CDIC 2023

Silver Peak EdgeConnect SD-WAN ผ่านการรับรองประสิทธิภาพด้าน VoIP จาก Miercom

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครือข่ายชั้นนำยืนยันผลการทดสอบว่า EdgeConnect สามารถรักษาคุณภาพของบริการ VoIP ผ่านบรอดแบนด์ได้เทียบเท่าระดับโทรศัพท์ปกติ แม้ว่า Packet จะสูญหายมากกว่า 55% ก็ตาม

Silver Peak® ผู้นำด้าน SD-WAN ระดับโลกซึ่งได้มอบคำมั่นสัญญาในการพลิกโฉมระบบคลาวด์ด้วย Wide Area Network ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ประกาศในวันนี้ว่าแพลตฟอร์ม Unity EdgeConnect™ SD-WAN edge ได้รับการรับรองการตรวจสอบประสิทธิภาพจาก Miercom หลังจากผ่านการทดสอบระบบ Voice over IP (VoIP) ในสถานการณ์จริง แพลตฟอร์ม EdgeConnect ประสบความสำเร็จในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของ VoIP ที่มีคุณภาพสูงผ่านลิงก์บรอดแบนด์ระดับผู้บริโภคเมื่อระดับของ Packet ที่สูญหายและการรับส่งข้อมูลเครือข่ายเพิ่มขึ้นทั่วทั้งการกำหนดค่าการลิงก์แบบคู่และแบบเดี่ยว

ซิลเวอร์ พีคทำงานร่วมกับ Miercom ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบเครือข่ายอิสระชั้นนำเพื่อออกแบบชุดการทดสอบระบบ VoIP ในสถานการณ์จริงเพื่อจำลองสภาวะการลิงก์บรอดแบนด์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อระดับของ Packet ที่สูญหายและการรับส่งข้อมูลเครือข่ายเพิ่มขึ้น คุณภาพเสียงถูกวัดผ่านลิงก์โดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม MOS (Mean Opinion Score) สำหรับแต่ละสถานการณ์เพื่อพิจารณาว่า EdgeConnect สามารถรักษาคะแนนประสิทธิภาพ MOS ที่ยอมรับได้สำหรับธุรกิจให้สูงกว่า 3.0 โดยใช้การลิงก์บรอดแบนด์แบบเดี่ยวและแบบคู่สำหรับผู้บริโภคได้หรือไม่ การทดสอบนี้ดำเนินการโดยใช้และไม่ใช้บอนดิ้งทันแนลที่มีความพร้อมใช้งานสูง (High Availability tunnel bonding) ขั้นสูงของซิลเวอร์ พีค และเปิดใช้ความสามารถในการปรับสภาพเส้นทาง (Path Conditioning)

ขณะที่องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในการเชื่อมต่อผู้ใช้กับแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ พวกเขาก็ต้องแลกด้วยการการลดขีดความสามารถในการนำส่งเสียงคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ผ่านบรอดแบนด์ บริการ SD-WAN พื้นฐานทำให้องค์กรต่างๆ จำต้องยอมรับสถานการณ์นี้เนื่องจากต้องใช้บริการรับส่งข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เช่น MPLS หรือ Direct Internet Access (DIA) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับผู้ใช้ สิ่งนี้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้องค์กรต่างๆ ทำตามคำมั่นสัญญาในการพลิกโฉมระบบคลาวด์และ SD-WAN ในท้ายที่สุด การทดสอบของ Miercom ยืนยันความแตกต่างที่ชัดเจนของ EdgeConnect ของซิลเวอร์ พีค ในฐานะแพลตฟอร์ม SD-WAN edge เพียงชนิดเดียวที่ส่งมอบเสียงคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับโทรศัพท์ปกติผ่านบรอดแบนด์สำหรับผู้บริโภคภายใต้การใช้งานเครือข่ายในสถานการณ์จริง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปลายทางและฝ่ายไอทีจะได้รับประสบการณ์ (QoEx – Quality of Experience) คุณภาพสูงสุด

“เป็นอีกครั้งที่ซิลเวอร์ พีคได้ประกาศสิ่งใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ต่อจากการทดสอบความทนทาน (Torture Test) ของเครือข่ายเมื่อปีที่แล้ว และยังเป็นการกระตุ้นผู้ให้บริการรายอื่นๆ ให้ส่งผลิตภัณฑ์ของตนเข้าทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ VoIP ผ่านลิงก์บรอดแบนด์ระดับผู้บริโภคในสถานการณ์ทดสอบด้วย MOS แบบเดียวกัน” ดีเร็ค กรานาธ (Derek Granath) รองประธานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของซิลเวอร์ พีคกล่าว “มีเพียง EdgeConnect เท่านั้นที่นำส่ง QoEx สูงสุดสำหรับ VoIP ผ่านบรอดแบนด์อย่างสม่ำเสมอ และรักษา MOS ให้สูงกว่า 3.0 แม้อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ WAN ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง”

ผลการทดสอบที่สำคัญ (ดูรายงานการทดสอบของ Miercom ฉบับเต็ม):

สถานการณ์ทดสอบ 1: ประสิทธิภาพเสียงระดับพื้นฐานผ่านลิงก์บรอดแบนด์เดี่ยว (Single Broadband link)

  • มีคุณภาพต่ำแม้มีการสูญหายต่ำ – เมื่อการทดสอบพื้นฐานโดยไม่เปิดใช้คุณสมบัติการปรับสภาพเส้นทางของ EdgeConnect มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงประสิทธิภาพที่คาดหวังของโซลูชัน SD-WAN พื้นฐาน คุณภาพเสียงของผู้ใช้ปลายทางเกือบจะลดลงทันทีที่ Packet สูญหายน้อยกว่า 2% ในลิงก์บรอดแบนด์เดี่ยวระดับพื้นฐาน
  • ด้วยการเปิดใช้การปรับสภาพเส้นทาง (Path Conditioning) ทำให้สามารถรักษาคุณภาพเสียงที่ยอมรับได้สำหรับธุรกิจโดยมี Packet สูญหายมากกว่า 7% ซึ่งแสดงถึงการปรับปรุงถึงเกือบ 4 เท่า

สถานการณ์ทดสอบ 2: ลิงก์บรอดแบนด์ 2 ลิงก์ โดยมีลิงก์หนึ่งได้รับความเสียหาย

  • บริการที่มีคุณภาพสูงแม้จะมี Packet สูญหายมากกว่า 55% – EdgeConnect สามารถให้บริการ VoIP คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องด้วยลิงก์เพียงลิงก์เดียวที่ทำงานได้ตามปกติ แม้ว่าอีกลิงก์หนึ่งจะมี Packet สูญหายจำนวนมากก็ตาม การเปิดใช้การปรับสภาพเส้นทางทำให้ผู้ใช้ปลายทางไม่พบการหยุดชะงักหรือการลดระดับคุณภาพบริการเสียงในระหว่างการทดสอบนี้

สถานการณ์ทดสอบ 3: ลิงก์บรอดแบนด์ 2 ลิงก์ โดยทั้ง 2 ลิงก์ได้รับความเสียหายเท่าๆ กัน

  • การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งแม้จะมีการสูญหายสูง – สถานการณ์การทดสอบลำดับที่ 3 ได้ดำเนินการให้ลิงก์บรอดแบนด์ระดับพื้นฐานทั้ง 2 ลิงก์มี Packet สูญหายในจำนวนที่เท่ากัน แม้จะมี Packet สูญหายทั้งหมดสูงถึง 40% (20% ต่อลิงก์) แต่ผู้ใช้ปลายทางก็ยังได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการเนื่องจากมีการใช้การปรับสภาพเส้นทางโดยนโยบายบอนดิ้งทันแนลที่มีความพร้อมใช้งานสูง (HA tunnel bonding policy) ซึ่งจะช่วยลดปัญหา Packet สูญหายและบริการหยุดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“แพลตฟอร์ม Unity EdgeConnect SD-WAN edge ของซิลเวอร์ พีค ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถมอบการสื่อสารด้วยเสียงที่มีคุณภาพในช่วงเวลาที่มีการรับส่งข้อมูลสูงสุดหรือภายใต้สถานการณ์ที่บริการหยุดทำงานโดยสมบูรณ์โดยใช้บอนดิ้งทันแนลที่มีความพร้อมใช้งานสูงและการปรับสภาพเส้นทาง” ร็อบ สมิทเทอร์ (Rob Smithers) ประธานบริษัท Miercom กล่าว “จากการทดสอบของเราพบว่า แพลตฟอร์ม EdgeConnect คงทนต่อการสูญหายของการเชื่อมต่อทั้ง 2 แบบได้ถึง 20% แม้จะเป็นการลิงก์อินเทอร์เน็ตระดับผู้บริโภคก็ตาม ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานไว้ได้น่าประทับใจมาก”


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft ประกาศเพิ่ม Copilot ลงใน Windows 11

Microsoft ได้ประกาศเพิ่ม Copilot ระบบ AI Chatbot ลงใน Windows 11

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Splunk ด้วยมูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญ

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Splunk ด้วยมูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญ