Breaking News

Miercom เผยผลการทดสอบ Endpoint Security และ Comodo ได้คะแนนเต็มในการตรวจจับ Botnet, APT และ Malicious Document

comodo_logo_h50

Miercom ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเครือข่าย ได้ทำการทดสอบระบบ Endpoint Protection ระดับองค์กร 12 ราย โดย Miercom ได้จำแนกวิธีการทดสอบความสามารถในการตรวจจับดังต่อไปนี้

  • Legacy – ตรวจจับ Virus และ Worm ที่เป็น Known Threat และเป็นที่รู้จักมาแล้วมากกว่า 30 วันขึ้นไป
  • BotNet – ตรวจจับ Malware ที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบ Command and Control (CnC) เพื่อรับคำสั่งจากผู้โจมตี โดยมักจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำ DDoS
  • Advanced Persistent Threats (APTs) – ตรวจจับความพยายามในการ Hack เครื่องใดๆ โดยมีมนุษย์เป็นผู้กระทำ โดยฝัง Malware เพื่อกระทำการโจมตีต่างๆ ที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบรักษาความปลอดภัยให้ได้
  • Malicious Documents – ตรวจสอบเอกสารใน Format ต่างๆ ที่มีการซุกซ่อน Virus, Worm และ Malware อยู่ภายใน
  • Remote Access Trojans (RATS) – ตรวจสอบ Malicious Code ที่แอบซุกซ่อนอยู่ภายใน Software ต่างๆ
  • Zero-Day – ตรวจจับ Unknown Threats

ทั้งนี้ Comodo Endpoint Security Manager ก็ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมมากถึง 87.3 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกผลิตภัณฑ์รวมกันซึ่งอยู่ที่ 52.3 คะแนน และได้เป็นอันดับ 2 ในการทดสอบครั้งนี้ โดยทำคะแนนเต็มถึง 3 รายการได้แก่ การตรวจจับ BotNet, การตรวจจับ APT และการตรวจจับ Malicious Documents ซึ่งทำให้กลายเป็นผู้ผลิตที่สามารถทำคะแนนเต็มได้มากที่สุดในการทดสอบ

comodo_esm

สำหรับ SI ที่สนใจทดสอบผลิตภัณฑ์หรือสมัครเป็น Reseller และองค์กรที่อยากทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของ Comodo สามารถติดต่อทีมงาน Comodo Thailand ได้ทันทีที่คุณภัทร์ธีนันท์ (เหมย) ที่เบอร์โทร 083-068-6507 หรืออีเมลล์ patteenun@comodothailand.com ได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติมAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Emerging Stronger Series

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก การเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือที่ชัดเจนกับความไม่แน่นอนท่ามกลาง “ความปกติใหม่” ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่องค์กรตั้งรับในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต