CDIC 2023

รวมศูนย์การสำรองข้อมูลสู่ Backup Storage อัจฉริยะจาก HPE & Cohesity ง่ายต่อการบริหารจัดการและการเพิ่มขยาย

การสำรองข้อมูลนั้นนับเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องทำเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการทำงานแต่ละวันนั้นจะไม่สูญหายไปพร้อมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ Hardware, Software และการถูกโจมตีโดย Ransomware

อย่างไรก็ดี เมื่อธุรกิจองค์กรมีการสำรองข้อมูลมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการบริหารจัดการข้อมูลที่สำรองเอาไว้นั้นเป็นไปได้ยาก เพราะข้อมูลสำรองแต่ละชุดถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายบนอุปกรณ์ Local Storage และ Shared Storage ที่แตกต่างกัน ทำให้การใช้งาน Storage นั้นไม่มีประสิทธิภาพ และการจัดการปกป้องให้ข้อมูลที่ถูกสำรองเอาไว้นั้นไม่สูญหายไปทำได้ยาก อีกทั้งระบบสำรองขัอมูลที่ประกอบไปด้วย Software และ Hardware จำนวนมากมายนั้นก็มีความซับซ้อน และดูแลรักษาได้ยาก

เพื่อตอบโจทย์นี้ HPE จึงได้ทำการร่วมมือกับ Cohesity นำเสนอโซลูชัน Backup Storage สำหรับการ Backup และ Recovery โดยเฉพาะ ที่ได้รวมเอาทั้ง Software และ Hardware มาด้วยกันพร้อมรองรับการเพิ่มขยายได้ด้วยความเป็น Software-Defined Storage เพื่อให้ธุรกิจองค์กรมีทางเลือกในการจัดการข้อมูล Backup อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

HPE and Cohesity for Modern Backup and Recovery สำรองข้อมูลได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่าในหนึ่งเดียว

ภายในโซลูชันนี้ จะเป็นการนำเอา HPE Apollo และ HPE ProLiant Gen10 Server มาใช้เป็น Hardware เพื่อทำการติดตั้ง Cohesity DataPlatform สำหรับทำหน้าที่เป็น Scale-Out Storage พร้อมเสริมด้วย Cohesity DataProtect สำหรับทำ Backup ภายในระบบ ทั้งให้ทั้งระบบ Storage และ Backup นั้นสามารถเพิ่มขยายได้อย่างง่ายดาย ด้วยการติดตั้ง Server จาก HPE ที่ลง Software ของ Cohesity เอาไว้เพียงเท่านั้นก็สามารถเพิ่มทั้งความจุและประสิทธิภาพของระบบได้แล้ว

Server ของ HPE นั้นมีจุดเด่นที่มีรุ่นซึ่งรองรับการติดตั้ง HDD/SSD ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างคุ้มค่าภายในระบบเดียว อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับ Hardware และการบริหารจัดการได้จากระยะไกล รวมถึงผ่านการทดสอบโซลูชันร่วมกับ Cohesity มาเป็นอย่างดี ทำให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมั่นใจ

ทางด้านของ Cohesity นั้น ก็จะเสริมความสามารถด้าน Software-Defined Storage และการทำ Backup เป็นหลัก เพื่อให้การสำรอง จัดเก็บ และกู้คืนข้อมูลทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นได้ภายในระบบเดียวกัน ง่าต่อการบริหารจัดการและการดูแลรักษาในระยะยาว โดย Cohesity มีความสามารถโดดเด่นสำหรับตอบโจทย์การสำรองและกู้คืนข้อมูลในธุรกิจองค์กรดังนี้

 • สามารถจัดเก็บข้อมูล Backup และ Unstructured Data ปริมาณมหาศาลได้ และเพิ่มขยายระบบได้แบบ Scale-Out
 • มีความสามารถทั้งการทำ Backup, Recovery, Replication และ Disaster Recovery ในระบบเดียว ลดความซับซ้อนด้านการสำรองข้อมูลและระบบลงได้เป็นอย่างมาก
 • รองรับการสำรองข้อมูลของหลากหลาย Workload ไม่ว่าจะเป็น Hypervisor, Database, Application, Big Data Hadoop และอื่นๆ
 • สามารถสำรองข้อมูลได้ทั้งสำหรับระบบแบบ Physical, Virtual, Cloud และ Edge
 • มีความสามารถ Cohesity SnapTree สามารถจัดเก็บข้อมูลที่สำรองเอาไว้แต่ละชุดในระดับ Application หรือ VM ให้พร้อมกู้คืนนำมาใช้งานได้ทันทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 • ลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลลงได้ด้วยการทำ Global Deduplication
 • มีระบบ Search เพื่อค้นหาข้อมูลที่สำรองเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ VM หรือ File ก็ตาม และสามารถเลือกการกู้คืนข้อมูลได้ทั้งการกู้คืนทั้งหมด, การกู้คืนเฉพาะไฟล์ หรือการกู้คืนเฉพาะ Object ที่ต้องการใน Exchange, SQL และ SharePoint
 • มีความสามารถ Cohesity DataLock และ Multi-Factor Authentication สำหรับปกป้องข้อมูลที่สำรองอยู่บน Cohesity ไม่ให้ถูกแก้ไขจากภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้ ลดความเสี่ยงที่ข้อมูลซึ่งสำรองเอาไว้จะถูกเข้ารหัสเรียกค่าไถ่โดย Ransomware ลง
 • สามารถทำงานร่วมกับบริการ Public Cloud ในรูปแบบ Cloud Tiering เพื่อจัดเก็บข้อมูลระยะยาวในงบประมาณที่คุ้มค่าได้
 • รองรับการนำข้อมูลที่สำรองไว้ไปใช้งานใน Dev/Test Workflow ได้ และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วย Cohesity หรือ Software อื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ด้าน Security, Compliance และ Analytics ได้
 • สามารถทำ Snapshot Integration ร่วมกับ HPE Nimble Storage ได้

จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้งานโซลูชันของ HPE และ Cohesity นี้จะต่างจากโซลูชัน Backup ทั่วๆ ไป ที่ธุรกิจองค์การต้องออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ Backup มากมาย ทั้ง Management Server, Media Server, Tape Library และ Storage ทำให้ภาระของผู้ดูแลระบบนั้นสูงมากในแง่ของการ Integrate ระบบและการดูแลรักษาระบบ ในขณะที่การใช้ HPE และ Cohesity ร่วมกันนั้นจะทำให้ความซับซ้อนเหล่านี้หายไปทั้งหมด และบริหารจัดการทุกอย่างได้จากศูนย์กลาง เพิ่มขยายระบบได้อย่างง่ายดาย ไม่ทำให้การดูแลระบบด้านการสำรองข้อมูลเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้ดูแลระบบอีกต่อไป

ศึกษาแนวทางการออกแบบระบบได้จาก Solution Guide

เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถทำการศึกษาข้อมูลเชิงเทคนิคได้ก่อนตัดสินใจ ทาง HPE และ Cohesity จึงร่วมกันพัฒนาเอกสาร Solution Guide เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถทำการศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองที่ https://www.cohesity.com/resource-assets/solution-guides/integrated-data-protection-with-cohesity-dataplatform-and-hpe-nimble-storage-solution-guide-en.pdf

สนใจโซลูชันของ HPE ติดต่อ Metro Connect

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันใดๆของ HPE สามารถติดต่อทีมงาน Metro Connect เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม, ทดสอบระบบ หรือขอใบเสนอราคาได้ทันทีที่แผนกการตลาด อีเมล์ anutrwan@metroconnect.co.th หรือโทรติดต่อ 02-089-4508


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Apple ออกแพตช์ฉุกเฉินอุดช่องโหว่ Zero-Day บน iOS และ iPadOS

Apple ออกแพตช์ฉุกเฉินอุดช่องโหว่ Zero-Day บน iOS และ iPadOS

Intel ประกาศแยกบริษัทลูก สำหรับ Programmable Chip โดยเฉพาะ

Intel ประกาศแยกบริษัทลูก สำหรับ Programmable Chip โดยเฉพาะ พักแผน IPO เอาไว้ก่อน