CDIC 2023

ประหยัดเวลาการทำ Business Report ลง 71% ด้วย Alteryx และ Tableau

Alteryx ได้ออกมานำเสนอถึงกรณีศึกษาการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงใน Hyundai Motor America ถึงการนำ Alteryx และ Tableau มาใช้งานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกระบวนการการทำ Business Report ให้เป็นอัตโนมัติและใช้เวลาน้อยลงถึง 71% ประหยัดเวลาต่อปีได้นับพันชั่วโมง และทำให้สามารถทำทรัพยากรบุคคลและเวลาที่เพิ่มขึ้นมา มาสร้างทีม Data Analytics ภายในบริษัทได้

 

Credit: Alteryx

 

การเตรียมข้อมูล คือขั้นตอนที่เสียเวลาที่สุดในทุกๆ การสร้างรายงานทางธุรกิจ

กรณีศึกษาในครั้งนี้ได้เริ่มต้นเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจที่มีข้อมูลหลากหลายและซับซ้อนอย่าง Hyundai Motor America นั่นก็คือการจัดเตรียมข้อมูลและผสานรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งให้อยู่ในรูปแบบที่นำมาวิเคราะห์ได้นั่นเอง

Hyundai Motor America นั้นมียอดขายรถยนต์จำนวนหลายพันคันต่อวัน และการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานและทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์นั้น ความเร็วในการระบุสาเหตุและแก้ไขปัญหาถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งประเด็นนี้นอกจากจะเป็นไปเพื่อการรักษาชื่อเสียงของแบรนด์แล้ว การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของบริษัทลงไปด้วยโดยตรง

แรกเริ่มนั้น Hyundai Motor America ก็มีการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ระบุถึงปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยนำข้อมูลจากหลากหลายแหล่งทั้งแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า, ข้อมูลจาก Call Center, ข้อมูลการซ่อมแซมของศูนย์บริการ และอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาว่าประเด็นใดบ้างที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การค้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริงและทำการแก้ไขให้ตรงจุด

อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแต่ละระบบนั้นมีความหลากหลายสูงมาก ทำให้การนำข้อมูลมาใช้งานในแต่ละครั้งนั้นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับเครื่องมือที่หลากหลาย ทั้ง SAS, SQL, Excel และอื่นๆ รวมถึงการเขียน Script ต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระนั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ต้องคอยมีการแก้ไข Script อย่างต่อเนื่องเมื่อความต้องการใช้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป หรือ Data Source มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะกระทบไปถึง Script ในขั้นตอนการผสานรวมข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วย

ทีมงานของ Hyundai Motor America ใช้เวลา 1,764 ชั่วโมงต่อปีในการเตรียมข้อมูลและออกรายงานต่างๆ ซึ่งหากคิดแล้วก็นับเป็นเวลามากถึง 220 วันต่อปีเลยทีเดียวที่ต้องสูญไปกับการจัดการข้อมูลและออกรายงานเหล่านี้ ทำให้ทีม Hyundai Motor America ต้องมองหาเครื่องมือที่จะมาช่วยให้งานเหล่านี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Alteryx: เปลี่ยนการเตรียมข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติอย่างง่ายดาย ลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Alteryx นั้นเป็นโซลูชันด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรที่มีทั้งเครื่องมือในการเตรียมข้อมูล (Data Preparation), การผสานรวมข้อมูล (Data Blending) ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytics) โดยชื่อเสียงของ Alteryx นั้นโดดเด่นมากทางด้านการทำ Data Preparation และ Data Blending มาอย่างยาวนาน

Hyundai Motor America ได้เริ่มนำ Alteryx มาใช้ และพบว่าภายในระยะเวลา 1 ปี Alteryx สามารถช่วยให้การทำ Data Preparation และ Data Blending กลายเป็นกระบวกการที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติไปอย่างสมบูรณ์ ช่วยประหยัดเวลาไปได้ 71% หรือราวๆ 1,253 ชั่วโมงต่อปี ในขณะที่เครื่องมือของ Alteryx เองก็มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ทำให้หากมีการเปลี่ยนแปลงของ Data Source, การเพิ่ม Data Source, การเปลี่ยน Format ของข้อมูลที่จะนำมาใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ทีมงาน Hyundai Motor America ก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการแก้ไข Script ด้วยตัวเองอีก แต่ใช้เครื่องมือ GUI ที่ค่อนข้างสำเร็จรูปของ Alteryx ในการแก้ไขได้เลย

 

Credit: Alteryx

 

เครื่องมือการจัดการเตรียมข้อมูลของ Alteryx นั้นมีลักษณะเป็นการวาด Diagram เพื่อจัดการกับข้อมูลด้วยฟังก์ชันต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, การจัดเรียงรูปแบบของข้อมูล, การตัดหรือคัดเลือกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการ, การรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง, การส่งข้อมูลออกไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ หรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Alteryx เองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ในภาพรวมนั้นเมื่อนำ Alteryx มาใช้ในการจัดเตรียมข้อมูล และส่งข้อมูลไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้ Hyundai Motor America ก็สามารถลดเวลาจากที่เคยใช้ทั้งหมดในการสร้างรายงานทางธุรกิจ 1,764 ชั่วโมงต่อปี เหลือเพียงแค่ 130 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น โดยเวลาที่ใช้ใน 130 ชั่วโมงนี้คือการ Maintenance ให้ระบบสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัตินั่นเอง

 

รายงานสรุปตัวเลขการประหยัดเวลาเมื่อใช้งาน Alteryx และเครื่องมือต่างๆ Credit: Alteryx

 

เมื่อใช้ Alteryx ก็มีเวลามากขึ้น สามารถแก้ไขโจทย์ใหม่ๆ ทางธุรกิจได้มากขึ้นด้วยข้อมูล

แน่นอนว่าทีมงาน Hyundai Motor America เองก็มีความปรารถนาในการที่จะนำข้อมูลมาใช้ต่อยอดเสริมธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการนำ Data Source ใหม่ๆ เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม, การลองแก้โจทย์เดิมๆ ในมุมมองใหม่ๆ ด้วยข้อมูลที่เพิ่มขึ้น, การลองแก้ไขโจทย์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขมาก่อน

เพื่อเป้าหมายดังกล่าว ทีมงานของ Hyundai Motor America ที่เดิมเคยต้องเสียเวลาไปกับการเตรียมข้อมูลเพื่อทำรายงานแบบเดิมๆ ซ้ำๆ กันทุกๆ ปี ก็ได้นำเวลาที่เพิ่มขึ้นมาพันกว่าชั่วโมงต่อปีมาสร้าง Data Team กันอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้สร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน Hyundai Motor America ได้มีการใช้งาน Alteryx มากถึง 5,774 Node และมีการใช้เครื่องมือเฉพาะมากถึง 61 รายการภายใน 76 Workflow โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ 24% เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ซึ่งก็จะทำให้ Hyundai Motor America มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและถูกวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

Hyundai Motor America นั้นเชื่อว่าความเร็วและความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของตนเองนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในธุรกิจ และลูกค้าของ Hyundai Motor America เองก็ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ และการส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงด้วย ซึ่ง Data Team ที่จะเข้ามาช่วยให้คุณภาพของสินค้าและบริการของ Hyundai Motor America สูงขึ้นนี้เองก็จะเป็นกุญแจสำคัญซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง Brand Loyalty ที่ดีของ Hyundai Motor America

 

ตัวอย่างของ Workflow ที่ Hyundai Motor America สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานแบบอัตโนมัติในอนาคต Credit: Alteryx

 

โหลด Template สำหรับใช้งาน Alteryx และ Tableau ร่วมกันฟรีๆ

สำหรับธุรกิจที่มีการใช้งานทั้ง Alteryx และ Tableau หรือใช้งานเพียง Tableau อย่างเดียวอยู่แล้วและพร้อมจะติดตั้ง Alteryx รุ่นทดลองใช้งานฟรี สามารถทำการโหลด Alteryx + Tableau Analytic Template ไปใช้งานกันได้ฟรีๆ เพื่อช่วยให้การเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย, ทำ Predictive Analysis อย่างง่ายๆ ด้วยการใช้ Logistic Regression, เตรียมข้อมูลเพื่อทำ Linear Regression ไปจนถึงการทำ Spatial Analytics ได้ที่ https://pages.alteryx.com/analytic-template-tableau.html?utm_source=3pcs_tech_talk_thai&utm_medium=affiliate

 

ติดต่อทีมงาน Alteryx ได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันของ Alteryx และต้องการติดต่อทีมงาน Alteryx เพื่อปรึกษาปัญหาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการจัดการกับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สามารถติดต่อทีมงาน Alteryx ได้โดยตรงทันทีที่ pichk@alteryx.com หรือโทร 088-959-4429

 

ที่มา: https://community.alteryx.com/t5/Alteryx-Use-Cases/How-to-Save-71-of-Your-Time-with-Alteryx-Tableau/ta-p/182866


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CloudCampus 10 Gbps คุณภาพสูงของหัวเว่ยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอัจฉริยะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ [Guest Post]

ในระหว่างงานหัวเว่ย คอนเนกต์ (Huawei Connect) ประจำปี 2566 หัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชัน CloudCampus 10 Gbps คุณภาพสูงเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ที่มาพร้อมกับ 4 ฟีเจอร์สุดพิเศษ ได้แก่ การเข้าถึงความเร็วสูง, สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย, สุดยอดประสบการณ์ และการดำเนินงานและการบำรุงรักษาแบบเรียบง่าย (O&M) โดยโซลูชันดังกล่าวพร้อมรองรับอนาคต มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั่วโลกในการสร้างเครือข่ายแคมปัสคุณภาพสูง “ความเร็ว 10 Gbps สำหรับสำนักงาน, 10 Gbps สำหรับการผลิต และ 10 Gbps สำหรับสาขา” เพื่อเร่งความเร็วในการเดินทางเปลี่ยนผ่านจากยุคดิจิทัลไปสู่ยุคระบบอัจฉริยะ

หัวเว่ย กำหนดนิยามใหม่ของความปลอดภัย เปิดตัว HiSec ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และ HiSec SASE โซลูชันรักษาความปลอดภัยทรงพลัง [Guest Post]

ในงานหัวเว่ย คอนเนกต์ (HUAWEI CONNECT) ประจำปี 2566 หัวเว่ย ซีเคียวริตี้ (Huawei Security) ได้รวบรวมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับอาวุโสในอุตสาหกรรม มาร่วมสำรวจแนวทางใหม่ในการพัฒนาความปลอดภัยของเครือข่าย โดยในระหว่างการประชุมด้านความปลอดภัยนั้น คุณไมค์ หม่า (Mike Ma) ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย …