Cisco Encrypted Traffic Analytics ได้รับการรับรอง “Miercom Performance Verified”

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายและ Data Center ชั้นนำของโลก เผยโซลูชัน Encrypted Traffic Analytics ผ่านการรับรอง Miercom Performance Verified สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่เข้ารหัสได้ทั้งหมดภายใน 3 ชั่วโมง

Credit: Cisco.com

Cisco Encrypted Traffic Analytics (ETA) เป็นโซลูชันสำหรับตรวจจับภัยคุกคามหรือทราฟฟิกที่เป็นอันตรายที่วิ่งไปมาบนช่องทางที่มีการเข้ารหัส โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการถอดรหัสข้อมูลแต่อย่างใด แต่อาศัยการทำงานของ Cisco Stealthwatch Enterprise ในการทำ Network Security Analytics จากอุปกรณ์ Routers และ Switches บนระบบเครือข่ายแทน

เพื่อยืนยันความสามารถของ Cisco ETA ทาง Cisco จึงได้ร่วมมือกับ Miercom สถาบันทดสอบและรับรองเทคโนโลยีชื่อดัง เพื่อทำการประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของโซลูชัน ETA ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

  • Cisco ETA สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่เข้ารหัสได้เร็วกว่าไม่ใช้ ETA ถึง 36% และสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ 100% ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
  • Cisco Stealthwatch Enterprise และ ETA สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Threat Intelligence ของภัยคุกคามที่ตรวจจับได้ รวมไปถึงภัยคุกคามที่มีลักษณะใกล้เคียงกันบนระบบเครือข่าย ช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการทำ Incident Response
  • ETA ช่วยตรวจสอบและประเมินการเข้ารหัสข้อมูลว่าเป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดขององค์กรหรือไม่

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้ Cisco ETA ผ่านการรับรอง Miercom Performance Verified ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มจาก Miercom ได้ที่นี่ [PDF]

ที่มา: https://blogs.cisco.com/security/encrypted-traffic-analytics-receives-miercom-performance-verified-certification


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …