Black Hat Asia 2023

ประหยัดเวลาการทำ Business Report ลง 71% ด้วย Alteryx และ Tableau

Alteryx ได้ออกมานำเสนอถึงกรณีศึกษาการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงใน Hyundai Motor America ถึงการนำ Alteryx และ Tableau มาใช้งานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกระบวนการการทำ Business Report ให้เป็นอัตโนมัติและใช้เวลาน้อยลงถึง 71% ประหยัดเวลาต่อปีได้นับพันชั่วโมง และทำให้สามารถทำทรัพยากรบุคคลและเวลาที่เพิ่มขึ้นมา มาสร้างทีม Data Analytics ภายในบริษัทได้

 

Credit: Alteryx

 

การเตรียมข้อมูล คือขั้นตอนที่เสียเวลาที่สุดในทุกๆ การสร้างรายงานทางธุรกิจ

กรณีศึกษาในครั้งนี้ได้เริ่มต้นเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจที่มีข้อมูลหลากหลายและซับซ้อนอย่าง Hyundai Motor America นั่นก็คือการจัดเตรียมข้อมูลและผสานรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งให้อยู่ในรูปแบบที่นำมาวิเคราะห์ได้นั่นเอง

Hyundai Motor America นั้นมียอดขายรถยนต์จำนวนหลายพันคันต่อวัน และการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานและทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์นั้น ความเร็วในการระบุสาเหตุและแก้ไขปัญหาถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งประเด็นนี้นอกจากจะเป็นไปเพื่อการรักษาชื่อเสียงของแบรนด์แล้ว การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของบริษัทลงไปด้วยโดยตรง

แรกเริ่มนั้น Hyundai Motor America ก็มีการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ระบุถึงปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยนำข้อมูลจากหลากหลายแหล่งทั้งแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า, ข้อมูลจาก Call Center, ข้อมูลการซ่อมแซมของศูนย์บริการ และอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาว่าประเด็นใดบ้างที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การค้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริงและทำการแก้ไขให้ตรงจุด

อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแต่ละระบบนั้นมีความหลากหลายสูงมาก ทำให้การนำข้อมูลมาใช้งานในแต่ละครั้งนั้นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับเครื่องมือที่หลากหลาย ทั้ง SAS, SQL, Excel และอื่นๆ รวมถึงการเขียน Script ต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระนั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ต้องคอยมีการแก้ไข Script อย่างต่อเนื่องเมื่อความต้องการใช้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป หรือ Data Source มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะกระทบไปถึง Script ในขั้นตอนการผสานรวมข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วย

ทีมงานของ Hyundai Motor America ใช้เวลา 1,764 ชั่วโมงต่อปีในการเตรียมข้อมูลและออกรายงานต่างๆ ซึ่งหากคิดแล้วก็นับเป็นเวลามากถึง 220 วันต่อปีเลยทีเดียวที่ต้องสูญไปกับการจัดการข้อมูลและออกรายงานเหล่านี้ ทำให้ทีม Hyundai Motor America ต้องมองหาเครื่องมือที่จะมาช่วยให้งานเหล่านี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Alteryx: เปลี่ยนการเตรียมข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติอย่างง่ายดาย ลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Alteryx นั้นเป็นโซลูชันด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรที่มีทั้งเครื่องมือในการเตรียมข้อมูล (Data Preparation), การผสานรวมข้อมูล (Data Blending) ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytics) โดยชื่อเสียงของ Alteryx นั้นโดดเด่นมากทางด้านการทำ Data Preparation และ Data Blending มาอย่างยาวนาน

Hyundai Motor America ได้เริ่มนำ Alteryx มาใช้ และพบว่าภายในระยะเวลา 1 ปี Alteryx สามารถช่วยให้การทำ Data Preparation และ Data Blending กลายเป็นกระบวกการที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติไปอย่างสมบูรณ์ ช่วยประหยัดเวลาไปได้ 71% หรือราวๆ 1,253 ชั่วโมงต่อปี ในขณะที่เครื่องมือของ Alteryx เองก็มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ทำให้หากมีการเปลี่ยนแปลงของ Data Source, การเพิ่ม Data Source, การเปลี่ยน Format ของข้อมูลที่จะนำมาใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ทีมงาน Hyundai Motor America ก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการแก้ไข Script ด้วยตัวเองอีก แต่ใช้เครื่องมือ GUI ที่ค่อนข้างสำเร็จรูปของ Alteryx ในการแก้ไขได้เลย

 

Credit: Alteryx

 

เครื่องมือการจัดการเตรียมข้อมูลของ Alteryx นั้นมีลักษณะเป็นการวาด Diagram เพื่อจัดการกับข้อมูลด้วยฟังก์ชันต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, การจัดเรียงรูปแบบของข้อมูล, การตัดหรือคัดเลือกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการ, การรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง, การส่งข้อมูลออกไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ หรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Alteryx เองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ในภาพรวมนั้นเมื่อนำ Alteryx มาใช้ในการจัดเตรียมข้อมูล และส่งข้อมูลไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้ Hyundai Motor America ก็สามารถลดเวลาจากที่เคยใช้ทั้งหมดในการสร้างรายงานทางธุรกิจ 1,764 ชั่วโมงต่อปี เหลือเพียงแค่ 130 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น โดยเวลาที่ใช้ใน 130 ชั่วโมงนี้คือการ Maintenance ให้ระบบสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัตินั่นเอง

 

รายงานสรุปตัวเลขการประหยัดเวลาเมื่อใช้งาน Alteryx และเครื่องมือต่างๆ Credit: Alteryx

 

เมื่อใช้ Alteryx ก็มีเวลามากขึ้น สามารถแก้ไขโจทย์ใหม่ๆ ทางธุรกิจได้มากขึ้นด้วยข้อมูล

แน่นอนว่าทีมงาน Hyundai Motor America เองก็มีความปรารถนาในการที่จะนำข้อมูลมาใช้ต่อยอดเสริมธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการนำ Data Source ใหม่ๆ เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม, การลองแก้โจทย์เดิมๆ ในมุมมองใหม่ๆ ด้วยข้อมูลที่เพิ่มขึ้น, การลองแก้ไขโจทย์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขมาก่อน

เพื่อเป้าหมายดังกล่าว ทีมงานของ Hyundai Motor America ที่เดิมเคยต้องเสียเวลาไปกับการเตรียมข้อมูลเพื่อทำรายงานแบบเดิมๆ ซ้ำๆ กันทุกๆ ปี ก็ได้นำเวลาที่เพิ่มขึ้นมาพันกว่าชั่วโมงต่อปีมาสร้าง Data Team กันอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้สร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน Hyundai Motor America ได้มีการใช้งาน Alteryx มากถึง 5,774 Node และมีการใช้เครื่องมือเฉพาะมากถึง 61 รายการภายใน 76 Workflow โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ 24% เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ซึ่งก็จะทำให้ Hyundai Motor America มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและถูกวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

Hyundai Motor America นั้นเชื่อว่าความเร็วและความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของตนเองนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในธุรกิจ และลูกค้าของ Hyundai Motor America เองก็ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ และการส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงด้วย ซึ่ง Data Team ที่จะเข้ามาช่วยให้คุณภาพของสินค้าและบริการของ Hyundai Motor America สูงขึ้นนี้เองก็จะเป็นกุญแจสำคัญซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง Brand Loyalty ที่ดีของ Hyundai Motor America

 

ตัวอย่างของ Workflow ที่ Hyundai Motor America สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานแบบอัตโนมัติในอนาคต Credit: Alteryx

 

โหลด Template สำหรับใช้งาน Alteryx และ Tableau ร่วมกันฟรีๆ

สำหรับธุรกิจที่มีการใช้งานทั้ง Alteryx และ Tableau หรือใช้งานเพียง Tableau อย่างเดียวอยู่แล้วและพร้อมจะติดตั้ง Alteryx รุ่นทดลองใช้งานฟรี สามารถทำการโหลด Alteryx + Tableau Analytic Template ไปใช้งานกันได้ฟรีๆ เพื่อช่วยให้การเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย, ทำ Predictive Analysis อย่างง่ายๆ ด้วยการใช้ Logistic Regression, เตรียมข้อมูลเพื่อทำ Linear Regression ไปจนถึงการทำ Spatial Analytics ได้ที่ https://pages.alteryx.com/analytic-template-tableau.html?utm_source=3pcs_tech_talk_thai&utm_medium=affiliate

 

ติดต่อทีมงาน Alteryx ได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันของ Alteryx และต้องการติดต่อทีมงาน Alteryx เพื่อปรึกษาปัญหาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการจัดการกับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สามารถติดต่อทีมงาน Alteryx ได้โดยตรงทันทีที่ pichk@alteryx.com หรือโทร 088-959-4429

 

ที่มา: https://community.alteryx.com/t5/Alteryx-Use-Cases/How-to-Save-71-of-Your-Time-with-Alteryx-Tableau/ta-p/182866


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน” ยกโซลูชัน Fraud Protection ของ Group-IB เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตลาด [Guest Post]

Group-IB ผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ มีความภูมิใจในการประกาศว่า แพลตฟอร์ม Fraud Protection ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาระดับโลกอย่างฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) ว่าเป็นโซลูชันป้องกันการฉ้อโกงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดปัจจุบัน ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “IBM Automation and Data&AI Power by Computer Union” [25 เมษายน 2566]

IBM และ Computer Union ขอเชิญ End User ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “IBM Automation and Data&AI Powered by Computer …