Tag Archives: evaluation

Microsoft เปิดตัว Windows 11 Enterprise VM สำหรับนักพัฒนา

Microsoft เปิดตัว Windows 11 Enterprise แบบ Virtual Machine ให้นักพัฒนาทดลองใช้งานแล้ว

Read More »

CS LOXINFO พลิกโฉมระบบ HR ด้วย MATRIX HRM สุดยอดซอฟต์แวร์ออนไลน์สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในการทำงาน จากสถิติปี 2016 ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการลาออกของพนักงานสูงถึง 12% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราการลาออกสูงสุด โดยเพิ่มจาก 12% ในปี 2015 เป็น 16% ในปี 2016 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องการทักษะการทำงานที่สูงจึงทำให้เกิดแข่งขันและแย่งชิงบุคลากรกันระหว่างแต่ละองค์กร การจัดทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานเหล่านี้ยังร่วมงานกับเราอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายสำคัญอย่างยิ่ง

Read More »