Black Hat Asia 2023

9 ตัวอย่างการใช้งาน Chatbot อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจองค์กร ด้วย Intumit SmartRobot โดย CTC Global (Thailand)

เมื่อ Chatbot ได้กลายเป็นอีกช่องทางหลักที่ธุรกิจใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าและสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร ความต้องการในระบบ Chatbot ที่มีความชาญฉลาดด้วยการผสานระบบ AI เข้ามาใช้ในการเรียนรู้และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากและกรณีการทำงานที่ซับซ้อนก็เริ่มเกิดขึ้นมาในธุรกิจองค์กรทั่วโลก และ Intumit SmartRobot ก็คือโซลูชัน Chatbot อัจฉริยะที่รองรับการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้หลายภาษา ทำให้หลายธุรกิจองค์กรที่มี Workflow ที่ซับซ้อนและมีลูกค้าจากหลายชาติเลือกใช้งานนั่นเอง

รู้จักกับ Intumit SmartRobot ระบบ Chatbot อัจฉริยะสัญชาติไต้หวันที่มีลูกค้าธุรกิจองค์กรระดับโลก

Intumit คือธุรกิจสัญชาติไต้หวันที่มีอายุกว่า 20 ปี ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาโซลูชันด้าน Knowledge Management Systems, Data Crawling และ Search Engine ก่อนที่จะต่อยอดมาสู่การพัฒนาโซลูชันด้าน Data Analytics และก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI และ Chatbot ในเวลาถัดมา

สำหรับผลิตภัณฑ์เรือธงของ Intumit นั้นคือ SmartRobot ระบบที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายแขนงทางด้าน AI และ Chatbot เอาไว้ด้วยกัน เพื่อเป็น Platform สำหรับให้ภาคธุรกิจองค์กรนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาระบบ Chatbot อัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และด้วยทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาของ Intumit เองนั้นก็ทำให้ SmartRobot สามารถรองรับการทำงานร่วมกับภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 20 ภาษา จนกลายเป็นบริษัทที่มีลูกค้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลก และมีธุรกิจองค์กรกว่า 500 แห่งเลือกใช้งาน Intumit ในการสร้าง Chatbot เพื่อให้บริการและโต้ตอบด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติในงานที่มีความซับซ้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม

ด้วยการพัฒนา Intumit SmartRobot มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบสามารถทำการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ AI Engine ที่มีความชาญฉลาดจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก, การเชื่อมต่อกับระบบ Business Application สำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจและทำงานร่วมกับระบบเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ, การรองรับ Platform ได้หลากหลายทำให้สามารถย้ายระบบได้อย่างยืดหยุ่น ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับระบบเพื่อตอบสนองกับผู้ใช้งานได้หลายช่องทาง ทั้งการแชท, การโต้ตอบด้วยเสียง และการใช้หุ่นยนต์ในการตอบสนองกับลูกค้า รวมถึงยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้ ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถสร้าง Use Case ที่ตนเองต้องการขึ้นมาได้อย่างอิสระ และเสริมช่องทางใหม่ๆ ในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ในเชิงธุรกิจนั้น การมี Chatbot ที่ชาญฉลาดเข้ามาช่วยในการสื่อสารและตอบสนองกับลูกค้านั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย โดย Intumit ได้สรุปภาพรวมคร่าวๆ ที่ธุรกิจองค์กรจะได้รับจากการนำ Chatbot ไปใช้ในธุรกิจ ดังนี้

  • สามารถตอบรับต่อการร้องขอใช้บริการต่างๆ จากลูกค้าได้มากถึง 80%
  • ช่วยลดภาระงานของพนักงานในทีมให้บริการลงได้ถึง 60%
  • สามารถช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการสนับสนุนหลังการขายได้มากกว่า 100,000 กรณีต่อวัน
  • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาลงได้ถึง 50%
  • ช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการได้ถึง 90%

ถึงแม้ว่า Intumit จะมีลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม แต่อุตสาหกรรมหนึ่งที่โดดเด่นมากนั้นก็คือธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร ที่ในไต้หวันนั้น ตลาดของระบบ Chatbot ในอุตสาหกรรมนี้กว่า 80% นั้นล้วนเป็นลูกค้าของ Intumit ทั้งสิ้น ทำให้เห็นได้ชัดถึงความมั่นใจที่เหล่าธุรกิจมีต่อเทคโนโลยีของ Intumit นั่นเอง

9 ตัวอย่างการใช้งาน Intumit SmartRobot ในธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม

เพื่อให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้งาน Chatbot ในภาคธุรกิจองค์กรอย่างได้ผลมากยิ่งขึ้น ทาง Intumit ได้ยกตัวอย่างของโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจเอาไว้ดังนี้

1 AI-based Chatbot บน Website และ Smartphone

สำหรับกรณีนี้คือกรณีพื้นฐานที่สุดในการใช้งาน Chatbot เพื่อตอบโต้และให้บริการลูกค้าของธุรกิจผ่านทาง Website, Chat และ Smartphone เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องขอข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆ ได้ด้วยตนเองในแบบ Self-Service และทำให้ธุรกิจไม่ต้องมีพนักงานเพื่อคอยตอบผู้ใช้งานจำนวนมากนัก อีกทั้งเมื่อธุรกิจเติบโตจนมีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น ความคุ้มค่าของระบบ Chatbot ก็จะยิ่งสูงขึ้นอย่างทวีคูณ

ทั้งนี้หากต้องมีการให้บริการลูกค้าที่ใช้ภาษาที่แตกต่างหลากหลาย Chatbot ก็จะยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถให้บริการลูกค้าเชื้อชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 Chatbot ให้บริการคำแนะนำการวางแผนด้านการเงิน

สำหรับบริการ Robo-Advisor ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่มีการนำ Chatbot ไปใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินในรูปแบบต่างๆ และนำเสนอข้อมูลที่ลูกค้าแต่ละรายสนใจแตกต่างกันไปได้ เพื่อให้ลูกค้าของธุรกิจการเงินสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดกับตนเองได้อย่างง่ายดาย

3 ระบบ Knowledge Assistant ช่วยพนักงานในการทำงาน

ในธุรกิจที่พนักงานแต่ละคนจะต้องให้บริการลูกค้าและตอบคำถามซึ่งอาจมีความซับซ้อนสูง Chatbot จะสามารถเข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น แทนที่จะพนักงานจะต้องค้นหาข้อมูลของลูกค้าหรือบริการต่างๆ ด้วยตนเอง ก็ใช้ Chatbot ทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้แทน ทำให้บทสนทนากับลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นและแก้ไขปัญหาได้ในเวลาอันสั้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

4 การผสานระบบเข้ากับหุ่นยนต์ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

Chatbot นั้นไม่ได้ถูกใช้งานจำกัดอยู่เพียงแค่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา แต่การผสานระบบเข้ากับอุปกรณ์ IoT หรือหุ่นยนต์อย่างเช่น Softbank Pepper นั้นก็เป็นไปได้ด้วย ทำให้ธุรกิจสามารถนำอุปกรณ์ IoT หรือหุ่นยนต์ไปใช้บริการลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นระบบ Front Desk, ระบบ Help Desk, ระบบ Access Control, ระบบ Telemedicine หรืออื่นๆ ก็ตาม

5 ระบบ GuideBot นำทางในสนามบินหรือห้างสรรพสินค้า

ในสนามบินหรือห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่นั้น ก็สามารถประยุกต์ใช้ Chatbot แทนระบบแผนที่ที่อาจเข้าใจยากได้ โดย Intumit เคยมีโครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อสร้างระบบ Augmented Reality ที่ Mascot ของสนามบินจะมาคอยนำทางและนำเสนอบริการต่างๆ ให้กับผู้ที่อยู่ในสนามบินได้ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะต้องการสื่อสารในภาษาใดก็ตาม เป็นต้น

6 Chatbot ประจำเมือง Smart City

ในหลายโครงการ Smart City ทั่วโลกนั้น ก็มีการพัฒนาระบบ Chatbot ประจำเมืองเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและการร้องขอใช้บริการต่างๆ เกิดขึ้นได้แบบ Self-Service จากทุกที่ทุกเวลา อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่อาศัยหรือเดินทางมาทำธุรกิจและมาเที่ยวได้เป็นอย่างดี ไม่มีข้อจำกัดด้านกำแพงภาษาอีกต่อไป

7 การให้บริการภาครัฐและ Open Data ผ่าน Chatbot

บริการภาครัฐเองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถใช้งาน Chatbot ได้อย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนหรือร้องขอการใช้บริการต่างๆ ก็ตาม การใช้ Chatbot จะช่วยลดเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี และมีการคัดกรองด้านความสมบูรณ์ของเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ก่อนการให้บริการได้ อีกทั้งยังทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ตนเองต้องการทราบได้จากทุกที่ทุกเวลา

อีกแง่มุมหนึ่งนั้น ก็คือการนำ Chatbot มาใช้เป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ Open Data ให้แก่ประชาชน เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลหรือการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ นั้นเป็นไปได้อย่างเข้าใจง่าย ไม่ต้องมีความรู้เชิงเทคนิคก็สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

8 ระบบ Online Collaboration อัจฉริยะผสานข้อมูลจาก Business Application

เมื่อทุกคนต้องทำงานแบบ Remote Working กันมากขึ้นในการทำ Social Distancing นี้ การผสานระบบ Collaboration ที่ธุรกิจใช้งานอยู่เข้ากับระบบ Business Application ไม่ว่าจะเป็น ERP, CRM หรืออื่นๆ และทำให้ในการประชุมงานสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ในการสนทนาได้ทันทีก็จะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น Data-Driven มากขึ้น ตอบรับต่อการทำงานแบบ New Normal ที่ทุกคนต้องพร้อมปรับตัว ทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี

9 ระบบ Chatbot ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

สุดท้ายนั้นสำหรับโรงพยาบาลและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข Chatbot จะช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารและช่วยดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอใช้บริการต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ ไปจนถึงการเป็นระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยให้ทานยาหรือนัดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

รองรับหลายภาษา สามารถใช้ภาษาไทยได้พร้อมทีมสนับสนุนจาก CTC Global (Thailand)

จุดเด่นหนึ่งที่ทำให้ Intumit SmartRobot นี้ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มธุรกิจองค์กนั้น ก็คือความสามารถในการรองรับภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 20 ภาษา และยังมีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อรองรับภาษาใหม่ๆ ไปพร้อมกับความชาญฉลาดของระบบที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธุรกิจองค์กรในหลากหลายประเทศสามารถเลือกใช้งานได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสำหรับธุรกิจที่มีสาขาอยู่หลายประเทศหรือมีลูกค้าหลายประเทศ ก็สามารถสร้างบริการ Chatbot กลายระบบเดียวที่เข้าใจหลายภาษาและให้บริการลูกค้าทุกรายได้อย่างไร้รอยต่อ

สำหรับการรองรับภาษาไทยนั้น ทาง Intumit ได้ร่วมมือกับ CTC Global (Thailand) เพื่อพัฒนาให้ระบบรองรับภาษาไทยแล้ว และทีมงาน CTC Global (Thailand) ก็พร้อมที่จะช่วยนำเทคโนโลยีของ Intumit มาติดตั้งและปรับใช้งานให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจองค์กรไทย เพื่อสร้างระบบ Chatbot ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรได้

สนใจติดต่อ CTC Global (Thailand) ได้ทันที

ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Chatbot หรือโซลูชันจาก Intumit สามารถติดต่อทีมงาน CTC Global (Thailand) ได้ทันทีที่โทร 02-059-0411 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  https://www.ctc-g.co.th/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Video] NCSA Webinar Series EP.8 – WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.8 เรื่อง “WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

CDNetworks ประกาศการสนับสนุนแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบสำหรับ QUIC และ HTTP/3 ทำให้การสตรีมสดราบรื่นและเข้าถึงได้มากกว่าที่เคย

ด้วยเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้นและการเข้าถึงที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มช่วงและการรับสัญญาณสูงสุดในสภาพพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่มีสภาพเครือข่ายที่ไม่เอื้ออำนวย การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรูปแบบ Quick UDP (QUIC) จึงพร้อมที่จะยกระดับความสามารถในการสตรีมสดของ CDNetworks ไปสู่อีกระดับ