CDIC 2023

Case Study: Asia Pacific Petrochemical วางใจใช้ CSL Managed Services สร้างรากฐานธุรกิจดิจิทัล

ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณไพศิลป์ ลิมป์ทองทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT รวมไปถึงการดูแลอย่างครบวงจรโดยใช้บริการ Managed Services ของ CSL ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจที่มียอดขายเกือบ 5,000 ล้านบาทต่อปีได้อย่างมั่นใจ

เกี่ยวกับบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1997 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์จากคู่ค้าคุณภาพมากมายทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และพม่า นับเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมียอดจำหน่ายสินค้ารวมกันทั้ง 6 ประเทศปริมาณมากถึง 700,000 ตันต่อปี

สำหรับประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีคลังสินค้า 3 แห่ง ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ 2 แห่งและจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง มีพนักงานรวม 71 คน และ Outsource อีก 150 คน มีปริมาณการขายสินค้าเคมีภัณฑ์ 150,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ายอดขายสูงเกือบ 5,000 ล้านบาท

“ธุรกิจที่เราทำไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไป ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราได้เพิ่มนโยบายการบริหารงานขึ้นมาใหม่ คือ ‘ปลาเร็วคว้าโอกาส’ ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางสำคัญ คือ การพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด การบริการเป็นเลิศ และการช่วยเหลือสังคม รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม” — คุณไพศิลป์กล่าวถึงการทำธุรกิจเมื่อต้องเข้าสู่ยุคดิจิทัล

การรับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

คุณไพศิลป์กล่าวว่า การนำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์ที่ทำอยู่นี้ เป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อน เนื่องจากสินค้ามีราคาผันผวนไม่เว้นในแต่ละวัน การกำหนดราคาซื้อขายให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในขณะที่การบริหารจัดการสินค้าในคลังก็มีความท้าทายสูง จำเป็นต้องกะเกณฑ์ระยะเวลาของเรือที่จะนำสินค้าเข้ามาเติมในคลังให้ถูกจังหวะ ไม่ให้สินค้าหมดสต็อก นอกจากนี้ ลูกค้าแต่ละรายก็มีความต้องการแตกต่างกันออกไป ต้องให้บริการอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ เหล่านี้ ทำให้การใช้แรงงานคนอย่างเดียวอาจทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จำเป็นต้องพึ่งพาระบบ IT เข้ามาสนับสนุน โดยทุกภาคส่วนต้องมีการเชื่อมต่อถึงกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบออนไลน์และเรียลไทม์ เพื่อให้การอัปเดตข้อมูลทุกอย่างทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์สถานการณ์และการประเมินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วางโครงสร้างระบบ IT โดยใช้บริการจาก CSL

สมัยเริ่มกิจการ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด มีสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว ในขณะที่คลังสินค้าใช้วิธีเช่าใช้ ซึ่งผู้ดูแลคลังสินค้าเป็นผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ แต่หลังจากที่ธุรกิจเติบโต บริษัทฯ มีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง จึงต้องวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ให้สำนักงานใหญ่และคลังสินค้าอีก 3 แห่งสามารถเชื่อมต่อหากันได้  จึงตัดสินใจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวางระบบและดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT

ปี 2008 บริษัทฯ ตัดสินใจเลือกใช้บริการจาก CSL โดยเริ่มจากการวางเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fibre Optics) ก่อน ต่อมาก็วางโครงข่าย MPLS เชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และคลังสินค้าโดยมีเทคโนโลยี 3G เป็นโครงข่ายสำรอง หลังจากนั้นก็เริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT ในองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามไซเบอร์ เช่น Public Internet, Web Hosting, Secure Email Gateway, Firewall และอื่นๆ

“หลังจากเปรียบเทียบบริการและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงชื่อเสียงแล้ว เราเลือกใช้บริการวางโครงสร้างระบบ IT จาก CSL  ซึ่ง CSL ให้บริการธรุกิจหลากหลายอุตสาหกรรม แสดงว่ามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกับที่เราทำอยู่ จึงน่าจะนำความรู้และความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราได้ แน่นอนว่าเราสัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพ การทำงานอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยเราแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที” — คุณไพศิลป์กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมถึงใช้บริการ CSL

ต่อยอดสู่บริการ Managed Services ดูแลระบบ IT แบบครบวงจร

เมื่อเข้าสู่ยุค Digital Transformation โครงสร้างพื้นฐานระบบ IT ขององค์กรเริ่มมีความซับซ้อน บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด จึงตัดสินใจยกระดับไปใช้บริการ Managed Services ของ CSL เพื่อให้เข้ามาจัดการและดูแลระบบ IT ของบริษัทฯ แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางระบบให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงธุรกิจ การออกแบบและติดตั้งระบบ IT การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น ไปจนถึงการเฝ้าระวังและดูแลระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ลดภาระฝ่าย IT ของบริษัทฯ และช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณไพศิลป์ยังกล่าวถึงเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ระบุว่า ทางบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมและประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 และตัดสินใจที่จะดำเนินนโยบาย Work from Home ทันที ซึ่งบริษัทฯ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT ที่พร้อมรองรับการ Work from Home อยู่แล้ว ทาง CSL จึงเข้ามาช่วยออกแบบและวางระบบ Remote Access และ Video Conference สำหรับการทำงานจากระยะไกลให้ ช่วยให้สำนักงานใหญ่สามารถ Work from Home ได้ 100% เมื่อเกิดเหตุแพร่ระบาดในไทย ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด

“เราถูกใจบริการของ CSL และเรามอง CSL เป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ CSL เข้ามาช่วยจัดการและดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT ให้กับเรา ช่วยให้เราสามารถโฟกัสกับการทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องมาระแวง มาระวังหลัง ไม่ต้องห่วงว่าระบบ IT จะมีปัญหา และไม่ต้องกังวลว่าเมื่อธุรกิจก้าวไปข้างหน้าแล้วระบบ IT จะไม่ก้าวตาม การเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมเดินทางไปกับเรานี้ ช่วยให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นและมั่นคงยิ่งขึ้น” — คุณไพศิลป์กล่าวปิดท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Managed Services ติดต่อทีมงาน CSL ได้ที่อีเมล csl-presales@ais.co.th หรือโทร 02-263-8185


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

จีนติดตั้ง Data Center ใต้น้ำในระดับ Commercial เป็นแห่งแรกของโลก ชี้ลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมหาศาล

Highlander บริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการด้าน Underwater Data Center หรือ UDC โดยเฉพาะ ได้ออกมาเผยถึงการติดตั้ง Data Center ใต้น้ำในระดับ Commercial จนสำเร็จเป็นแห่งแรกของโลก

HPE ออกอัปเกรดให้ GreenLake for File Storage เพิ่มความจุและ Throughput 7 เท่า!

HPE ได้ทำการอัปเกรดให้กับ HPE GreenLake for File Storage เพื่อให้มีความจุและประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลสูงขึ้นถึง 7 เท่า เพื่อเอาชนะคู่แข่งด้าน File Storage รายอื่นๆ ในตลาดให้ได้ในช่วงต้นปี 2024