CDIC 2023

[PR] หัวเว่ยจัดงานโมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรส 2018 ผนึกเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมโยงทุกระดับ ดันไทยสู่โลกอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ/ 26 มีนาคม 2561 – หัวเว่ยจัดงานโมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรส 2018 (Huawei Mobile Thailand Congress 2018 – Huawei MTC 2018) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561 นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่น 5G, เครือข่ายออลคลาวด์, วิดีโอ และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT)  และแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จจากทั่วโลก พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำและโซลูชั่นสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน (Scenario-specific) ให้แก่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมระดับแนวหน้าของไทย  โดยงานนี้เน้นในสามประเด็นหลักคือ Better connections – การเชื่อมโยงสื่อสารที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น, Better business growth – ธุรกิจที่เติบโตสูงขึ้น และ Better experience –ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น เร่งผสานความร่วมมือกับลูกค้าและเหล่าพันธมิตรต่างๆ เพื่อสร้างโลกดิจิทัลที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ

ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมพยายามพัฒนาข้อจำกัดของตัวเอง ไมว่าจะเป็นในด้านขีดความสามารถ การเชื่อมต่อ รูปแบบธุรกิจ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และความร่วมมือต่างๆ  เพื่อเตรียมการที่จะเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานของตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งจะมีมูลค่าสูงถึง 23 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ   ทั้งนี้หัวเว่ยได้ดำเนินการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีและพัฒนาสมาร์ทดีไวซ์ และจะทำหน้าที่เป็นเสมือนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ที่โอบอุ้มทั้งข้อมูล ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอัจฉริยะเอาไว้  เพื่อที่พันธมิตรทั้งหลายจะได้บ่มเพาะคอนเทนต์ แอพพลิเคชั่น และแม้แต่คลาวด์ให้เจริญงอกงามบนผืนแผ่นดินนี้

การเชื่อมโยงสื่อสารที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น: หัวเว่ยพยายามดำเนินการให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในวงกว้าง และช่วยผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถนำเทคโนโลยี 5G ซึ่งพร้อมที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยการวางโครงข่ายเชื่อมต่อและขยายระบบรับส่งข้อมูลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ หัวเว่ยยังมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 5G แบบครบวงจรเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ให้บริการเครือข่ายที่จะเริ่มเปิดให้บริการ 5G อีกทางหนึ่งด้วย และนอกจากจะสร้างเครือข่ายออลคลาวด์ให้ใช้งานได้จริงแล้ว หัวเว่ยยังให้ความสำคัญกับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้งอกเงยเพิ่มขึ้นจากการเชื่อมต่อ  นอกจากนี้ ยังมีบริการคลาวด์ที่จะช่วยขับเคลื่อนการใช้งานเครือข่าย เครือข่ายที่ทำให้เกิดการใช้งานคลาวด์ได้จริง การผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจ B2B ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจที่เติบโตสูงขึ้น: หัวเว่ยได้ส่งเสริมผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถขยายและมอบบริการที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้ทั้งในระดับรายบุคคล ครัวเรือน และองค์กร รวมถึงช่วยให้ผู้ให้บริการดึงศักยภาพด้านการเชื่อมต่อออกมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาบริการและธุรกิจใหม่ๆ อาทิ วิดีโอ เพื่อสร้างความสำเร็จจากธุรกิจรูปแบบใหม่

ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น: โซลูชั่นดิจิทัลด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษาของหัวเว่ยจะทำให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว ทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ  ทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดัน
ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีความเป็น Real-time, On-demand, All-online, DIY และ Social (ROADS) ยกระดับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ย่นระยะเวลาการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาด ด้วยการออกแบบบริการ และ Network Orchestration  จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีความล้ำหน้ามากขึ้น กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีการพัฒนาให้รุดหน้าตามไปด้วย เช่น การเปิดให้บริการโครงข่ายที่ทำได้รวดเร็วขึ้นและการใช้งานทรัพยากรได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   นอกจากนี้  ระบบ O&M อัจฉริยะ ทำงานได้อัตโนมัติและจำลองภาพได้ เมื่อรวมกับระบบบริหารเครือข่ายที่แม่นยำ ยังช่วยพัฒนาความเร็วและคุณภาพของบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถประเมินความเสี่ยงและช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลสะดวกขึ้นด้วย

ในงานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส 2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หัวเว่ยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 20 ชนิด พร้อมจัดแสดงผลงานที่ร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 300 ราย และแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงมุมมองในอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลจากสมาคมจีเอสเอ็มเอ (GSMA) อีก 8 รางวัลในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้แก่ รางวัลการสนับสนุนอุตสาหกรรมโมบายล์ยอดเยี่ยม (Outstanding Contribution to the Mobile Industry Award) รางวัลความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีโมบายล์ยอดเยี่ยม (Best Mobile Technology Breakthrough) รางวัล CTO’s Choice Award, รางวัลนวัตกรรมโมบายล์ยอดเยี่ยมสำหรับตลาดเกิดใหม่ (Best Mobile Innovation for Emerging Markets Award), รางวัล Green Mobile, รางวัลโครงข่ายโมบายล์ยอดเยี่ยม (Best Mobile Infrastructure Award), รางวัลนวัตกรรมโมบายล์ยอดเยี่ยม (Best Mobile Innovation Award) และรางวัลความล้ำหน้าด้านซอฟต์แวร์เครือข่ายยอดเยี่ยม (Best Network Software Breakthrough Award)

มร. เฉียง หัว  กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “งานโมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรสนี้ มีความสำคัญสำหรับเรามาก เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงให้พันธมิตรสำคัญๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม องค์กรและสถาบันชั้นนำ โอเปอเรเตอร์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้เห็นถึงความสำคัญของการทุ่มเทความพยายามร่วมกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งที่จะเปิดทางไปสู่โอกาส ธุรกิจ บริการและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ    และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หัวเว่ยเน้นไปที่การสร้างสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและนำนวัตกรรมที่ล้ำหน้าออกมาให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของโอเปอเรเตอร์และผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับความพยายามของเราที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ

งานหัวเว่ย โมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรส 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561 ที่ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC Thailand (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center Thailand) อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของหัวเว่ย กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆ ของหัวเว่ยด้วย

###

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย ผู้นำทางด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการสื่อสารที่ดีทั่วโลก ด้วยการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งข้อมูล และทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม  หัวเว่ยนำเสนอโซลูชั่นด้านไอซีทีแบบครบวงจร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายโทรคมนาคมและเอ็นเตอร์ไพรส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ด้วยกลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมตามความต้องการของลูกค้าและสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตร ปัจจุบัน พนักงานกว่า 180,000 คนทั่วโลกของหัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ กลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้บริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นไอซีทีของหัวเว่ยได้รับการติดตั้งในกว่า 170 ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก และให้บริการประชากรกว่าหนึ่งในสามของโลก  หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นใน2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com

ติดตามเราได้ที่

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei


About TechTalkThai PR 2

Check Also

Paessler ประกาศเข้าซื้อกิจการ ITPS บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสวิส

3 ตุลาคม 2566 : Paessler AG ผู้นำด้านโซลูชันการมอนิเตอร์ระบบ IT, OT และ IoT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นูเร็มเบิร์ก เยอรมนี ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการของ ITPS …

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …