhrm@csloxinfo.net หรือโทร 02-263-8229 กด 2


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

OWASP แจกคู่มือ Large Language Model AI Cybersecurity Checklist

The Open Web Application Security Project (OWASP) ได้เผยแพร่คู่มือตรวจสอบการกลยุทธ์ในการใช้ LLM เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยจากเครื่องมือ AI

Google Chrome เพิ่มฟีเจอร์ Help me write

Google Chrome เพิ่มฟีเจอร์ Help me write ใช้ AI ช่วยเขียนข้อความได้แล้ว